Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20170113/ARTICLE/170119984

Uakseptabelt

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 13. januar 2017

Seksjon: Lederen

• Klassekampen skrev i går om hvordan det tas hardere og hardere midler i bruk i norsk narkotikadebatt. Stiftelsen Retretten, som er en frivillig organisasjon som arbeider for å hjelpe rusavhengige i norske fengsler, har i månedsvis vært utsatt for en massiv svertekampanje fra anonyme narkotikaliberalister. Alle instanser som har kontakt med Retretten, har blitt nedrent av advarsler mot å jobbe med dem.

• Det hevdes at Retretten driver med økonomisk kriminalitet fordi den har kjøpt akupunkturnåler (som brukes i behandlingen av abstinenser) av et selskap eid av mannen til daglig leder av Retretten, Rita Nilsen. Selskapet er imidlertid det eneste selskapet som har disse spesielle nålene, og støtten til akupunkturtilbudet har vært gjennomgått i flere instanser og vært oppe i Stortinget, uten at det har fått konsekvenser for støtten. Likevel fortsetter de anonyme aktivistene sin svertekampanje. Michel Mateos ved Retretten sier til Klassekampen at organisasjonen siden juli i fjor har mottatt hundrevis av henvendelser fra bekymrede brukere og pårørende og har måttet bruke svært mye tid på å håndtere den omfattende svertekampanjen. Han forteller at det ikke er noen tvil om at det er organisasjonens restriktive syn på legalisering av narkotika som har gjort den til målskive. Også Diakonhjemmet i Oslo, som inngikk intensjonsavtale med Retretten, har blitt utsatt for det samme. Direktør for omsorg ved Diakonhjemmet, Helle Gjetrang, forteller at hun har fått en rekke e-poster med grov hets. Det er også satt ut rykter om henne.

• Å drive anonym sverting og utsetting av falske rykter om organisasjoner som arbeider for å hjelpe folk ut av ødeleggende rusmisbruk, er uhørt. Det er også åpenbart at det pågår en kampanje for å delegitimere enkeltpersoner, som lederen for rusfeltets samarbeidsorgan Actis, Mina Gerhardsen. Denne typen svertekampanjer, kombinert med utsetting av falske rykter, hører ikke hjemme i en demokratisk debatt og må fordømmes på det sterkeste. Organisasjoner som jobber for liberalisering av norsk narkotikapolitikk, må selv rydde opp i egne rekker.