Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150918/PLUSS/150919793

Terningkastene på valgdebattene sammenfalt ikke med valgresultatene.

Et strålende valg

Av Hallvard Bakke

Publiseringsdato: Fredag 18. september 2015

Seksjon: Hallvard Bakke

FORKLARTE: I Oslo forklarte Ap-politiker Raymond Johansen hva partiet ville bruke pengene fra økte skatter til, skriver Hallvard Bakke. Foto: Siv Dolmen

Blant de lærdommene vi kan trekke av mandagens kommunevalg er at skolevalgene gir oss en bedre peiling om hvordan det endelige valgresultatet blir enn meningsmålingene i tiden opp mot valget.

Mange forståsegpåere hadde også spådd at Arbeiderpartiet i Oslo ville gå på en smell på grunn av forslaget om eiendomsskatt. Heller ikke dette slo til. Til tross for en intens medie- og annonsekampanje fra Høyre og Norsk Huseierforening, med alle slags oppdiktede påstander, fikk partiene som ønsker eiendomsskatt flertall, og det vil bli innført i hovedstaden, slik det er i de fleste andre kommunene i landet.

Valget viste også hvor viktig det er, hvis man ønsker å øke skattene, å forklare hva de ekstra inntektene skal brukes til. I Oslo gjorde Raymond Johansen (Ap) det helt klart at de økte pengene skulle brukes til barnehager og en bedre eldreomsorg. Det var også slik det svenske sosialdemokratiske partiet i flere tiår gjorde. De lanserte en reform og fortalte samtidig hva det ville koste og hva det ville kreve av ekstra skatteinntekter.

Miljøpartiet De Grønne er for eiendomsskatt, men har samtidig holdt døren åpen for at de som blokkuavhengig parti kan komme til å støtte et borgerlig byråd i Oslo. Ut fra valgresultatet ville det imidlertid være å vise en mangel på respekt for velgerne om partiet sørget for fortsatt blått byråd. Som støtteparti for Høyre og Fremskrittspartiet vil de også måtte støtte privatisering og konkurranseutsetting, og salg av barnehager og sykehjem.

Rasmus Hansson har gjort det klart at MDG ønsker seg ordførerplassen. Den bør de få som det tredje største partiet. Ordføreren har null politisk betydning når man har et parlamentarisk system som i Oslo. Høyre har hatt en særdeles populær ordfører i Fabian Stang, og hele byen var dekorert med store plakater som fortalte at ønsket man fortsatt Fabian som ordfører, måtte man stemme Høyre. Det hjalp ikke. Det andre budskapet til Oslo Høyre i valgkampen var at Høyre var en garanti mot eiendomsskatt. Heller ikke det nyttet.

I Tromsø gjorde partiet Rødt et kjempevalg og gjorde seg fortjent til å få ordføreren. Mye viktigere ville det være om partiet insisterte på å fjerne den udemokratiske parlamentariske styringsmodellen.

Regjeringspartiers privilegium er å lekke fra det kommende statsbudsjettet. Det skjer ved at godbiter slippes ut, mens mindre populære forslag først blir kjent når hele budsjettet legges fram etter valget. Solbergregjeringen har kommet med lekkasjer for mange milliarder i løpet av valgkampen. En av dem er at det fortsatt skal satses på kutt i formuesskatten i milliardklassen, til tross for de reaksjonene de tidligere kuttene har utløst.

I Oslo hevdet Høyre at det var bedre å bruke de pengene man har mer fornuftig, så slapp en å innføre formuesskatt. Det går an å undre seg over at Høyre først nå, etter å ha styrt byen i 18 år, er kommet på at det går an å bruke pengene mer fornuftig enn de har gjort hittil.

En av klagene på formuesskatten er at det er en særnorsk skatt som ingen andre har. Det faktiske forhold er at mens den gjennomsnittlige skatt på formue, eiendom og arv i OECD var 1,8 prosent i 2012, var den i Norge 1,2 prosent. Det er samme sats som i Finland og vesentlig lavere enn i Danmark. Sverige ligger lavere med sin 1 prosent. Siden den norske formuesskatten ikke må betales av utlendinger, er den diskriminerende mot norske eiere, hevdes det. Nå er vel heller oppgaven å sikre investeringer i norsk næringsvirksomhet. Selv om det gjøres av utlendinger, gir det også arbeidsplasser og inntekter for lokalsamfunnene.

En annen innvending er at formuesskatten må betales selv om virksomheten går med underskudd, på samme måte som driftsutgifter, energi, kommunale avgifter, renter på lån, må betales også når det er underskudd. Bedrifter som stadig går med underskudd, er vi vel egentlig heller ikke så interesserte i. Det er lønnsomme bedrifter som kan gi trygge arbeidsplasser vi ønsker.

Regjeringspartiene lovet i sine valgprogrammer i 2013 å fjerne formuesskatten. NHO har også fjerning av formuesskatten øverst på sin liste over krav til regjeringen i det kommende statsbudsjettet. Derfor blir det en betydelig lettelse også denne gang.

Valgresultatet har vist oss at kommentariatet i Oslos terningkast etter valgdebattene i fjernsynet ikke har så stor utsagnskraft når det gjelder å forutsi utfallet av valget. På bakgrunn av statsminister Erna Solbergs kontinuerlig høye karakterer, skulle Høyre gjort et brakvalg, mens Arbeiderpartiet, for ikke å snakke om Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, skulle kommet dårlig ut i møtet med velgerne. Nå vet vi at resultatet ble akkurat motsatt.

hall.bakke@gmail.com

Hallvard Bakke er utdannet siviløkonom og tidligere statsråd for Ap. Han skriver i Klassekampen hver fredag.