Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150526/ARTICLE/150529902

• Fredrik Skavlan slår tilbake mot kritikerne • 44 prosent av gjestene i tv-programmet hans er kvinner

Slakter kjønnsregnskap

Av Dag Eivind Undheim Larsen

Publiseringsdato: Tirsdag 26. mai 2015

Seksjon: Kultur og medier

talltull: Programleder Fredrik Skavlan langer ut mot medie­professorene Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret. Han mener de har forhåndskonkludert i en fersk undersøkelse av kjønnsbalansen i tv-programmet «Skavlan». Her ser vi skuespiller Pia Tjelta, som gjestet programmet i fjor. Foto: Claudio Bresciani, NTB scanpix

Tv-programmet «Skavlan» er dominert av menn, hevder medieforskere. Fredrik Skavlan slår tilbake og avslører talltull.

medier

– Det kan se ut som om man har bestemt seg for en konklusjon og deretter forsøkt å forske seg fram til den så godt det lar seg gjøre, sier programleder Fredrik Skavlan.

Under Nordiske Mediedager i Bergen tidligere denne måneden presenterte medieforsker Elisabeth Eide en fersk undersøkelse av forholdet mellom kjønn og journalistikk i norske medier.

– Kvinnelige programledere ser ut til å være flinkere til å få kvinnelige gjester enn mannlige programledere, slo Eide fast under framlegg­elsen.

Tallene Eide baserer sin konklusjon på ble ikke lagt fram i Bergen, men de ble publisert i Dagsavisen 6. mai. Her kommer det fram at NRK-programmet «Lindmo» er best i klassen med en fordeling på 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. «Skavlan» havner derimot langt ned på forskernes liste med en fordeling på 35 prosent kvinner og 65 prosent menn.

Da Eide la fram sine forskningsresultater under mediedagene i Bergen, reagerte Skavlan som satt i salen. Tallene stemmer dårlig overens med beregningene gjort av hans egen redaksjon, som viser at kjønnsbalansen er nesten identisk med «Lindmo»

Skavlans egne tall viser nemlig en fordeling på 44 prosent kvinner og 56 prosent menn.

FAKTA

Kjønnstall for norske talkshow:

• Medieprofessorene Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret står bak en fersk undersøkelse av kjønnsbalansen i norske talkshow.

• Her kommer tv-programmet «Skavlan» dårlig ut, med en fordeling på 36 prosent kvinner og 64 prosent menn.

• Fredrik Skavlan mener tallene er feil og hevder «Skavlan» har en fordeling på 44 prosent kvinner og 56 prosent menn.

Talltrøbbel

I debatten som fulgte, kom det fram at Elisabeth Eide og hennes kolleger har telt med alle musikerne i bandene som er på besøk. De ikke hadde gjort forskjell på gjestene som ble intervjuet i programmet og musikerne som opptrådte i et musikalsk innslag.

Ifølge Skavlan var Elisabeth Eide også usikker på om han som programleder var med på å trekke opp mannskvoten og hvorvidt intervjuobjektene til stuntreporteren Niklas også ble medregnet.

Elisabeth Eide vil ikke kommentere saken overfor Klassekampen.

Heller ikke medieprofessor Kristin Skare Orgeret, som også står bak undersøkelsen, vil la seg intervjue. Hun var ikke i Bergen da undersøkelsen ble lagt fram, men i sms innrømmer hun at tellemåten som lå til grunn for kjønnsbalansen i norske talkshow, var feil.

– Det viste seg at i våre tall var studiomusikerne inkludert, og det skulle de ikke ha vært. Disse tallene ble fjernet før presentasjonen i Bergen, men selv uten musikerne er det fremdeles en signifikant forskjell mellom våre tall og Skavlans egne.

– Mangel på seriøsitet

Skavlan er på sin side ikke imponert over kvaliteten på medieprofessorenes forskning.

– Det viser at forskningens mangel på seriøsitet skader dens gode hensikt, nemlig å synliggjøre fraværet av kvinner i offentligheten, skriver han i en e-post.

Den populære programlederen har flere gang fått tyn for sin behandling av kvinner i sine talkshow. Da Skavlan ledet tv-programmet «Først & sist» i 2002, ble han hudflettet av historiker og journalist Jon Hustad for måten kvinnene ble intervjuet på i programmet. «Rollen til kvinnelige gjester under 40 år er å være garnityr og sexobjekt for Skavlan», var Hustads kontante konklusjon den gangen.

– Føler du at programmene dine har fått urettmessig mye kritikk for å være kvinnefiendtlige?

– Ja. Med fare for å høres ut som Christian Ringnes, så må jeg si at jeg ikke har noe imot kvinner.

Elisabeth Eide og Kristin Skare Orgeret er redaktører for antologien «Etter beste kjønn» som etter planen skal komme før jul. Boka tar opp forholdet mellom kjønn og journalistikk, og ser nærmere på kjønnsbalansen i debattprogrammer, talkshow og radiodokumentarer.

Går en ny runde

Kristin Skare Orgeret bekrefter at de nå skal gå en ny runde med tallene for kjønnsbalansen i «Skavlan».

– Vi vil gjennomgå dette nøye i den videre prosessen med boka. Vi synes det er flott at «Skavlan»-redaksjonen har fokus på kjønnsrepresentasjon, skriver Skare Orgeret i en sms.

Skavlan forteller at det ikke er tilfeldig at de har fått kvinneandelen blant gjestene i programmet opp i 45 prosent.

– Selv om jeg har en kvinnelig produsent, kvinnelig redaktør og en overvekt av kvinner i redaksjonen, så tror jeg først og fremst det er en bevisst strategisk satsing som har gitt oss bedre balanse enn mange andre. Vi leter rett og slett litt ekstra.

– Det er fortsatt et lite stykke igjen til full balanse?

– Også vi kan bli bedre.

– Hvor viktig er det for deg å oppnå kjønnsbalanse i tv-programmene dine?

– Veldig viktig. Ikke som et politisk statement, men fordi det er i miksen selve showet oppstår. Altså i blandingen av alder, profesjoner, nasjonaliteter holdninger – og kjønn.

dageivindl@klassekampen.no