Torsdag 5. juli 2012
- Bør satse på kvinner
En ny allianse for scenekunstnere skal sikre frilansere fast inntekt. Men hvorfor prioriterer de ikke den gruppa som har størst behov for støtte? spør frilansskuespiller Anne E. Kokkinn.

Inntektssituasjonen er ustabil, framtida er uavklart og gode pensjonsordninger kan de se langt etter. Norske scenekunstnere på frilansmarkedet faller mellom alle stoler når det gjelder sosiale rettigheter - uansett hvor etablerte og framgangsrike de måtte være.


- Som frilanser er jeg både tilknyttet regionale teaterhus, frittstående scenekunstprosjekter og forskjellige frigrupper. Det er likevel sjelden jeg har tolv måneder med lønn, sier skuespiller og frilanskunstner Anne E. Kokkinn.


Men et nytt aksjeselskap som ble opprettet 28. juni skal nå bidra til å sikre scenekunstneres framtid. Skuespiller- og danseralliansen, som er et offentlig støttet prøveprosjekt initiert av Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere, har som mål å ansette frilansere mellom faste oppdrag. I første omgang utlyses stillinger til ti skuespillere og ti dansere.


Mangler kvinneroller


Et unikt tilbud, men nysatsingen overser likevel en viktig skjevhet blant frilansscenekunstnere, mener Kokkinn. Det er de kvinnelige skuespillerne over 40 år som opplever det tøffeste arbeidsmarkedet. Det er en skjevhet alliansen ikke planlegger å bøte på.


- I min alder blir det færre kvinnelige roller, og da er det mange som faller av. Derfor hadde jeg gjerne sett at de hadde gått inn for å ansette flere kvinnelige frilansere, sier hun.


Kokkinn poengterer at en slik fordeling allerede er forespeilet danserne i alliansen.


- Når kvinner over 40 må omskolere seg på grunn av mangel på roller, burde de bli prioritert i denne sammenhengen.


Frilansskuespilleren mener kriteriene for å bli ansatt i alliansen er strenge.


Slik de nå er utformet, innebærer de blant annet at man har vært yrkesaktiv på feltet i over ti år og skal ta oppdrag et visst antall måneder under ansettelse.


- De ønsker helt klart skuespillere som har vist at de kan overleve i denne bransjen, sier hun.


Mangler bevilgninger


Leder Hauk Heyerdahl for Norsk Skuespillerforbund har deltatt i utviklingen av prosjektet.


- Vi hadde i utgangspunktet en drøm om å ansette 60 skuespillere, men bevilgningene åpner kun for ti stillinger, sier Heyerdahl.


Han forteller at de på et tidligere tidspunkt hadde planer om både en ungdomskvote og en større kvinneandel.


- Enn så lenge har vi ikke midler til å legge vekt på dette, men det er ingen tvil om at det er vanskeligere for kvinnelige skuespillere over 40 år, sier forbundslederen.


Han poengterer at de ønsker å fange opp denne gruppen, som har en tendens til å falle fra.


- Ettersom vi ønsker å ansette de skuespillerne som allerede jobber mest, vil vi etter hvert kunne vurdere om vi med midlene vi har kan ansette flere skuespillere. Da vil vi vurdere å øke kvinneandelen, sier Heyerdahl.


Han understreker at levekårsundersøkelsen de gjennomførte i 2008 viste at både mannlige og kvinnelige frilansere hadde meget lave årsinntekter.


- Med dette prosjektet ønsker vi å fange opp de som jobber mest, men som ikke tjener mest, sier han.


De har satt et inntektstak slik at de med høyest inntekt ikke vil kunne ansettes av alliansen.


For å gagne yngre frilanskunstnere vil de innføre en mentorordning.


- En del av arbeidsplikten består i å initiere kurs, som skuespillere utenfor alliansen også kan delta i, sier Heyerdahl.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.48
Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.
Fredag 8. februar 2019
Omsetningen av norsk sakprosa har gått jevnt nedover etter 2015. Nå er det Vigmostad & Bjørkes tur til å nedbemanne.
Torsdag 7. februar 2019
I løpet av våren vil 1200 nordmenn bli testet for sine evner til kritisk medie­forståelse og mediebruk. Undersøkelsen inngår i Medietilsynets nye satsing mot desinformasjon og falske nyheter.