Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20160922/PLUSS/160929895

Helse Sør-Øst outsourcer IT. Det er new public management-idioti på høyeste nivå.

Hodeløst

Av Paul Bjerke

Publiseringsdato: Torsdag 22. september 2016

Seksjon: Pauli ord

GA GRØNT LYS: Bent Høie (H).

Helse Sør-Øst har nå fått helseminister Bent Høies formelle godkjenning til å inngå en kontrakt om at den amerikanske IT-giganten Hewlett Packard skal overta sentrale deler av helseforetakets IT-oppgaver. Statsråden viser til at slike avgjørelser tilligger foretakets styre og derfor «er avgjort»

Kontrakten er sannsynligvis på rundt sju milliarder kroner over tre til fire år. Men vi vet ikke, for dette er «forretningshemmeligheter», selv om vi alle betaler moroa med skattepengene. 150 ansatte skal i første omgang flyttes fra foretakets IT-virksomhet Helsepartner til amerikanerne. I neste omgang vil de – ifølge BI-professor Petter Gotschalk – sannsynligvis få sparken og bli erstattet av IT-folk på filippinsk lønn. De ansatte er nemlig bare garantert jobb og lønn i ett år. Og etter fire år kan HP «foreslå» for Helse Sør-Øst å flytte hele greia fysisk til Asia (eller hvor som helst de måtte ønske). Ettersom bunnlinja er det eneste som betyr noe for foretakstoppene, ender det nok slik.

Begrunnelsen for manøvren er at Helse Sør-Øst bare skal «levere helsetjenester». All støttevirksomhet skal derfor outsouces hvis det lønner seg for helseforetaket.

Denne begrunnelsen demonstrerer i få ord hvorfor new public management (NPM) er samfunnsskadelig. En sak er at ekspertisen er svært usikker på om dette lønner seg i det hele tatt. Men i denne sammenhengen er det helt uvesentlig. Hovedsaken er en annen: Alle pengene som helseforetaket drives med, kommer fra fellesskapet i form av skatt. Slike virksomheter bør og nå derfor ha et samfunnsmessig helhetssyn på det de driver med. Men sju milliarder offentlige kroner blir nå delt ut til et amerikansk giga-selskap i stedet for å bli brukt på utvikling og vedlikehold av høyteknologisk kompetanse her i landet.

Slik går det når avgjørelsen tas ut fra et snevert bedriftsøkonomisk perspektiv i Helse Sør-Østs foretaksstyre, ikke av valgte politikere som også har ansvaret for å bidra til utvikling av norske kompetansearbeidsplasser.

De fleste har hørt politikersnakk om at «kunnskap er den nye oljen». Henger det sammen med at kunnskapen flyttes til USA og Filippinene for muligens å gi innsparinger? Neppe. Men for NPM-ideologene er dette totalt irrelevant. I slike kretser mener man nemlig at det mest «effektive» er at statlige institusjoner utelukkende tar hensyn til sine egne nesetipper. Derfor kan statlige Avinor bygge ut Gardermoen på tvers av alle miljømål. Derfor kan styrene i de nye mega-universitetene legge ned læresteder i grisgrendte strøk helt uavhengig av offisielle politiske mål om å tilby høyere utdanning i hele landet. Og derfor kan IT-oppgaver sendes ut av landet.

En detalj i denne saken er at Helse Sør-Øst har forhandlet med to «konkurrenter» i siste runde, Hewlett Packard Enterprice og CSC. Rett før sommeren fusjonerte de to selskapene. Foretaket forhandlet dermed plutselig med ett eneste selskap som nå skal få tjene milliarder på norske pasienter.

paul.bjerke@de-facto.no

Paul Bjerke er professor ved Høgskulen i Volda og forskningsleder i De Facto. Han skriver i Klassekampen hver torsdag.

«Alle pengene som helseforetaket drives med, kommer fra fellesskapet»