Lørdag 13. oktober 2012
Malplassert
Dagens leder

* Ikke siden den andre verdenskrigen har de sosiale spenningene mellom folk i Europa vært større enn i dag. EUs prestisjeprosjekt, euroen, har skapt dype, kaotiske tilstander og sosiale opprør i Sør-Europa, og protestene er langt på vei rettet mot EUs egen krisepolitikk som påtvinges landene. Fredsprisen til EU må derfor være en av de mest malplasserte prisutdelingene i den norske Nobelkomiteens historie, til tross for at konkurransen her er knivskarp. Utdelingen var mulig på grunn av Aagot Valles sykefravær og den bærer Thorbjørn Jaglands umiskjennelige signatur. Hensikten er også like åpenbar som den er forfeilet, å stoppe det sosiale opprøret ved å snakke om noe annet: EUs rolle som fredsskaper.


* Formålet med den europeiske kull- og stålunionen var å binde rustningsindustrien i Tyskland og Frankrike sammen, og kan således karakteriseres som et forsøk på å bilegge konflikter i Europa. Men da kommer fredsprisen i tilfelle 60 år for seint og med gal adresse. EU er heller ikke årsaken til at det europeiske kontinentet ikke har vært preget av storkrig de siste 60 årene. Det var de allierte, anført av USA, Sovjet og Storbritannia, i samarbeid med nasjonale motstandsbevegelser, som beseiret og seinere avrustet Tyskland i 1945. Det tyske nederlaget og den påfølgende rekonstruksjonen av de to tyske statene, seinere et forent Tyskland, har vært avgjørende for utviklingen av etterkrigstidas Europa. Fredsforskeren Jan Øberg har rett når han sier at Nobelkomiteen her konsekvent blander sammen hva medlemsland og EU selv har stått for. Hvis vi skulle ha tatt den norske Nobelkomiteen resonnement på alvor, ville det ha vært like relevant å gi prisen posthumt til Sovjet og Comecon, som sørget for fred på Balkan i hele etterkrigstida.


* Europa står overfor enorme utfordringer, med krise og sosial misnøye. Det skyldes utviklingstrekk i kapitalismen, men også i EU-konstruksjonen selv, som i stedet for å være en problemløser, forsterker negative utviklingstrekk. Slik sett er EU å likne med Habsburgmonarkiet før 1918, som også gapte over for mye, og som derfor kollapset under vekten av sin egen tyngde.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...