Torsdag 8. august 2013
De kommersielle tar over
Barnehage AS: I dag er over halvparten av de private barnehagene i Norge aksjeselskaper. Samtidig har det blitt langt færre ideelt drevne barnehager, viser ferske tall fra SSB.

Under de rødgrønne har det vært en stor økning i antall barnehageplasser i Norge:


Ved inngangen til 2013 gikk 286.000 barn i barnehage - 63.000 flere enn da de rødgrønne tok over i 2005.


Omtrent halvparten av barnehagene i Norge er private, og fordelingen har vært tilnærmet lik i hele perioden.


Men under den rødgrønne regjeringen har det vært en omfattende kommersialisering av den private barnehagesektoren - fra ideelle stiftelser og foreninger til aksjeselskap. Det viser fersk statistikk fra SSB, utført på oppdrag for organisasjonen For Velferdsstaten.


52 prosent er aksjeselskap


I 2005 var 26 prosent av de private barnehagene aksjeselskap. I dag er det hele 52 prosent av barnehagene som er det.


- Den store veksten i aksjeselskapsorganisering er en tydelig indikator på en kommersialisering av sektoren. Aksjeselskaper er en kommersiell eierform, der formålet er overskudd, sier rådgiver i For Velferdsstaten Linn Herning.


- Vi ser en profesjonalisering av det private barnehagemarkedet, og det kan i seg selv være positivt. Men med en tilhørende kommersialisering er det ikke lenger så positivt, fordi barnehagene får et fokus på å kutte kostnader for å kunne tjene penger, sier hun.


Færre ideelle


I 2005 var det 562 barnehager som var drevet som aksjeselskaper. I 2012 var tallet imidlertid 1291 barnehager.


Herning mener at politikerne har feilet i å sette begrensninger på inntjeningsmulighetene på barnehagedrift i Norge, fordi de har et feilaktig bilde av at den private barnehagesektoren er dominert av små ideelle aktører.


- De rødgrønne, og politikere generelt, har en manglende forståelse for hvor viktig barnehagesektoren har blitt økonomisk. Det er snakk om veldig mye penger, og det gjør sektoren interessant for folk som ønsker å tjene penger. Dette er en skattefinansiert sektor som er lite regulert, sier hun.


Det var da også hele 34 milliarder kroner som det offentlige brukte på barnehagedrift i fjor - omtrent halvparten ble overført til private.


Samtidig som at antallet barn som går i barnehage, og dermed også i privat barnehage, har steget hvert eneste år siden de rødgrønne kom til makten, har antall private barnehager som drives ideelt, som foreninger eller stiftelser, gått ned.


I 2005 var 748 private barnehager drevet som en forening eller en stiftelse.


I dag er det bare 523 av de over 3400 private barnehagene som er drevet på denne måten.


- Statistikken viser at store barnehager utkonkurrerer små barnehager, og at kommersielle barnehager utkonkurrerer ideelle barnehager, sier Herning.


Flere barn i barnehagene


I takt med kommersialiseringen har det også blitt stadig flere barn i de private barnehagene.


I 2005 var det i snitt 29,5 barn per barnehage i den private sektoren. I 2012 var tallet imidlertid steget til 40 barn per barnehage - og i aksjeselskapene er det i snitt 54 barn per barnehage.


Logikken er enkel, ifølge Herning.


- Skal du tjene penger på barnehage, bør du drive store barnehager, siden tilskuddet er per barn, sier hun.


De tre største barnehagekonsernene i Norge i dag driver til sammen 267 barnehager, over hele landet.


- De store nasjonale aktørene består av tre selskaper: Trygge barnehager, Espira og Norlandia. Og så er det også et veldig interessant mellomsikt av barnehageselskaper som har en regional tilnærming, som eksempelvis Grenland barnehagedrift som blant annet driver alle barnehagene i Sauherad kommune, forteller hun.


Selv om interessen for kommersiell barnehagedrift i Norge er stigende er det vanskelig å vite hvor mye penger barnehageselskapene tjener på driften.


- Det er vanskelig å anslå hvor mye de ulike barnehageselskapene tjener, fordi de har forskjellige strategier for å tjene penger på driften. Men omsetningen er i milliardklassen. Trygge Barnehager alene omsatte for 1,5 milliarder kroner i 2011.


Kunnskapsminister Kristin Halvorsen hadde ikke mulighet for å kommentere saken før Klassekampen gikk i trykken i går.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.31
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Lørdag 7. september 2019
STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.