Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150828/PLUSS/150829723

Høyre anklager Arbeiderpartiet for å torpedere kommunereformen.

Halvveis til valget

Av Hallvard Bakke

Publiseringsdato: Fredag 28. august 2015

Seksjon: Hallvard Bakke

Den blåblå regjeringens prestisjeprosjekt er kommunereformen – å gjennomføre en dramatisk reduksjon i antallet av dagens 428 kommuner.

Statsminister og Høyres leder Erna Solberg regnet åpenbart med at ved å bruke en kombinasjon av gulrøtter og trusler, blant annet ved å misbruke landets fylkesmenn i en propagandaoffensiv for sammenslåing, at et flertall av kommunene ville gå med på kommunesammenslåing «frivillig». Nå ser hun ut til å ha begynt å tvile på dette opplegget, og beskylder Arbeiderpartiet for å ville torpedere en kommunereform de egentlig er for og for å drive det hun kaller et partipolitisk spill. Her har hun fått god hjelp av VG, Aftenposten, Dagbladet, Bergens Tidende, NRK og andre medier. Solberg har også redusert ambisjonen til å komme under 400 kommuner. Det kan ikke kalles noen reform.

Arbeiderpartiet har imidlertid aldri støttet regjeringens reformopplegg, slik Solberg hevder. Det Ap har stilt seg positiv til, er kommunesammenslåing når innbyggerne i de aktuelle kommunene ønsker det. Et enstemmig arbeiderpartilandsmøte vedtok partiets program før 2013-valget, og et like enstemmig landsmøte i april i år vedtok en innstramming når det gjaldt kravet til lokal tilslutning for å slå sammen kommuner. Landsmøtet består av omtrent 300 delegater. Disse delegatene er valgt av partiets medlemmer rundt om i hele landet og har derved fått mandat til å vedta partiets politikk.

Ingen, ikke engang partileder Jonas Gahr Støre eller nestleder Hadia Tajik, har noe mandat til å endre denne politikken. At det har vært uklarhet, eller at Ap vinglet når det gjelder sammenslåingspolitikken, slik Solberg og en rekke medieorganer har hevdet, er det rene sprøyt. Høyre har beskyldt Aps Helga Pedersen for å ha skapt mye uklarhet i denne saken. Det Pedersen har gjort, er å presisere hva partiets landsmøter har vedtatt, slik hun skal gjøre. At Solberg, Jan Tore Sanner og en rekke kommentatorer ikke har evnet å oppfatte det som står i de få setningene, kan ikke Pedersen bebreides for.

Det som ble presisert i landsmøtets vedtak i vår, gjaldt situasjonen hvis man har fire eller flere kommuner der alle unntatt én ønsker å slå seg sammen: om den ene nei-kommunen skal ha vetorett, som det heter. Nå sier kommuneforskerne at de ikke kjenner til at det har vært slike tilfeller. Derimot skjer det ofte at én kommune ønsker sammenslåing, som regel den største kommune som også vil bli sentrum i en slik ny storkommune, mens de andre har sagt nei.

Men la oss nå anta at de kan oppstå et slik tilfelle, kanskje endog to, Og hvis det nå er en slik nei-kommune, hva er i veien for at denne kommunen kan fortsette for seg selv slik innbyggerne ønsker, og så kan de øvrige tre eller hvor mange de er, slå seg sammen? Den ene kommunen kan jo ikke nedlegge noe veto mot det. Og hvis kommunesammenslåing er så gunstig og har så mange fordeler som regjeringen hevder, kan det jo hende at også nei-kommunen registrerer dette og ønsker å slutte seg til på et senere tidspunkt.

Hva vil så regjeringen gjøre i slike tilfeller? Solberg avviser blankt å svare på spørsmål om hva som skjer med enkeltkommuner som nekter selv om alle naboene vil fusjonere. «Du kommer ikke til å få meg til å svare på hva som skjer etter fristen, for det har vi ikke diskutert. Nå har vi en situasjon hvor det er viktig at vi skal ha frivillighet,» sier Solberg til Aftenposten. Statsministeren er altså i ferd med å torpedere sin egen reform. Hvor er VG?

Enda verre er Venstre. Partileder Trine Skei Grande reagerer i Aftenposten på det hun ser som et forsøk på å ødelegge for kommunereform og sammenslåing: «Ap kan klare å torpedere kommunereformen. Det er godt på vei nå.» Et flertall i folket vil ha reform, sier Grande, men det er «noen små, konservative krefter som ikke ønsker endringer, og Ap nå gir næring til dem», noe Grande mener viser et «lite demokratisk sinnelag».

Venstres Andre N. Skjelstad uttaler at Ap forsøker å gjøre seg lekker. «Men det er ikke lekkert å løpe rundt egne standpunkt. Det ville være merkverdig å lage nye regler midt i et løp,» sier han.

Hvis det bare er «noen små, konservative krefter» som ikke vil ha kommunesammenslåinger, kan det umulig være noe problem. Da vil vi jo få et ras av lokale vedtak som går inn for sammenslåing. Dessuten har de fire regjerings/støttepartiene et klart flertall i Stortinget og kan vedta hva de ønsker. Verken Ap eller andre kan torpedere det. Problemet er naturligvis at også disse partiene har sagt at de går inn for frivillighet. Vi kan vel allerede nå konstatere at dette er rent hykleri og at angrepene mot Ap skyldes at Støre & Co ikke ville være med på denne galeien.

Allerede i fjor sommer, for godt over et år siden, uttalte Ap i Stortinget, sammen med SV og Senterpartiet, at «disse medlemmer vil be regjeringen legge opp til reell frivillighet i sammenslåingsprosessen, og ikke antyde at det vil komme innstramminger for dem som ikke følger regjeringens opplegg».

hall.bakke@gmail.com

Hallvard Bakke er utdannet siviløkonom og tidligere statsråd for Ap. Han skriver i Klassekampen hver fredag.