Onsdag 31. oktober 2012
Skjebnevalg
Dagens leder

* I årevis har politiske aviskommentatorer hevdet at skillet mellom høyre og venstre er utdatert og at det knapt finnes forskjeller i politikken. Alt graviterer mot et slags minste felles multiplum i sentrum. Noe er det vel med snakken, for høyrefløyen i Arbeiderpartiet deler i flere spørsmål virkelighetsoppfatning og ståsted med Høyre-politikere. Likevel er det noen grunnleggende forskjeller mellom Ap og Høyre, for eksempel i synet på skattepolitikk, velferdsordninger og arbeidslivsspørsmål. Og i valget mellom en rødgrønn regjering, der også Sp og SV inngår, og en blå-blå regjering blir forskjellene tydeligere og tydeligere etter hvert som resultatet av programarbeidet i Høyre og Frp skrider fram.


* I forkant av den kommende valgkampen vil Høyre og Frp være tjent med at velgerne knapt ser forskjell på regjeringsalternativene, slik at brustne rødgrønne forventninger og regjeringsslitasje får dominere. I dette ser det ut til at de kan få god hjelp av toneangivende medier, som ikke bryr seg synderlig om de politiske forskjellene, kanskje fordi medieledernes sosiale og politiske ståsted er såpass fjernt fra de velgergruppene som blir rammet av en blå politikk at utsiktene til regjeringsskifte først og fremst framstår som en gledelig anledning til å rive ned noen politikere i påvente av en ny klagemur.


* I dagens kriserammede Europa vil neste stortingsvalg langt på vei være et skjebnevalg. Høyre og Frp vil på en rekke områder endre Norge i en mer markedsliberalistisk retning. De vil gjøre det lettere å ansette folk midlertidig og svekke arbeidet mot sosial dumping. De vil fjerne formuesskatten og gjøre flere milliardærer til nullskattytere, samtidig som finansieringen av velferdsstaten blir svekket. En blå-blå regjering vil delprivatisere Statkraft og oppheve dagens hjemfallsordning, kutte i landbruksstøtten og legge større press på distriktene. Og hvis ikke det var nok, vil de også kutte pressestøtten og innføre partipolitisk fjernsynsreklame. Til tross for alle skavanker ved den rødgrønne regjeringen - og de er mange - er det liten tvil om at den er langt å fortrekke framfor en blå-blå regjering med Høyre og Frp.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.50
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Torsdag 5. desember 2019
5. desember 1945 tok fem torpedobombefly av typen Grumman TBM Avenger av fra flybasen Fort Lauderdale i Florida. De fem, som hadde kodenavnet Flight 19, hadde med seg fjorten flygere som skulle trene på navigasjon og...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...