Mandag 1. juli 2013
Kamp om Ny Tid
I kveld er det duket for kamp om eierskapet i Ny Tid. Redaktøren frykter at den største eieren prøver å påvirke det redaksjonelle innholdet.

Den venstreorienterte ukeavisa Ny Tid står ovenfor full strid om eierskapet. Siden 2010 har tyrkiskeide Bahar Media hatt 77 prosent av aksjene i avisa. Nå går en gruppe mindre aksjonærer inn for å kjøpe opp disse andelene. I kveld møtes partene i avisas generalforsamling. Redaktør Dag Herbjørnsrud er positiv til et nytt eierskapstilbud.


- Vi har varslet at det kan se ut som at administrasjonen har forsøkt å utøve innflytelse på den redaksjonelle dekningen, noe vi aldri vil tillate, forteller han.


Redaktøren kan forstås dit hen at det særlig er Ny Tids kritiske dekning av Erdogan-regimet i Tyrkia som ikke har falt i god jord.


- Vi er veldig tydelige på at vi står opp for ytringsfriheten. Redaksjonen står last og brast med ofre for regimers overgrep, og det går det ikke an å vike en tomme på. Nå ser vi behovet for at eierskapet samsvarer best mulig med det redaksjonelle innholdet, sier han.


Bekymret for renommeet


Bahar Media ble slått konkurs i fjor, og eierandelene i Ny Tid kontrolleres i dag av Ahmet Kilicaslan, som også er styreleder i Ny Tid. Nå vil flere småaksjonærer kjøpe ham ut.


- Vi vil bringe eierskapet tilbake til de mer tradisjonelle eierne for å sikre at avisa redigeres i den tradisjonen den står i, sier Ivar Evensmo.


Han er nest største aksjonær i Ny Tid & Orientering AS med ti prosent av aksjene, og sønn av den legendariske Orientering-redaktøren Sigurd Evensmo.


Sammen med Evensmo står aksjeholderne i Fredsrådet, Antirasistisk Senter og Utviklingsfondet, samt enkeltaksjonærer tilknyttet SV-miljøet.


- Vi er redde for at avisas renommé blir skadelidende hvis formålsparagrafen ikke blir fulgt opp. Nå har vi hatt en periode der man kan tvile på om evnen eller viljen til dette er til stede, sier Evensmo, som presiserer at dette skyldes den forretningsmessige driften av avisa.


Møtes i dag


Ny Tids skjebne blir trolig avgjort under generalforsamlingen i kveld. I tillegg til eierstriden, kan et ubetalt lån føre til at avisa blir begjært konkurs.


- Den økonomiske situasjonen har vært bekymringsfull, og det er nødvendig å ta grep for å få satt skuta på rett kjøl, understreker Evensmo.


Herbjørnsrud tror det vil gi en ny giv til avisa om gruppa med småaksjonærer tar over.


- Med best mulig eierskap får man best mulig produkt. Ny Tid trengs som et komplementerende, venstreradikalt ukeavisalternativ.


Klassekampen har forsøkt å få tak i Ahmet Kilicaslan og de andre styremedlemmene med tilknytning til Bahar Media uten hell.


mariv@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2013 kl. 16.30
Tirsdag 20. november 2018
Spartacus-sjef Per Nordanger mener vi har hatt en overproduksjon av sakprosa de siste årene, og at flere forlag kan bli nødt til å kutte titler.
Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».