Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150320/ARTICLE/150329998

• Teatre og orkestre tynges av pensjonsutgifter • Vårens lønnsoppgjør kan ende med streik

Kamp om pensjonsbombe

Av Jonas Brække

Publiseringsdato: Fredag 20. mars 2015

Seksjon: Kultur og medier

Siste forestilling: I likhet med mange andre teatre og orkestre sliter Nationaltheatret med økte pensjonsutgifter. Anne Marie Ottersen (foran) har nå sin avskjedsrolle i komedien «Revisoren» før hun går av med pensjon. Foto: Dag Jenssen, Nationaltheatret

Fagforeningene ved landets orkestre og teatre forbereder seg på hard kamp om pensjonsordningene. – Ikke rør pensjonene våre, sier Anne Marie Ottersen, som nå har sin avskjedsrolle på Nationaltheatret.

Pensjon

Rett etter påske går startskuddet for årets lønnsoppgjør for landets teatre og orketre, med Oslo-Filharmonien, Operaen og Nationaltheatret som noen av de største arbeidsgiverne.

I fjor ble ikke partene enige om hvordan pensjonsfloken skulle løses, og de utsatte forhandlingene til årets mellomoppgjør.

Dagens pensjonsordning med ytelsesbasert pensjon er i ferd med å knekke økonomien ved institusjonene, mener arbeidsgiverne, som er representert ved Norsk teater- og orkesterforening. Fagforeningene frykter at medlemmene vil få mindre utbetalt hvis de godtar innskuddspensjon.

Anne Marie Ottersen er ikke tvil om hva hennes fagforening bør gjøre.

– Ikke gå med på det! Vi skuespillere tjener så dårlig fra før. Er det fordi vi er så synlige at vi alltid må betale prisen? spør Ottersen.

Hun spiller nå sin siste rolle ved Nationaltheatret, i «Revisoren» av Nokolaj Gogol. Når teppet går ned for siste forestilling 10. juni, er det over og ut for en 45 år lang karriere.

– En gang i tida var skuespillerne de best betalte ved teateret. I dag har vi en administrasjon med lønninger vi skuespillere kan se langt etter, sier Ottersen.

FAKTA

Pensjon på bordet:

• Pensjon blir hovedtema under årets lønnsoppgjør for landets teatre og orkestre, som starter 15. april.

• Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har 42 medlemmer, blant annet Nationaltheatret, Oslo-Filharmonien og Den Norske Opera & Ballett.

• NTO vil innføre innskuddspensjon i stedet for ytelsesbasert pensjon.

• Fagforeningene frykter at de ansatte må ta mer av risikoen for pensjonssparing.

Tynges av pensjon

Sett fra arbeidsgivernes ståsted er situasjonen i den norske teater- og orkesterbransjen svært alvorlig. Aller verst er situasjonen ved Den Norske Opera & Ballett, som må sette av 142 millioner kroner på neste års budsjett for å dekke de økte pensjonsutgiftene. Siden 2013 har pensjonsutgiftene ved Operaen økt med mer enn 50 prosent. Hver fjerde krone som Operaen får i statsstøtte, går til å betale pensjonspremie.

– For noen av våre medlemsbedrifter har det allerede fått konsekvenser for tilbudet til publikum. Hvis vi ikke får på plass en løsning, vil det føre til ytterligere kutt i produksjoner og i sysselsetting, sier Morten Gjelten, administrerende direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

I går var de ulike fagforbundene i drøftingsmøte, blant annet Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Norsk Skuespillerforbund og Musikernes Fellesorganisasjon. Deres motpart er hovedorganisasjonen Spekter, som forhandler på vegne av NTO. Vanligvis har ikke fagforeningene streikerett ved mellomoppgjør, men det har de sikret seg i år.

Forbundssekretær Dag Agledal tror kultursektoren blir det vanskeligste området for NTL under årets lønnsoppgjør.

– Forhandlingene blir nok svært tøffe, fordi det er så mye som står på spill. Vi jobber nå for fullt med forberedelsene og er i samtaler med de andre fagforbundene for å koordinere oss på best mulig vis, sier Agledal.

Vil ha innskuddspensjon

Årsaken til at utgiftene skyter i været, er at de fleste ansatte ved landets orkestre og teatre har krav på såkalt ytelsespensjon som gir rett til å få utbetalt 66 prosent av lønna i pensjon. Men lønningene har økt kraftig de siste årene og avkastningen på pensjonsfondene er dårlig fordi rentenivået er historisk lavt.

Pensjonsordningene må endres, mener NTO.

– Vi styrer mot isfjellet som følge av pensjonsutgiftene. Dette bør også bekymre fagforeningene. Til sjuende og sist står det om deres arbeidsplasser, sier Gjelten.

Ytelsespensjon fører til at egenkapitalen går tapt. I verste fall kan det ende med at flere teatre og orkestre blir teknisk konkurs.

For Operaen er de framtidige pensjonsutgiftene kommet opp i nærmere én milliard kroner. NTO ønsker derfor at de ansatte går med på en overgang til innskuddspensjon, at bedriften setter av en prosentandel av lønna til et personlig pensjonsfond.

– Ytelsespensjon er for dyrt for bedriftene, men også for dårlig for de fleste ansatte. Innskuddspensjon er blitt mye gunstigere, ikke minst på grunn av lovendringene som nylig ble gjennomført på dette området, sier Gjelten.

Men dette er ikke Norsk Tjenestemannslag enige i.

– Med innskuddspensjon blir en større del av risikoen skjøvet over på arbeidstakeren. Det er en reell risiko for at arbeidstaker ikke får utbetalt like mye som med en ytelsesbasert pensjon, sier forbundssekretær Dag Agledal.

jonas.braekke@klassekampen.no

UNDERSAK

Pensjonsutgifter økte 60 prosent

På Nationaltheatret i Oslo har utgiftene til pensjon økt med 60 prosent siden 2011. Teatret har derfor bedt Kulturdepartementet om 7,5 millioner kroner i ekstra støtte til neste år for å unngå nedskjæringer.

– Vi har slåss mot økte pensjonskostnader de siste årene. Fram til nå har vi klart å håndtere dette ved å spille flere forestillinger, øke billettprisene og sørge for en stram styring av kostnadene, sier direktør Thomas Gunnerud.

Brutto pensjonsforpliktelser på Nationaltheatret har nå passert 268 millioner kroner. Den årlige pensjonspremien har samtidig økt fra 21 millioner kroner i 2014 til 26 millioner kroner til neste år. I tillegg blir bunnlinja belastet ytterligere de kommende årene på grunn av en endring i regnskapsreglene.

Det såkalte «estimatavviket» i beregningen av pensjonskostnader må nå kostnadsføres over driften.

– For oss gir det en ekstra kostnad på 15–20 millioner kroner over fem til sju år. Men før vi er kommet så langt, er egenkapitalen vår gått tapt, sier Gunnerud.

Han frykter at Nationaltheatret vil få problemer med å oppfylle sine forpliktelser hvis det ikke oppnås enighet om en ny pensjonsordning under årets lønnsoppgjør.