Tirsdag 20. august 2013
Stor motstand mot tvang
TVANG: 65 prosent av velgerne er imot tvangssammenslåing av kommuner, og mener dette bør avgjøres lokalt. Dermed er velgerne sterkt uenige med Erna Solberg og de borgerlige partiene.

Mens den rødgrønne regjeringen vil at kommunesammenslåing skal være frivillig, varsler de borgerlige partiene en omfattende sammenslåing, om nødvendig med tvang. Dette er velgerne klart imot, viser meningsmålingen TNS Gallup har tatt opp på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen. Undersøkelsen viser også at motstanden er så sterk at den kan endre valgresultatet.


Halvparten av velgerne mener det er kommunens innbyggere som skal bestemme hvorvidt kommunen skal slå seg sammen med en annen kommune, og ikke staten eller Stortinget. 16 prosent mener det er de kommunale politikerne som skal ta beslutningen.


Ingen ny motstand


- Det er ikke nytt at folk er motstandere av tvangssammenslåing. Det overraskende ved denne undersøkelsen er at når vi stiller spørsmål om hvem som skal bestemme om en kommune skal slå seg sammen med en annen, er det bare 20 prosent som svarer Stortinget, sier Ole Gustav Narud, leder i Lokalsamfunnsforeningen og amanuensis ved Høgskolen i Hedmark.


Selv om bare 40 prosent er motstandere av at kommuner skal slå seg sammen, mener altså hele 65 prosent av de spurte at sammenslåingen må være basert på frivillighet.


På borgerlig side går alle partiene inn for kommunesammenslåing - og ingen av dem har programfestet at det skal skje frivillig. Det har derimot Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Regjeringserklæringen Soria Moria 2 slår fast at dagens regjering mener at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet. Her er det Sp som er pådriveren, mens Arbeiderpartiet mener sammenslåing «normalt bør bygge på lokale ønsker».


Vil fjerne fylkeskommunen


De borgerlige vil dessuten legge ned fylkeskommunene, noe som skal skje så snart som mulig om de kommer til makten. En storstilt kommunereform er dermed under oppseiling, om det blir regjeringsskifte etter valget.


- I valgkampen snakker vi hele tida om hva skjer med den marginale velgeren. Dette spørsmålet viser en grunnleggende forskjell mellom rødgrønn og borgerlig side, sier Narud.


- De rødgrønne mener sammenslåingen skal bygge på frivillighet. Dette er deres etablerte politikk og kommer til å fortsette. De blå ønsker omfattende endringer, sier Narud.


Han tror spørsmålet om kommunesammenslåing har potensial til å sende småpartiene Venstre og KrF under sperregrensen og skyfle velgere fra Høyre og Frp til rødgrønn side. Selv om bare 40 prosent er negativ til kommunesammenslåing i følge undersøkelsen, mener Narud temaet kan vippe blokkene.


- Jeg tror dette er et sånt type tema som framstår som viktig i dét gravemaskinen står i hagen. Folk forholder seg ikke til hypotetiske trusler. Men når det først skjer, reagerer de voldsomt, sier Narud om folks følelser for kommunen de bor i, for lokaldemokratiet og mot tvang.


Kan avgjøre valget


For noen er spørsmålet så sterkt at det kan endre hvilket parti de gir stemmen sin til. En tredjedel av velgerne svarer negativt på spørsmål om de vil kunne stemme på et parti som går inn for sammenslåing av kommunen selv om flertallet av befolkningen er imot. Spørsmålet er også brutt ned på holdningene i de ulike partiene.


Av Høyrevelgerne mener 20 prosent det motsatte av partiet de sier de vil stemme på. Aller størst er denne prosenten for KrF og Venstre, hvor hele 37,1 og 28,5 prosent mener det er en dårlig idé å slå sammen kommunene mot befolkningens vilje.


Narud peker på to debatter som ofte blandes: Om man vil ha kommunesammenslåing eller ikke - og hvem som skal ta beslutningen, lokaldemokratiet eller Stortinget.


Han mener spesielt Høyre har gått langt i å signalisere at endringen skal skje raskt:


- Høyre har gang etter gang sagt at det er nødvendig å bruke tvang og at de ønsker svært omfattende sammenslåinger, sier Narud.


«Påvirker ikke tilbudet»


I undersøkelsen svarer folk at de ikke tror en eventuell sammenslåing vil påvirke de kommunale tjenestene i nevneverdig grad - at kulturtilbud og eldreomsorg vil gå sin gang uansett størrelse på kommunen.


Like fullt er det i de minste kommunene folk er mest fornøyd med basale tjenester som eldreomsorg, sosialtjenester og skole og utdanning. Og det er i de største befolkningen er minst fornøyd og føler det er vanskeligst å oppnå kontakt med kommunen.


- Det folk ikke skjønner er at dette gjelder også deres egen kommune. Når det blir snakk om din egen kommune, og vi vet at 40 prosent ikke ønsker at deres egen kommune skal slås sammen, så er det en ganske stor velgergruppe, sier Narud.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.32
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.
Torsdag 11. juli 2019
KRITISK: Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft er stor i dei kommunane som ligg i dei veleigna områda. Kommunestyra og ord­førarar seier nei.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.