Fredag 23. mars 2012
Grunnloven gir blått flertall
TRØBBEL: Innvandrere uten stemmerett kan gi ­borgerlig flertall ved neste valg. En formulering i grunnloven skaper hodebry for de rødgrønne.

I disse dager regner Kommunal- og regionaldepartementet ut hvor mange stortingsplasser hvert fylke skal få til det kommende valget. Utregningen kan få store konsekvenser for hvem som inntar regjeringskontorene i 2013.


På grunn av høy innvandring til høyreorienterte, urbane fylker som Oslo, Akershus og Rogaland vil folketallet øke. Dermed får disse fylkene flere stortingsmandater, selv om mange av innvandrerne ikke har stemmerett.


Den nye mandatfordelingen alene ligger an til å koste Arbeiderpartiet to stortingsrepresentanter. Dermed mister de rødgrønne stortingsflertallet, og borgerlig flertall blir et enda mer sannsynlig scenario i 2013.


Trøblete «indvaanere»


I grunnlovens paragraf 57 står det at fylkene skal få mandat etter hvor stort areal de har og antall «indvaanere».


Siden valgloven fra 2002 har praksis vært å tolke innvånere til å bety folketallet. Der inngår en rekke ikke-norske statsborgere som ikke har stemmerett ved stortingsvalg.


De ikke-norske statsborgerne driver altså opp antall stortingsrepresentanter for fylket sitt, selv om de ikke får lov til å stemme på disse representantene. Økt innvandring av ikke-norske statsborgere til Oslo betyr at hovedstadens nordmenn, ikke de nye innvandrerne, får økt gjennomslag.


Selv om effekten fører FrP nærmere regjeringskontorene, opplyser kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Anders Anundsen (FrP) at han vil ha den bort.


- Vi i FrP har nettopp startet et arbeid med dette internt. Jeg mener at i framtiden må man legge antall statsborgere til grunn, ikke folketallet, sier Anundsen.


- Selv om innvandrerne gir drahjelp til FrP?


- I konstitusjonelle og prinsipielle saker er det nettopp viktig å tenke prinsipielt. Det bør være en nær sammenheng mellom hvem som faktisk kan stemme, og hvor mange mandater fylkene får, mener Anundsen.


Borgerlig gevinst


Det er ingen tvil om at det er sentrale strøk, og i neste rekke de borgerlige, som tjener på mandatfordelingen


Til valget i 2013 vil Kommunaldepartementet gi fylkene mandater ut fra folketallet per 1. januar 2012. Ifølge Statistisk sentralbyrå står ikke-norske statsborgere på dette tidspunkt for


* 14,2 prosent av folketallet i Oslo.


* 9,7 prosent av folketallet i Rogaland


* 9,3 prosent av folketallet i Akershus.


Alle tre er tradisjonelt høyreorienterte fylker. De rødgrønne bastionene Hedmark og Nord-Trøndelag har henholdsvis 5,1 prosent og 4,5 prosent ikke-norske statsborgere.


Ifølge valgforsker Bernt Aardal vil fordelingen se slik ut i 2013:


* Oslo får to nye mandater.


* Akershus, Rogaland og Hordaland får ett nytt mandat hver.


* Sogn og Fjordane, Hedmark, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms mister ett mandat hver.


Utfordringen for distriktene og de rødgrønne er at innvandringen også i framtiden antas å konsentrere seg om de store byene, noe som vil gi sentrale fylker i Sør-Norge mer og mer makt hver gang mandatene regnes ut hvert åttende år.


Ga fra seg makten


Tidligere la man bare til mandater til Stortinget om fordelingen mellom fylkene ble for skeiv, etter tautrekking mellom partiene.


Dette skulle valglovutvalget Kommunaldepartementet nedsatte i 1997 ordne opp i, under ledelse av daværende fylkesmann Sigbjørn Johnsen.


Valglovutvalget anbefalte å fjerne tautrekkingen mellom partiene og simpelthen justere mandatene automatisk etter innbyggertallet.


- Vi la til grunn at man skulle bruke hele folketallet, ikke bare de med stemmerett, sier utvalgsmedlem og valgforsker Bernt Aardal.


Arbeidet munnet ut i valgloven av 2002 og Grunnlovens paragraf 57.


- Opprinnelig foreslo vi at fylkene bare skulle få mandater ut fra folketallet. Da partigruppene så hvor store rokeringer det ville skape - Finnmark ville for eksempel miste to av sine fem mandater - plukket jeg opp et kompromissforslag utarbeidet av Gunnvald Grønvik og Aanund Hylland som baserte mandatene på fylkenes areal, slik at spredt bebodde fylker ble kompensert, forteller Aardal.


Dermed kunne Stortinget samle seg om valgreformen, men ga samtidig fra seg makten til å tildele mandater etter skjønn.


Dag-Henrik Sandbakken, statssekretær i Kommunaldepartementet, vil ikke la seg lokke ut på en prinsipiell debatt om de som faktisk kan stemme også skal avgjøre mandatfordelingen.


- Det er det Stortinget som må håndtere. Vi er kun en teknisk operatør av det regelverket som foreligger, sier Sandbakken.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46
Tirsdag 26. mars 2019
SPRIK: Ap kritiserer Sp for ikkje å binde seg til raudgrønt samarbeid. Men partiet har tydd til dei borgarlege i ein tredel av kommunane der dei har ordførar.
Mandag 25. mars 2019
KALD SKULDER: Aps Kjersti Stenseng og Fagforbundets Mette Nord vil ha raudgrøn samarbeidsvilje i haustens lokalval, men møter ei kald skulder frå Sp.
Lørdag 23. mars 2019
SYSTEMFEIL: Flere av feilene som førte til Kebne­kaise-ulykken er fremdeles ikke rettet opp, sju år etter dødsulykken.
Fredag 22. mars 2019
FATALT: Mannskapet som døde i ­Kebnekaise-ulykken fikk utdelt et ­mangelfullt og feilaktig kart før fly­turen. Luftforsvaret fant aldri ut hvordan det kunne skje.
Torsdag 21. mars 2019
UTRO: Senterpartiet er rødgrønne nasjonalt, men hopper gjerne i høyet med høyresida lokalt. Nå vil Fagforbundet ha slutt på lokale flørter med de blå.
Onsdag 20. mars 2019
OPPVASK: Mattilsynets ledelse har satt en veterinær og en regiondirektør på plass etter beskyldninger om rolleblanding fra oppdretternes forening Sjømat Norge.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.