Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150924/ARTICLE/150929909

Ut av Bokhylla

Av Jonas Brække

Publiseringsdato: Torsdag 24. september 2015

Seksjon: Kultur og medier

IKKE MED: Norges mestselgende krimforfatter Jo Nesbø er ikke lenger tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets digitale bokarkiv.Foto: Siv Dolmen

Aschehoug trekker bøker av Jo Nesbø og andre forfattere ut av Nasjonalbibliotekets gratistilbud på nett.

Bøker

– Det er veldig trist at Norges mest kjente forfatter ikke bidrar til det som vi ser på som en nasjonal dugnad, sier Ørjan Persen, leder av Bibliotekarforbundets arbeidsutvalg for e-bøker.

Nylig oppdaget han at Norges mestselgende krimforfatter ikke lenger var tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets digitale bokarkiv, Bokhylla.

De to første bøkene av Jo Nesbø, «Flaggermusmannen» og «Kakkerlakkene», var plutselig forsvunnet. Det viser seg at også flere andre av Aschehougs bestselgende forfattere ikke er representert.

FAKTA

Bokhylla:

• Posjekt i regi av Nasjonalbiblioteket, som gjør alle sine samlinger tilgjengelige på nettet.

• Inneholder nå 200.000 bøker, 50.000 gjenstår.

• Kopinor forvalter rettighetene på vegne av forfattere og forlag i en egen avtale med Nasjonalbiblioteket.

• Kun bøker som er utgitt fram til og med år 2000 er med i tjenesten, som vil stå ferdig i 2017.

Kilde: Nasjonalbiblioteket

Kan skade salget

– Det dreier seg kun om bøker som er 15 år eller eldre. Det betyr at det meste av økonomisk potensial allerede er hentet ut. Men ved å trekke dem ut av Bokhylla, bidrar Aschehoug til å ødelegge for denne tjenesten, sier Persen.

I alt 200.000 norske bøker ligger nå fritt tilgjengelig på Bokhylla. Når prosjektet er ferdigstilt i 2017, vil antallet ha økt til 250.000. Boksidene er skannet i pdf-format, og teksten er gjort søkbar. Bøker som fortsatt er belagt med opphavsrett, kan ikke lastes ned eller skrives ut, noe som gjør dem mindre leservennlige enn ordinære e-bøker.

Men Aschehoug frykter likevel at gratistjenesten skal gå ut over forlagets eget salg av e-bøker.

– Vi har som policy at alle bøker som også foreligger som e-bøker for kommersielt salg, blir trukket fra Bokhylla, sier forlagsredaktør Kari J. Spjældnes.

– Det gjelder ikke bare Jo Nesbø, men også forfattere som Unni Lindell og Tom Egeland, sier hun.

130 kroner i året

Et søk i Bokhylla viser imidlertid at flere andre Aschehoug-forfattere fortsatt er tilgjengelige på Bokhylla, selv om de samme bøkene er i salg. Det gjelder blant andre Jan Kjærstad, Jostein Gaarder og nevnte Unni Lindell.

– At det ikke er gjennomført for alle forfatterne, skyldes at vi må innrapportere dem enkeltvis til Kopinor. Derfor kommer det litt i rykk og napp, sier Spjeldnæs.

Kopinor forvalter rettighetene på vegne av forlag og forfattere. I lisensavtalen som Kopinor har inngått med Nasjonalbiblioteket, gis det 33 øre per side per år for bøker som legges ut på Bokhylla.

Det vil si at det betales 132 kroner for en krimbok på 400 sider.

Forfattere og forlag står fritt til å trekke seg fra avtalen når de måtte ønske det.

– Det er ikke størrelsen på vederlaget som har vært avgjørende, sier Spjeldnæs.

jonas.braekke@klassekampen.no