Onsdag 9. mai 2012
Ønsker mer overvåking
NY LINJE: Shoaib Sultan og antirasistisk senter mener det må legges nye politiske føringer for Politiets sikkerhetstjeneste. Nå ønsker de bedre overvåking av høyreekstreme nettsider.

- Hadde Anders Behring Breivik hett Muhammad, uttrykt seg ekstremt på ulike nettsider og kjøpt kjemikalier som politiet følger med på - kan vi da forestille oss at politiet ikke engang ville sjekket det opp?


Det sier Shoaib Sultan fra antirasistiske senter, som denne uka kommer med en ny rapport om høyreekstremisme i Norge.


Her skriver de at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oversett trusselen fra antimuslimske og høyreekstreme miljøer, og tar til orde for at disse må overvåkes på lik linje med ekstreme islamister.


- Forskjellsbehandler


PST har fått kritikk for at de ikke hadde god nok oversikt over antimuslimske og høyreekstreme nettsider før 22. juli. De har også uttalt seg kritisk til å overvåke antimuslimske strømninger på nettet, av hensyn til ytringsfriheten.


Antirasistisk senter mener dette har gitt rom for en forskjellsbehandling mellom to typer ekstremister:


«Dette framstår som merkelig, all den tid det må kunne legges til grunn at ekstreme sider av islamsk karakter overvåkes i betydelig grad både av norsk politi og av våre internasjonale samarbeidspartnere», heter det i rapporten.


- Det kan virke som om det har gått en pendel etter Lundkommisjonen, og at vi nå har gått for langt i motsatt retning. Vi ønsker monitorering og at PST skal følge og analysere flere nettsider, utdyper Sultan.


Han peker på at det er vanskelig å si noen om PSTs arbeid utover den åpne trusselvurderingen for 2012, og at PSTs arbeid først og fremst er et resultat av de politiske føringene som legges for dem.


Har oversett miljøene


- Ingen hadde forestilt seg det som skjedde 22. juli, men det norske samfunnet har over flere år beveget seg i en stadig mer negativt retning med mer islamhat.


- Og PST plukket ikke opp denne endringen?


- Det var de politiske føringene for PST som ikke gjorde det. PST er et verktøy, og det er politikerne som forvalter verktøyet som sitter med ansvaret. PST kan ikke bare overvåke det de selv ønsker.


Sultan mener skyldspørsmålet er uinteressant, men at diskusjonen nå bør dreie seg mot hvilke oppgaver PST bør få i framtida.


- Vi har et ansvar for at dette ikke skjer igjen, og derfor må vi bygge opp kunnskap på samme måte som vi har gjort med islamistmiljøene på nettet.


Han mener islamofobien har fått en større aksept i samfunnet, og at dette kan være en forklaring på hvorfor høyreekstrem retorikk har blitt oversett.


- Jeg vil ikke misforstås dit hen at vi ikke skal overvåke ekstreme muslimske grupperinger, men det er helt tydelig at det har vært et manglende søkelys på høyreekstreme miljøer. Jeg tror dette skyldes at miljøene har vært så smalt definert. Mange tenker at man må være snauklipt, ha militærstøvler og gjøre Hitler-hilsen for å være høyreekstrem, men holdningene kan være like farlige, selv om de ikke er like lette å oppdage.


Møtte Breivik på nettet


Antirasistisk senter jobber selv med å holde en oversikt over ulike nettsider, nettdebatter og enkeltpersoner.


Da Breiviks identitet ble kjent, hadde PST ingen oversikt over hvem han var. Samtidig var det flere privatpersoner som raskt kunne vise til terroristens virtuelle spor.


- I ettertid har jeg funnet ut av at jeg har diskutert med Breivik på Facebook, og at jeg har lest flere av innleggene hans under på andre nettsider. Jeg var ikke oppmerksom på navnet hans da, men det er andre som visste godt hvem han var før 22. juli, sier Sultan.


- Vil dere at politikerne skal åpne opp for mer overvåking?


- Vi skal ikke frata folk muligheten til å være anonyme på nettet, men vi trenger flere mennesker som følger med og har kunnskap om ulike nettsteder, debatter og miljøene der.


- Breivik beskrives som en ensom ulv, og han hadde bare en fiktiv organisasjon i ryggen. Hvorfor trenger vi egentlig en bedre oversikt over høyreekstreme og antimuslimske miljøer?


- Både Breivik og mannen som drepte en somalisk taxisjåfør i Trondheim handlet alene. Men de fikk et verdensbilde og noen ideer gjennom disse miljøene, og de agerte i forhold til dette. Det er lett å avfeie verdensbildet som faktisk feil og latterlig, men så lenge det er nok folk som tror på det, må vi også ta det på alvor. Det har vi ikke gjort i tilstrekkelig grad til nå.


- Jeg tror flere forvirrede sjeler kan finne en retning og en misjon gjennom disse organisasjonene. Det er ikke sannsynlig at Norwegian Defence League eller Stopp Islamiseringen av Norge skal gjennomføre terrorhandlinger, men det er verdensbildet de er med på å skape som kan gi folk som Breivik en misjon.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.47
Tirsdag 19. februar 2019
SLUTT: Ekteparet Per Jonny og Eli Risten Skum har vært i reindriften hele livet. Nå vil de be barna finne et annet levebrød, fordi gruvedriften i Nussir-fjellet truer driften.
Mandag 18. februar 2019
NOK NÅ: Minotenks utspill om å ikke bosette flere flyktninger i utsatte bydeler får støtte fra Lena Larsen og Mahmoud Farahmand. Også SV er åpen for ideen.
Lørdag 16. februar 2019
PAUSE: – Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo. Frp vil ha bosettingsstans.
Fredag 15. februar 2019
GLIR UT: Forsvarets nye overvåkings­våpen skulle i utgangspunktet bare brukes mot fremmede makter og terror, men nå krever flere tilgang på informasjonen. Ekspert advarer mot utglidning.
Torsdag 14. februar 2019
TILLIT: Trond Giske får solid støtte fra partifeller i de største Ap-lagene i Trøndelag. Flere savner ham i partiledelsen.
Onsdag 13. februar 2019
BLODPRIS: Norge kan ikke lenger ta Nato for gitt. Da må vi velge USA, ikke Europa. Det kan bli dyrt, sier forskeren Asle Toje.
Tirsdag 12. februar 2019
FRYKTER KINA: Data­ekspert Gisle Hannemyr regner med at USA spionerer på oss, men mener kineserne er langt verre.
Mandag 11. februar 2019
MILLIONKRAV: Penger som skulle vært brukt på barna, ble i stedet brukt til å betale for aromamassasje, treningstimer og millionlønn for barnehage­ledelsen, ifølge tilsynsrapport.
Lørdag 9. februar 2019
BOMSKUDD: Regjeringens Langtidsplan for Forsvaret inneholdt 70 milliarder kroner for lite. Nå må planen forsterkes, sier FFI.
Fredag 8. februar 2019
RØRSLA: Aps partisekretær ga partiet en «klar marsjordre» om å prioritere fagbevegelsen på listene før kommunevalget. Oslo Ap marsjerer motsatt vei.