Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171012/ARTICLE/171019988

• Magasinet Bistandsaktuelt gir frilansere treårskontrakter med fast lønn • Ulovlig, ifølge jussekspert

Sendt på dør etter fire år

Av Jonas Brække (tekst) og John Trygve Tollefsen (foto)

Publiseringsdato: Torsdag 12. oktober 2017

Seksjon: Kultur og medier

Tapte anbudet: – Offentlig sektor bør går foran som et godt eksempel på hvordan vi ønsker at arbeidslivet skal være, sier Even Tømte, som jobbet som «fastlanser» i Bistandsaktuelt i fire år.

Even Tømte mistet jobben etter fire år som «fastlanser» i Bistandsaktuelt. – Vi ble stadig minnet på at vi var annenrangs medlemmer av redaksjonen, sier Tømte.

Medier

I 2010 fikk Even Tømte drømme­jobben: et treårig engasjement som journalist i Bistandsaktuelt, med nesten uinnskrenkede muligheter for å lage reportasjer om bistandsspørsmål fra hele verden og full tilgang til Norads kontaktnettverk i utlandet.

Den eneste haken var at Tømte ikke ble tilbudt fast ansettelse. Han skulle jobbe som «fastlanser», som redaktøren i Bistandsaktuelt kaller det.

Etter tre år fikk han ett års forlengelse, men så var det slutt. Da måtte han søke om ny kontrakt, men tapte anbudet mot en søker som hadde lengre ansiennitet.

– På veldig mange måter var det en attraktiv og god jobb. Derfor føltes det også veldig rart å måtte legge inn anbud på min egen jobb og gå på jobbintervju med de samme folkene jeg arbeidet med nesten hver dag, sier Tømte til Klassekampen.

Han fikk en forståelse av at Norad ville unngå arbeidsmiljølovens krav om fast ansettelse for medarbeidere som har gått på midlertidige ansettelser i fire år eller lenger.

FAKTA

Bistandsaktuelt:

• Fagblad innen bistands- og utviklingsspørsmål, utgitt av Norad.

• Kritiseres av Norsk Journalistlag for å tilby treårige frilanskontrakter med plikter som normalt stilles til faste ansatte, men ingen rettigheter som feriepenger, pensjonsytelser og sykelønn.

– Føltes som å være ansatt

Som Klassekampen omtalte tirsdag, er Norsk Journalistlag sterkt kritisk til at Bistandsaktuelt benytter seg av treårige frilanskontrakter framfor å tilby fast ansettelse.

Klassekampen har kontaktet flere nåværende og tidligere frilansere for Bistandsaktuelt, som ikke ønsker å fortelle om sine erfaringer av frykt for å ødelegge forholdet til fagbladet som oppdragsgiver.

Even Tømte er unntaket. Han mener det er viktig at erfaringene med å være «fastlanser» for et statlig magasin kommer fram.

– På mange måter føltes det som å være ansatt. Vi gikk på jobb i Norads lokaler, deltok i ukentlige redaksjonsmøter, spilte bedriftsfotball og deltok på kurs. Men det var en del småting i hverdagen som minnet oss på at vi var en slags annenrangs medlemmer av redaksjonen, forteller Tømte.

Mens de faste ansatte journalistene fikk tilgang til pc og mobiltelefon fra Norad, måtte frilanserne benytte eget utstyr. Når journalistene gikk til lunsj i kantina, var det kun de faste ansatte som fikk rabatt. De fire frilanserne fikk heller ikke egne visittkort.

Fikk ikke overtid

Nylig lyste det Norad-eide magasinet ut en ny frilanskontrakt på det offentlige anbudstorget Doffin. Journalisten som vinner anbudsrunden, kan fakturere for 1200 timer i året, tilsvarende 560.000 kroner brutto.

Ifølge Norsk Journalistlag kan Bistandsaktuelt spare rundt 200.000 i året per kontrakt, fordi bladet ikke forplikter seg til å yte sosiale goder som feriepenger, sykelønn og pensjonsytelser.

– Når jeg var på reise, jobbet jeg gjerne fra morgen til kveld for å få gjort så mye som mulig i løpet av den begrensede tida som var til rådighet. Vi hadde en flat timesats, og dermed ingen tillegg for overtid eller arbeid på helligdager, sier Tømte.

Han opplevde også at det ikke var ønskelig at han tok oppdrag for publikasjoner som kunne oppfattes som konkurrenter til Bistandsaktuelt. I kontrakten som nå er lagt ut på Doffin, står det også klart at frilanserne må være «økonomisk uavhengig av enhver som kan påvirke deres objektivitet under utførelsen av oppdraget».

– Jeg oppfattet det som noe nært et pålegg, altså en form for lojalitetskrav det ikke er naturlig å stille frilansere.

– Hvorfor utfordret du ikke lovligheten av disse frilanskontraktene?

– Det er et spørsmål jeg har tenkt mye på. En av grunnene var at jeg var redd for å lage bråk. Jeg hadde jo ikke noe stillingsvern og ikke noe å slå i bordet med, sier Tømte.

Etter at han tapte anbudsrunden, har han fortsatt å gjøre frilansoppdrag for Bistandsaktuelt, blant annet med bidrag til en spalte.

Norad tar tenkepause

Fristen for å legge inn anbud på den siste frilanskontrakten i Bistandsaktuelt gikk ut forrige onsdag. Men etter at Klassekampen omtalte saken, er prosessen stilt i bero inntil videre.

«Vi vil nå få eksterne arbeidsrettsjurister til å se på kontraktene. Dersom det viser seg at de aktuelle kontraktene ikke følger alle sider ved lovverket, vil vi vurdere om det er oppgaver som bør tas ut», svarer personal- og administrasjonsdirektør Liv Gulbrandsen i Norad via e-post.

«Vi vil stanse pågående prosess vedrørende tildeling av kontrakt i forbindelse med utlysningen som hadde frist 4. oktober, inntil vi har vurdert alle sider av lovverket», skriver hun.

Redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt ønsket ikke å kommentere Even Tømtes uttalelser i går ettermiddag.

jonas.braekke@klassekampen.no

UNDERSAK

– Ulovlig kontrakt

Klassekampen har bedt arbeidsrettsekspert Jan Tormod Dege vurdere den siste frilanskontrakten Bistandsaktuelt la ut på anbud. Han er ikke i tvil om at kontrakten er ulovlig.


«Det finnes ingen tvil om at frilanskontraktene er en unnaluring fra det vern er fast ansatt skal ha», skriver Dege på e-post.


Han viser til den såkalte Hedren-saken i Høyesterett, som slo fast at en frilanser var å betrakte som fast ansatt fordi han var underlagt redaktørens styringsrett og utførte samme arbeidsoppgaver som de ansatte.


«Kontraktene er således ulovlige og i strid med arbeidsmiljøloven. I og med at de etter min klare oppfatning er å betrakte som fast ansatte, har de også krav på feriepenger», skriver Dege.


Partner Per Ragnar Bronken i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange mener mye tyder på at frilanskontraktene skulle vært utlyst som faste stillinger.


– Det er særlig to ting som taler sterkt for at dette er et ansettelsesforhold: den varige bindingen til en fast oppdragsgiver, i dette tilfellet tre år. Dernest at det forutsettes så mye arbeid som 1200 timer i året, noe som gjør det vanskelig å ta andre oppdragsgivere.