Mandag 2. januar 2012
To av tre vil fjerne fedrekvoten
MOTSTAND: Regjeringen er på kollisjonskurs med egne velgere når de ønsker å utvide fedrekvoten, viser en fersk meningsmåling.

Det store flertallet i befolkningen, 67 prosent, ønsker ikke at deler av foreldrepermisjonen skal forbeholdes far.


Det viser en fersk meningsmåling utført av Sentio for Nationen og Klassekampen.


I juli i år utvidet SV-statsråd Audun Lysbakken fedrekvoten. Det betyr at 12 uker av foreldrepermisjonstiden nå er øremerket fedrene.


- Regjeringen har feilet. Undersøkelsen viser at folk krever mer frihet, det bør også de rødgrønne ta inn over seg, sier Høyres medlem av Stortingets Familie- og kulturkomité, Linda Hofstad Helleland.


Kun 14 prosent av befolkningen ønsker å bevare denne ordningen, ifølge meningsmålingen.


Bare 15 prosent mener fedrekvoten bør utvides til 14 uker, slik regjeringen har varslet at de vil gjøre.


I utakt med egne velgere


Undersøkelsen viser at regjeringen også er på kollisjonskurs med sine egne velgere, når de vil utvide fedrekvoten.


Blant Aps velgere ønsker 58 prosent av velgerne at foreldrene må fordele permisjonen selv, mens hele 74 prosent av Senterparti-velgerne mener det samme.


SVs egne velgere er utenom Venstre-velgerne de eneste med et flertall (58 prosent) som ønsker en fedrekvote på enten 12 eller 14 uker.


Også blant SVs velgere er det en stor andel, fire av ti, som ikke ønsker noen kvotering.


- Fedrekvoten virker


Gina Barstad, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie- og kulturkomiteen, forsvarer fedrekvoten:


- Vi har gode erfaringer med at veldig mange tar ut fedrekvoten sin, og at stadig flere menn tar ut mer enn fedrekvoten. Tallene viser oss at fedrekvoten har en god effekt på likestillingen i Norge, sier hun.


Barstad mener at fedrekvoten ikke bare er viktig i familielivet, men også i arbeidslivet.


- Vi får masse henvendelser fra menn som sier at de ikke hadde fått tatt ut permisjon hos arbeidsgiver, om det ikke hadde vært for fedrekvoten, sier hun.


- Dette er en samfunnsreform, siden fedrekvoten ble innført har vi endret syn på menn som omsorgspersoner, og fedrekvoten er en viktig del av det.


- Hvor er demokratiperspektivet i dette, er ikke folk i stand til å skjønne selv hva som er bra?


- Jeg skjønner refleksen, folk vil bestemme dette selv. Men tallene viser oss at vi er ofte er mindre likestilt enn vi tror, sier Barstad.


Østlandet mest skeptiske


Det er størst motstand mot regjeringens politikk blant unge under 30 år, der mer enn syv av ti vil avskaffe fedrekvoten.


Østlendingene er mest skeptiske til kvotering, mens nordlendingene er de mest positive. I de nordligste fylkene ønsker to av ti å utvide fedrekvoten til 14 uker.


Det er KrF og Frps velgere som er aller mest negative til fedrekvoten. Blant Høyres velgere er 75 prosent motstandere av øremerkingen.


Helleland i Høyre mener likestillingsfokuset til regjeringen er feilslått.


- De har gjort foreldrepermisjonen til en likestillingskamp, i stedet for å sikre omsorgen til de aller minste. De lager en løsning hvor det er én taper, og det er barnet, sier hun.


- Hvis det ikke er mulig for far å ta ut permisjon, for eksempel på grunn av familiens økonomi, så blir babyen fratatt tre måneders permisjonstid med foreldrene. Og siden du har ikke rett til barnehage før barnet er fylt ett år ender det fort med at mor tar ulønna permisjon. Er det god likestillingspolitikk?, spør hun


- Er ikke fedrekvoten viktig i et arbeidslivsperspektiv, i fars møte med arbeidsgiver?


- Her må mannfolkene stille opp og gi klar beskjed til arbeidsgiver om at det er en selvsagthet at også dagens fedre skal ta ut permisjon slik som mødrene gjør, sier Helleland.


- Hvordan skal vi sikre at vi får mer likestilling mellom kjønnene, også i foreldreomsorgen, uten kvotering?


- Dette handler om holdninger, vi kan ikke gjøre mer gjennom lovverket. Mannlige toppledere i næringslivet må gå foran og vise at også de er unnværlige i noen uker, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.45
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.
Mandag 3. desember 2018
SENTRUMSSTENGT: Ny måling viser rødgrønt flertall i Bergen. Nå ber SVs Oddny Miljeteig Ap om å «lese skriften på veggen» og velge SV foran sentrum.
Lørdag 1. desember 2018
UT: Dei er avhengige av selja mangan til stålprodusentar i heile EU, men slår likevel ikkje nokon stålring om EØS-avtalen. Eramet Norway er open for å greia ut eit alternativ til EØS.