Onsdag 17. oktober 2012
E-bokutlån i bakevja
E-boksalget øker stadig, men avtale om e-bokutlån på bibliotekene er fortsatt ikke på plass.

Forhandlingene mellom forlag og bibliotek om retten til å låne ut e-bøker snegler seg framover. Forhandlingene har pågått i halvannet år uten at en avtale er på plass. Nå begynner bibliotekene å bli utålmodige.


- Vi oppdaget ganske tidlig i forhandlingene at det ikke bare er å sette i gang med å låne ut e-bøker. Rammebetingelsene er ikke på plass enda, og siden åndsverkloven ikke nevner e-bøker, har ikke bibliotekene noen rettigheter ved digitale utlån, sier rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, Dag Erlend Lohne Mohn.


I dag har enkelte biblioteker en prøveavtale som omfatter 30 utlånslisenser gjennom innkjøpsordningen - og denne­ prøveordningen er utvalgte bibliotek i Buskerud fylkesbibliotek med på. På mandag åpnet e-bokutlånet i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal kommune. Lohne Mohn sier det er for tidlig å si noe om resultatet, men at bibliotekene siden 2009 har vært involvert i andre pilotforsøk på e-bøker og godt merker trykket.


- Mange klager over at utvalget er for lite og bøkene for gamle, så det er tydelig at etterspørselen etter e-bøker er stor. Og vi har ikke all verdens tid til å få på plass en ordentlig e-boksatsing. Det er i dag e-bokmarkedet er i ferd med å etablere seg. Nå selges det rundt 20.000 e-bøker i måneden i Norge. Det haster derfor å få til en avtale, sier Lohne Mohn.


Norge i bakevja


På mandag møttes Forleggerforeningen og Norsk bibliotekforening på nytt. Leder for Norsk bibliotekforening, Ingeborg Rygh Hjorthen, sier at de ikke ble enige, men at møtet var et skritt i riktig retning. Forhandlingene fortsetter i slutten av november.


- Vi er enige om at vi må lage en modell for framtiden, en som likner systemet vi har med papirbøker i dag. Vi ønsker ikke å ta over for bokhandlerne eller forrykke balansen i bokmarkedet. Forfattere må ha gode vilkår for å sikre litterær bredde og mangfold også i framtiden, sier Hjorthen.


Forrige uke var Hjorthen på møte med de nordiske bibliotekforeningene. Hun sier det er påfallende hvor mye lengre våre naboer har kommet.


- I Danmark har alle bibliotekene e-bøker tilgjengelig, og i Sverige låner 90 % av bibliotekene ut e-bøker. De har ulike modeller - og de er ikke perfekte, men de er i hvert fall i gang. Når jeg så meg tilbake, slo det meg i hvor stor grad Norge er i bakevja her. Nå må vi få på plass en avtale, sier Hjorthen.


Norsk bibliotekforening ser for seg en avtale hvor man låner ut et spesifikt antall eksemplarer av hver enkelt bok av gangen - som om den var en papirbok. Dette er i motsetning til løsningene de har valgt i Danmark og Sverige, hvor bibliotekene betaler en sum til forlagene for hvert utlån. Eksemplarmodellen vil ifølge Hjorthen føre til større forutsigbarhet for bibliotekenes økonomi.


Nabotrøbbel


Både Danmark og Sverige har e-bokavtaler på plass, men nå står begge avtalene for fall. I Sverige har betal-per-lån-løsningen ført til eksplosiv vekst i e-bokutlånet, som igjen ga bibliotekene betalingsproblemer og fikk forlagene til å innføre en karantenetid på nye bøker.


På mandag ble det klart at forhandlingene mellom danske forlag og bibliotek hadde brutt sammen, etter at det viste seg at 90 % av de e-bøkene som ble lastet ned, var fra bibliotekene.


Direktør for Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, mener som Bibliotekforeningen at eksemplarmodellen er den eneste bærekraftige modellen. Men utover det, vil verken han eller Hjorthen uttale seg om hva de ikke blir enige om i forhandlingene.


Norge er gjennom EØS-avtalen bundet til EUs regler for opphavsrett, noe som kan gjøre det vanskelig å gi bibliotekene fri rett til e-bokutlån. For øvrig må partene bli enige om en lisensordning - skal bøkene kjøpes av bibliotekene eller leies for et par år av gangen? Hjorthen understreker også at det er viktig for dem å unngå en karantenetid på nye bøker, som de har i Sverige.


Direktør for Forleggerforeningen mener det er viktig ikke å forhaste seg:


Må tenke seg godt om


- Det er to ting som må på plass: forfatternes posisjon på e-utlån og en modell for selve e-utlånet. Det er vanskelig å sette en tidsfrist her. Jeg hadde håpet at en avtale skulle være på plass til årsskiftet, men vi må ta den tida vi trenger. Vi ser at de landene som har startet tidligere, har møtt store problemer fordi de ikke hadde tenkt seg godt nok om, sier Einarsson.


Han sier de har gode samtaler med Bibliotekforeningen, og at begge parter er opptatt av å komme fram til en løsning som både kan drive det nye kommersielle markedet med e-bøker og ivareta bibliotekenes utlånsmuligheter.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.50
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.
Lørdag 6. juli 2019
Det er ikke uproblematisk at Nasjonal­biblioteket gir ut egne bøker, mener to bokaktuelle medieprofessorer. De frykter at staten kan utkonkurrere forlagene.