Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171014/PLUSS/171019912

Om full sysselsetting

Av Ottar Brox,
sosiolog

Publiseringsdato: Lørdag 14. oktober 2017

Seksjon: Debatt

sosiologi

Marit Halvorsen bebreider meg i Klassekampen 10. oktober for å ignorere kvinnene, når jeg dagen før skrev at det «i etterkrigstida» var «full sysselsetting» i vårt land. Jeg ignorerer da – etter hennes mening – de 900.000 husmødre som ikke var «sysselsatt i arbeidsrettslig forstand».

Men juristene kan vel ikke ha enerett på bruken og definisjonen av et dagligdags begrep som «full sysselsetting»? En vanlig betydning av dette ordet er at det betegner en tilstand der alle som vil ha en jobb, kan finne en – men ikke nødvendigvis en god jobb, eller en jobb der en gjerne vil bo.

«Full sysselsetting» er for oss ikke-jurister ikke noen ideal-tilstand, selv om den er å foretrekke framfor to, fem eller tolv prosent registrert arbeidsløyse. Halvorsen ser vel også bort fra at folk kan ha et bra arbeidsliv uten å være «sysselsatt i arbeidsrettslig forstand».

ottar.brox@gmail.com