Onsdag 5. september 2012
- Her må det kuttes!
STRYKER: Arne Johannessen vil stryke mange av de 122 målene og oppgavene Justisdepartementet pålegger politiet.

- Dette er helt vilt. Se på den lefsa her!


Leder av Politiets Fellesforbund sukker mens han blar gjennom tildelingsbrevet, dokumentet der Justisdepartementet lister opp hva Politidirektoratet skal bruke 9,2 milliarder kroner på i 2012.


Under fem overordnede mål har Justisdepartementet listet opp 122 konkrete mål og tiltak som Politidirektoratet skal rapportere tilbake på.


Styrer virkemidler


Johannessen blar gjennom tiltakene som er listet opp under hovedmål 2: «God rettssikkerhet for individer og grupper». Han tar fram rødpennen og stryker resultatkravet om «økt antall treff i DNA-registrene i forhold til 2011».


- Dette er bare ett av mange eksempler i dette dokumentet på at Justisdepartementet legger føringer på hvilke virkemidler politiet skal bruke for å nå de overordnede målsettingene, sier Johannessen.


Han påpeker at det ikke trenger å være noe galt med tiltaket, men er kritisk til at det fra politisk hold fastslås hva som er den beste arbeidsmetodikken for politiet i hele landet.


- Tiltaket om DNA-registeret kan være helt perfekt for å nå hovedmålet i en del distrikt. Men politidistriktene er svært forskjellige, og hvert distrikt må få handlingsrom til å foreta politifaglige vurderinger av hvilke virkemidler de må ta i bruk for å kunne oppfylle hovedmålene på best mulig måte, sier han.


Ønsker færre mål


Johannessen ønsker at Justisdepartementet skal gi større ansvar til politifaglig ledelse nedover i systemet, både i Politidirektoratet og i distriktene.


- Det betyr betydelig færre mål som det skal rapporteres på, sier han, og går løs på tildelingsbrevet med rødpennen.


Blant de punktene han ønsker å stryke er resultatkravet om at politiet i løpet av 2012 skal uttransportere minst 4600 personer som ikke har lovlig opphold i Norge.


- Dette er et eksempel på en politisk sak der regjeringen vil synliggjøre at de gjør noe på detaljnivå. Men å legge for mye vekt på dette måltallet kan føre til at man nedprioriterer etterforskning, og det å ta de kriminelle, sier Johannessen.


Vil skille politikk og fag


Johannessen er også opptatt av at ansvarsfordelingen mellom Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet i dag er uklar.


- Vi bør få et tydeligere skille mellom den politiske og den faglige ledelsen av politiet. Politikerne må ikke blande seg inn i arbeidsmetodikken til politiet, sier han.


- Men er det ikke viktig at politiets arbeid styres politisk?


- Vi må absolutt ha noen prioriteringer på overordnet nivå. De må stake ut den politiske retningen vi skal jobbe etter, som de for eksempel har gjort med satsingen på arbeidet mot vold i nære relasjoner. Men politisk ledelse må ikke gå inn og detaljstyre måten vi skal jobbe med dette på. Det har de ikke nok politifaglig kunnskap til å gjøre, så det må være opp til hvert politidistrikt, sier Johannessen.


Kritisk politidirektør


Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen deler Johannessens kritikk av detaljstyringen fra Justisdepartementet.


- Jeg ønsker at målene skal bli færre og mer overordnende, slik at vi reelt sett får større mulighet til å omforme politiske rammebetingelser til konkrete tiltak, uttalte hun til Ukeavisen Ledelse i januar 2011.


Killengreen fortalte om et system som gjorde det vanskelig for henne å lede etaten.


- Politikernes enkeltløsninger er ikke nødvendigvis ufornuftige eller gale, men ved å styre på så detaljert nivå, risikerer de å sparke beina under styringen både i politidirektoratet og ute i politidistriktene. Det er ikke alltid politikernes enkeltløsninger er det faglig mest fornuftige i en større sammenheng.


Killengreen ønsker ikke å kommentere dette nå, men skriver i en e-post til Klassekampen at hun mener det samme som for to år siden.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.49
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Lørdag 7. september 2019
STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.