Onsdag 18. april 2012
Elver av blod
Dagens leder

* Anders Behring Breivik ga i går en sammenhengende beretning om hovedelementene i sin politiske ideologi, som handler om at muslimsk masseinnvandring er i ferd med å ødelegge den vestlige kulturen, og at det bare er et tidsspørsmål før det vil flyte «elver av blod» i gatene i europeiske storbyer. Det politiske systemet er korrupt, styrt av marxister og liberalister, og det eneste mulige er svaret er å ta til våpen for å styrte systemet. Breiviks ideologi ligger solid plantet i en fascistisk, høyreekstremistisk tradisjon, der årsakene til samfunnets degenerering ligger i at «fremmedlegemer» har fått infisere samfunnskroppen. Denne sykdommen kan bare heles gjennom en «rensende storm». I sin forklaring henviste han til antikommunisten Joseph McCarthy, som vurderte å deportere alle amerikanske marxister til Sovjet, men som var «altfor moderat» og unnlot å gjøre det.


* Breiviks politiske oppfatninger, er en direkte forlengelse av mellomkrigstidas fascisme og nazisme. Massemorderen hevder at det ikke har vært noe demokrati i Europa, og ingen «nasjonal stat», siden hitlerismen ble nedkjempet i 1945. Breivik knytter også an til nazismens norske historie, når han omfavner de NS-barna som hevder at oppgjøret med nazismen i Norge ikke var legitimt. Han framholder at krigsoppgjøret mot «nasjonalister og kulturkonservative» etter krigen aldri ble avsluttet, men «pågår fortsatt den dag i dag».


* Breivik tydeliggjorde sin tilknytning til nazismen også gjennom sine valg av forbilder, der han blant annet pekte på NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), en nazistisk drapsgruppe i Tyskland, Erik Blücher (grunnla Norsk Front i 1975) og Johnny Olsen («Norges Germanske Armé», sto bak Hadelandsdrapene i 1981). Breiviks ideologi er en sammenstilling av mye av det ideologiske og rasistiske vrakgodset som den ekstreme høyresida og fascismen har etterlatt seg i europeisk historie. Den livnærer seg, som mellomkrigstidas nazisme, på utbredte myter i samtida, men er i tillegg en dødelig handlingsideologi for hat mellom nasjoner og folkegrupper, krig, raseutryddelse og diktatur.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...