Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20150311/ARTICLE/150319969

Sp og SV truer med å skjerpe loven mot streikebryteri etter Norwegian-striden:

Vil ta loven i egne hender

Av Jo Skårderud

Publiseringsdato: Onsdag 11. mars 2015

Seksjon: Innenriks

KONFLIKT: Sp-politiker Per Olaf Lundteigen mener Norwegian spekulerer i å omgå regelverket blant annet ved å utnytte uklare registreringsregler. YS og Unio sier de vil være med på å endre regelverket etter erfaringene fra streiken.FOTO: Christopher Olssøn

Bønnhørt: Parat og YS etterlyser nye regler mot streikebryteri etter Norwegian-striden. – Vi trenger nye våpen mot streikebryteri, og de må være skarpslipte, sier Per Olaf Lundteigen.

Norwegian

– Denne streiken har vist at regelverket ikke er godt nok. Det foregår en ansvarspulverisering som gjør fagorganisering svært vanskelig, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

Sp-toppen mener Norwegian spekulerer i å omgå regelverket blant annet ved å utnytte uklare registreringsregler.

– Kjos er er i fremste rekke når det kommer til å rasere tryggheten i arbeidslivet. Situasjonen er uholdbar, sier han til Klassekampen.

FAKTA

Streikebryteri:

• 720 piloter i Norwegian er i streik. Streiken startet 28. februar og ble trappet opp 4. mars. Forhandlinger om tariffavtale hadde pågått i flere måneder i forkant av streiken.

• De streikende pilotene mener Norwegian driver streikebryteri. Norwegian er uenig,

• Pilotenes fagforening Parat har varslet at de ønsker en grundig gjennomgang av lov og avtaleverk når streiken er over. Målet er å gi nye verktøy i arbeidet mot streikebryteri.

• Unio, YS, SV og Senterpartiet sier til Klassekampen at de er åpne for å vurdere endringer i regelverket.

Politisk støtte

Konflikten i Norwegian fortsetter med uforminsket styrke. I går oppfordret Nordisk Transportarbeiderføderasjon sine 365.000 medlemmer til å gå ut i sympatistreik for å støtte de streikende pilotene.

Nå får pilotene støtte også fra politisk hold.

– Vi er pilotene i Norwegian stor takk skyldig for at de tar denne konflikten. Dette handler om hele organiseringen av arbeidslivet, og det går i rasende fart i negativ retning. Her må det gjøres en jobb, og Senterpartiet er klar til å gjøre den, sier Lundteigen.

Vil stoppe streikebryteri

I gårsdagens Klassekampen etterlyste pilotene hjelp fra fagbevegelse og rødgrønne politikere.

Forbundet Parat, som organiserer pilotene, ber nå om en grundig opprydning i reglene mot streikebryteri.

– Vi mangler verktøyene for å motarbeide streikebryteri, sier Vegard Einan, nestleder i Parat.

– Uten klare regler for å hindre streikebryteri, står hele den norske arbeidslivsmodellen for fall, mener han.

Parat og Norwegian har under hele streiken vært uenige om Norwegian driver med streikebryteri. Norwegian har satt inn piloter fra flere av sine mange underselskaper for å ta flyvinger som opprinnelig skulle tas av de streikende pilotene.

Vil endre arbeidsmiljøloven

Hovedsammenlutningene YS og Unio varsler at de vil være med på å endre regelverket etter erfaringene fra Norwegian-streiken.

– Det presser seg frem nye grep hvis man skal holde fast på norske arbeidsvilkår, sier Anders Folkestad, leder i Unio.

Han er klar for å endre arbeidsmiljøloven.

– Vi må oppdatere arbeidsmiljølovens definisjon av arbeidsgiverbegrepet. Det er nok ikke godt nok tilpasset utfordringene i dagens arbeidsmarked, sier han og viser til at mange selskaper i dag organiserer seg bort fra formelt arbeidsgiveransvar.

– Vi deler Parats bekymringer når det kommer til streikebryteri, sier Jorunn Berland, leder i YS.

Hun mener en aggressiv utvikling i arbeidslivet i Europa er i ferd med å komme til Norge.

– Vi tror ikke partene kan løse dette alene. Vi må ha myndighetene med på laget. Vi må være åpne for å tilpasse både avtaleverk og lovgivning slik at vi sikrer et seriøst og godt arbeidsliv.

Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV, oppfordrer Ap til å bli med for å bekjempe streikebryteri.

– Når høyresidas partier uttaler seg negativt om streik, er det ingen grunn til å tro de vil reagere når streikevåpenet svekkes, sier hun.

Taust fra Ap

– Hvis det er mulig å overta arbeidet til noen som er i streik lovlig, så er det i sin funksjon streikebryteri, uavhengig av juridiske spissfindigheter. Hvis spillereglene ikke er tydelig nok, må de justeres. Endringer må komme når den pågående streiken er ferdig, sier Bergstø.

Verken Arbeiderpartiet eller LO har ønsket å kommentere saken.

jos@klassekampen.no