Tirsdag 17. september 2013
Frykter velferdsbombe
Advarer: En ny rapport fra Fafo advarer at velferdsstaten kan få store utgifter, om ikke østeuropeiske arbeidere blir bedre integrert.

- Fleksibilisering i arbeidslivet og sosial dumping vil over tid kunne velte store kostnader over på velferdsstaten. Det er den korte versjonen, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til Klassekampen.


Sammen med kollegene Olav Elgvin og Anne Britt Djuve legger han i dag fram rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv - når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati».


I rapporten tegnes det et urovekkende bilde:


n De titusenvis av arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge fra Øst-Europa gjennom EØS, har større risiko for å falle ut av arbeidslivet enn andre. På sikt kan flere bli avhengige av velferdsordninger.


n Samtidig har ikke Norge noen integreringspolitikk for EØS-innvandrere, og Nav har ikke lov til å gi dem norskopplæring som del av arbeidsmarkedstiltakene.


- Foreløpig har vi ikke en stor marginalisert befolkning av velferdsavhengige arbeidsinnvandrere. Det vi har er vedvarende høy arbeidsløshet, og mange i Nav er bekymret for at dette er første skritt på vei til mer permanent utstøting, sier Friberg.


Kan koste Norge dyrt


Utgangspunktet er prinsippet om fri flyt av arbeidskraft i EØS-området. Etter EUs østutvidelse har det ført til en omfattende arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. De som kommer har i begynnelsen ikke tilgang til velferdsordninger som dagpenger eller pensjon, men når de jobber over lengre tid i Norge, opparbeider de seg rettigheter. Dermed har antall østeuropeiske arbeidsinnvandrere som har krav på ytelser steget kraftig.


Fafos rapport slår fast at de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne har «langt høyere risiko for ledighet». Spesielt gjelder det den store andelen som rekrutteres gjennom bemanningsbyråer.


- Bemanningsbyråene tilbyr ingen sikkerhet. Standarden er såkalt fast ansettelse uten krav på lønn mellom oppdrag. I praksis er de løsarbeidere, sier Friberg.


Arbeidslivet er nøkkelen


- Skildringen i rapporten kan minne noe om de som advarer om at Norge blir «Europas sosialkontor»?


- Ja, men vi er ikke der ennå. Nøkkelen til å unngå det ligger i arbeidslivet. Skal man hindre fattigdoms- og velferdsproblem, er det gjennom mer regulering av arbeidslivet man kan gjøre det. Et åpent europeisk arbeidsmarked med fri mobilitet stiller andre rammer for den nasjonale politikken, sier Friberg.


Han forklarer at de som ønsker oppmyking av reglene for midlertidige ansettelser, ønsker gjerne at det skal gi flere muligheten til å få en fot innenfor.


- I et lukket arbeidsmarked vil det kanskje være naturlig å tenke at det er slik. I et åpent europeisk marked vil effekten snarere være at det blir lettere for arbeidsgivere å rekruttere fattige mennesker fra Øst-Europa, uten at det finnes et langsiktig behov for dem i arbeidsmarkedet, sier han.


- Om man gjør det, er det naturlig å tenke seg at de vil havne hos Nav når det ikke lenger er behov for dem.


- Noen vil mene at man i stedet for å ha strengere regulering av arbeidslivet, kan kutte i velferdsordningene?


- Ja, men det vil raskt stride mot EØS-avtalens krav om likebehandling.


- Man kan kutte i velferdsytelsene for alle, uavhengig av opphavsland?


- Man kan stramme inn velferdsstaten og få store forskjeller i arbeidslivet. Det er avveiningen. Men om man ønsker å opprettholde en viss sosial likhet i samfunnet, er det arbeidslivet som er nøkkelen, og som må reguleres.


Ifølge Friberg har tiltakene mot sosial dumping bidratt til å opprettholde visse minstestandarder i arbeidslivet, og har antakelig en viktig funksjon for velferdsstaten.


Nav mangler verktøy


I arbeidet med rapporten har forskerne sett på Nav-ansattes mulighet til å takle den nye situasjonen.


- Nav har fått et problem i fanget som ingen så for seg. De har heller ikke fått retningslinjer og virkemidler til å gjøre jobben på en god måte, sier Friberg.


- Det tyder på at man inntil nylig har forventet at fri flyt av arbeidskraft kun er et spørsmål for arbeidslivet. Man har sett for seg at folk forsvinner når det ikke er behov for dem. Men det gjør de ikke.


Et særlig problem er at Norge ikke har noen integreringspolitikk for EØS-innvandrere.


- En del arbeidsinnvandrere som har krav på dagpenger er gjerne motiverte og dyktige, men kan ikke norsk. Et naturlig tiltak ville da være å tilby dem språkkurs. Det har Nav ikke lov til. I dag har velferdsstaten svært porøse grenser ovenfor EØS-borgere, og man har heller ingen gode verktøy for å sikre integrering. Det kan på sikt vise seg å bli et problem. Men det er atskillig mer komplekst enn diskusjonene om «Europas sosialkontor» gir inntrykk av. Det handler om fellesskapets grenser og balansen mellom arbeidslivet og velferdsstaten.

Artikkelen er oppdatert: 17. september 2013 kl. 07.43
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.