Print URL: http://501-kkweb.newscyclecloud.com/article/20160929/PLUSS/160929760

Når høyrepopulistene sier «innvandrere», mener de noe helt annet.

Innvandring?

Av Paul Bjerke

Publiseringsdato: Torsdag 29. september 2016

Seksjon: Pauli ord

UKLAR: Frp-leder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen har talt til partiets strategikonferanse og lovet å gå til valg på «ytterligere innstramming i asyl- og innvandringspolitikken». Hun vil bli enda «tøffere» på området. Løftene blir uten et eneste spørsmål bragt videre til landets innbyggere ved hjelp av Norsk Telegrambyrå.

Men dette er jo ikke sant. Fremskrittspartiet fører generelt sett ingen streng «innvandringspolitikk». De aller fleste innvandrere til Norge kommer hit på grunnlag av EØS-avtalen. De er polakker, litauere, svensker, rumenere og briter. Og de møter ingen hindre fra Fremskrittspartiet som har alltid har vært entusiastiske tilhengere av fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester i Europa. Partiets ledere har (i alle fall fram til nå) også vært tilhengere av fullt norsk EU-medlemskap.

Frp har dermed vært med på å åpne landet for 100.000 offisielt bosatte innvandrere fra Polen, 40.000 fra Litauen og like mange fra Sverige (de er mange flere, svenskene sjelden melder flytting og er vanskelige å telle).

Det er altså helt galt at Frp er for en «streng innvandringspolitikk», og det ubesvarte spørsmålet er hvorfor partiet aldri blir utfordret på denne løgnen. Hvorfor er det aldri noen som spør Siv Jensen om hvorfor hun er tilhenger av fri innvandring til Norge fra 30 land i Europa?

I programmet er partiet noe mer presist. Der heter det at «innvandring fra land utenfra EØS-området må håndheves strengt for å få en vellykket integrering». Her setter man altså et klart skille mellom mennesker med ulike pass. Innvandrere fra land utenfor EØS-området er per definisjon av en annen art enn EU-borgere.

I virkeligheten er partiet slett ikke mot innvandring fra land utafor EØS heller. Er det noen som har hørt Carl I. Hagen eller Siv Jensen klage på innvandringen fra Filippinene, Russland, Vietnam og Thailand? Det er flere thailandske enn pakistanske kvinner i Norge. Pakistanerne utgjør totalt sju promille av befolkningen, samme andel som partiet De Kristne får av stemmene ved stortingsvalg. Vi har like mange innvandrere fra Vietnam som fra Afghanistan.

Poenget er altså svært enkelt: Norske høyrepopulister er ikke mot innvandring og innvandrere. De er bare mot innvandrere fra muslimske land. Politikken og retorikken er konsekvent rettet mot en utvalgt gruppe innvandrere. Det påfallende er at denne gruppa utgjør et klart mindretall av alle dem som av ulike årsaker slår seg ned i Norge.

Dette vet naturligvis Frps ledere. Likevel har de konsekvent spilt på og blåst til denne motviljen, fremmedfrykten og rasismen siden Hagen oppdaget dens velgerpotensiale midt på 1980-tallet.

Redaktør Nils August Andresen i det konservative tidsskriftet Minerva har derfor helt rett: Han sier at Hagen gjennom sin fulle støtte til frisøren som nektet en hijab-kledd jente adgang til sin salong egentlig sier at «islam er annerledes» og at muslimer må behandles annerledes enn andre.

Avstanden til den åpne rasismen er dermed faretruende kort.

paul.bjerke@de-facto.no

Paul Bjerke er professor ved Høgskulen i Volda og forskningsleder i De Facto. Han skriver i Klassekampen hver torsdag.

«Norske høyrepopulister er bare mot innvandrere fra muslimske land»