Torsdag 23. februar 2012
Får skattesmell av KrF
NIDKJÆR: Mens de andre opposisjonspartiene vil gi store skatteletter til de aller rikeste, går KrF motsatt vei. Nå håper Knut Arild Hareide på skatte­forlik med de rødgrønne.

- De siste ti årene har antall millionærer skutt i været. Derfor ønsker vi å bruke skattesystemet mer offensivt for å oppnå en jevnere fordeling, sier Knut Arild Hareide.


Mens de øvrige opposisjonspartiene i sine alternative statsbudsjett vil gi store skatteletter til de aller rikeste, går Kristelig Folkeparti motsatt vei:


KrF vil skjerpe skatten for dem som tjener mer enn tre millioner med 30.600 kroner årlig. Dermed går partiet til og med lenger enn de rødgrønne i å skattlegge de med høyest inntekt.


Også de med inntekt mellom to og tre millioner kan vente seg en saftig skattesmell om Hareide får det som han vil.


Nå vil KrF-lederen til de rødgrønne for å få gjennomslag i skattepolitikken, og han har stor tro på å bli bønnhørt.


- Her ligger vi nærmere regjeringen enn de øvrige opposisjonspartiene. Å jobbe for en god fordeling er avgjørende for hele samfunnet. Det har store kostnader om forskjellene blir for store, sier Hareide.


Inviterer til forlik


KrF står nå midt i en prosess der partiet skal velge samarbeidspartnere før stortingsvalget i 2013.


I skattepolitikken er det liten tvil om at Hareide vil legge kursen til venstre.


- Vi vil gå lenger enn regjeringen, men det er flere av de rødgrønne politikerne som har uttalt seg positive til intensjonen i KrFs opplegg. Mitt håp er at de vil se nærmere på vårt forslag allerede når de samler seg på Thorbjørnrud om noen uker, sier KrF-lederen.


Thorbjørnrud er åsted for regjeringens årlige budsjettkonferanse, der de store linjene i statsbudsjettet blir trukket opp.


Slet under Bondevik


Mens de rike skal betale mer, går KrF inn for skattelettelser til alle grupper som tjener under to millioner.


- Vi er også uenige med regjeringen på flere punkter. Blant annet vil vi fjerne moms for frivillige organisasjoner og formuesskatten på arbeidende kapital. Men når det gjelder inntektsskatt ligger vi nærmest de rødgrønne.


Det er en utbredt oppfatning i KrF at de store skattekuttene under den Høyre-dominerte Bondevik II-regjeringen bidro sterkt til partiets valgnederlag i 2005.


Hareide forsvarer kuttene fra Bondeviks tid, men sier partiet skiller seg kraftig fra de borgerlige i skattepolitikken.


I sine alternative statsbudsjett foreslår Venstre, Høyre og Frp henholdsvis 29.800, 36.100 og 65.400 kroner i skattelette til dem med inntekt over tre millioner.


KrF vil altså gå 30.600 kroner i motsatt retning.


- Det er store forskjeller mellom dere og resten av opposisjonen i skattepolitikken?


- KrFs skatteprofil er en annen enn hos de andre ikke-sosialistiske partiene. Det førte til betydelige diskusjoner i Bondevik-regjeringen. For oss er det sentrale å justere dagens skattesystem på en slik måte at det sikrer en jevnere fordeling enn i dag, sier KrF-lederen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46
Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.