Torsdag 31. oktober 2013
TOMMEL OPP: Monica Mælands departementsråd har no sendt brev til Justisdepartementets lovavdeling for å få habilitetssjekk. Det er ho einsam om i det nye regjeringsapparatet. Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix
Nesten ingen har kontakta lovavdelinga i Justisdepartementet for habilitetssjekk:
Berre Mæland har spurt
Undersak:

Pedersen legger fram kundeliste

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet la onsdag fram sin kundeliste fra meklerhuset Arctic Securities.

– Statssekretær Jon Gunnar Pedersen har vært svært oppmerksom på mulige habilitetsspørsmål i sin rolle som statssekretær i Finansdepartementet, og informerte allerede første dag departementet om forhold som eventuelt kan reise habilitetsspørsmål, heter det i en melding på Finansdepartementets nettsted.

Departementet har gjennomgått Pedersens kundelister og økonomiske interesser, og konkluderer med at det ikke er grunn til generelt saksforbud på enkeltområder.

– Spørsmålet om habilitet vil bli løpende vurdert i forbindelse med saker der det måtte være behov for det. Det vil blant annet kunne dreie seg om saksbehandling knyttet til kunder som Pedersen har hatt i nær fortid og Arctic Securities, opplyser departementet.

Kundelisten er imidlertid ikke komplett. Fem navn er unntatt offentlighet grunnet taushetsplikt etter verdipapirhandelloven, melder NRK. ©NTB

EINSAM: Næringsminister Monica Mæland er den einaste som har bede lovavdelinga i Justisdepartementet om habilitetsvurdering. Ho er ven med Christine B. Meyer, direktør i Konkurransetilsynet.

habilitet

Trass i at fleire i regjeringsapparatet er i hardt vêr på grunn av habilitetsspørsmål, står lovavdelinga i Justisdepartementet med tomme ordrebøker:

Berre Monica Mæland har bede statens habilitetsekspertar om ei vurdering av sine bindingar – i éi sak. Ho er veninne med Christine Meyer etter at dei sat i byrådet i Bergen saman frå 2007 til 2011.

Tysdag sendte departementsråd Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) eit brev til lovavdelinga i Justisdepartementet. Der skriv han at Mæland karakteriserer relasjonen til Meyer som eit «alminnelig vennskap», og at dei båe har delteke i middagar heime hos kvarandre.

Søberg viser særleg til at NHD er klageinstans for enkelte vedtak som blir fatta i Konkurransetilsynet.

I regjeringa Solberg kjem både landbruksminister Sylvi Listhaug og sju statssekretærar frå PR-bransjen, mellom dei Julie Brodtkorp, statssekretær ved Statsministerens kontor. No kjem det fram at ingen av desse har bede lovavdelinga i Justisdepartementet om hjelp til å vurdere sin habilitet.

Fakta

Habilitetsbråk:

• Landbruk- og matminister Sylvi Listhaug er den fyrste norske statsråden som kjem rett frå PR-bransjen. Ho får følgje av heile sju statssekretærar frå same bransje.

• Nærings- og handelsminister Monica Mæland er så langt den einaste i regjeringsapparatet som har kontakta lovavdelinga i Justisdepartementet for å sjekke habiliteten sin.

• Mæland kjenner Christine Meyer, direktør i Konkurransetilsynet, etter at dei sat i byrådet i Bergen saman i fire år.

Får ros

– Det er positivt og ryddig at Mæland tek dette initiativet, seier Martin Kolberg, leiar av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han forventar at regjeringsapparatet bruker ekspertane i lovavdelinga når dei treng det og at dette tyder på at Mæland så langt er den einaste som står i ei mogleg rollekonflikt.

– Julie Brodtkorp meinte det var uforeinleg å kombinere pr-jobb med å sitje i Oslo bystyre, men no er ho statssekretær på SMK?

– Det viser kompleksiteten i dette feltet. No må vi få ei ordning som skaper ro, seier Kolberg, som understrekar at han ikkje har grunn til å tru at fleire burde ha sjekka sin habilitet. Kolberg får følgje av Senterpartiets medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen:

– Dette er ei stjerne i boka til Mæland. Det er heilt vanleg at statsrådar kjenner personar som har sentrale roller. Då er det ryddig å gjere det på denne måten, seier Lundteigen. Han er derimot ikkje like raus med rosen til dei som held korta tettare til brystet:

– Julie Brodtkorp står i klar motsetning til Monica Mæland her, meiner Senterparti-veteranen.

Skadeleg for politikken

Både Lundteigen og Kolberg er tydelege på at habilitetsdiskusjonen dei siste vekene skader politikken:

– Dette utfordrar politikkens legitimitet og autoritet. Alle som er glade i norsk politikk må no diskutere korleis vi handterer dette for framtida, seier Martin Kolberg. Han meiner dette aktualiserer behovet for eit tydelegare lovverk eller ordning på feltet. Lundteigen er redd for tilliten til norsk politikk:

– Politikken har ikkje særskild høg tillit frå før, og dette svekkjer tilliten ytterlegare. Vi treng ein debatt i partia om korleis vi handterer overgangane mellom pr-bransjen og politikken, meiner Lundteigen.

Monica Mæland og Christine Meyer har ikkje svart på Klassekampens spørsmål i denne saka.

jens.kihl@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 21. november 2013 kl. 12.32
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».
Onsdag 6. november 2019
GULL: Lakseoppdrett er god butikk. Samla formue til dei største eigarane i 18 av dei største selskapa runda ni milliardar kroner i 2018.