Tirsdag 11. desember 2012
Helsepolitikk
Dagens Leder

* Helsepolitikken er et av spørsmålene som kan avgjøre valgkampen, og de rødgrønne er fullstendig avhengig av troverdighet på dette området. Derfor har Ap satt regjeringens antatt sterkeste kort, Jonas Gahr Støre, på jobben som helse- minister. Men tillit i helsespørsmål handler om noe mer enn hvem som fronter den. I Dagbladet i går la tre helsearbeidere, Jannicke Mellin-Olsen, Kjetil Karlsen og Svein Erik Gisvold, fram hva de mener skal til for å videreutvikle et godt offentlig helsevesen, der nedbygging av byråkrati og endring av den rådende styringskulturen er viktigst.


* Mange sykehusleger opplever ledere som sjelden er til stede og har stor avstand til det nivå hvor helsetjenesten leveres. Helsearbeiderne erfarer også at møysommelig oppbygde fagmiljøer splittes og forvitrer. Forsøk på å samle fagmiljøer gjennom toppstyrte prosesser resulterer i forvirring, konflikt og utmattelse. Fagfolkene får stadig mindre tid til pasientrettet arbeid, ved at tid bindes opp i tidsrøvende og til dels meningsløse papirøvelser. Forbedringstiltak bærer mer preg av å skulle forsyne overordnede instanser med riktige rapporter, enn at et pasientmøtene skal være trygge og omsorgsfulle.


* De tre helsearbeiderne har tre anbefalinger det er verdt å lytte til: 1) Helsebyråkratiet må slankes og det må innføres ansettelsesstopp i den sentrale helseforvaltningen umiddelbart. Tyngden av rapporteringskrav fra sentralt hold må reduseres dramatisk. 2) Sykehusenes finansieringsform, såkalt innsatsstyrt finansiering må endres. 3) Hver enkelt sykehusavdeling må samles på ett geografisk område, og ha en tilstedeværende, faglig ansvarlig leder. Avdelinger med virksomhet spredd mellom det som egentlig er ulike sykehus fører kvalitetstap og unødvendige problemer over hele landet. De tre mener tida er inne for å hente ideer fra land som har reformert helsevesenet i en alternativ retning, som Skottland og New Zealand. Hvis Jonas Gahr Støre makter å snu den rådende styringsideologien, skriver helsearbeiderne profetisk, kan han bli statsmannen som berger et godt og velfungerende offentlig helsevesen i Norge. Vi venter i spenning.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.50
Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Torsdag 5. desember 2019
5. desember 1945 tok fem torpedobombefly av typen Grumman TBM Avenger av fra flybasen Fort Lauderdale i Florida. De fem, som hadde kodenavnet Flight 19, hadde med seg fjorten flygere som skulle trene på navigasjon og...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...