Lørdag 24. desember 2011
Skal lege nasjonens sår
ALVOR: - Vi går til oppgaven med stort alvor og ydmykhet, sier Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen, ansvarlige fagdommere i Breivik-saken.

I går ble fagdommerne som skal lede hovedforhandlingene i straffesaken mot Anders Behring Breivik presentert. Det skjedde samme dag som avisenes forsider var fulle av protester mot den rettsmedisinske kommisjonens godkjentstempel av psykiatrirapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig. «En verkebyll i tiår framover» mente seniorforsker ved Holocaustsenteret Terje Emberland. I Aftenposten uttalte han at vi som nasjon ikke kan leve med usikkerheten som er skapt.


De to fagdommerne Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen gjentok flere ganger under pressekonferansen i går at spørsmålet om Breivik er strafferettslig tilregnelig, vil være tema i hovedforhandlingene, og at konklusjonen først kommer i dommen.


Fra kjente advokatfamilier


På spørsmål fra Klassekampen om hvordan de forholder seg til en sak som er blitt en verkebyll og et traume for en hel nasjon, svarer Arntzen slik:


- Vi går til oppgaven med stort alvor og ydmykhet. Vår forutsetning er ikke at det skal være enkelt og avklart. Her vil det være motstridende interesser; hensynet til tiltaltes rettssikkerhet, forsvarlig ivaretakelse av de etterlattes og de fornærmedes behov, og offentlighetens krav på innsyn.


Hun understreker at dommerne vil forholde seg strengt profesjonelt til den strafferettslige prosessen:


- Det gir en trygg ramme for det som ligger foran oss, sier Arntzen.


Hennes bestefar var riksadvokat Sven Arntzen, som var med på å dømme Vidkun Quisling. Meddommer Arne Lyng er barnebarn av tingrettsdommer og tidligere statsminister John Lyng, som også var med og dømte Gestapo-mannen Henry Rinnan.


Oppgaver venter i januar


Allerede over nyttår ligger det viktige oppgaver og venter på Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen:


n 5. januar må de ta stilling til eventuelle anmodninger fra aktørene i saken på om det bør lages en helt ny sakkyndighetsrapport, eventuelt en begrenset rapport.


n De må ta stilling til begjæring fra media om lyd- og bildeoverføring fra rettssalen.


n De må vurdere påtalemyndighetens utkast til framdriftsplan, og så utforme en egen kjøreplan på bakgrunn av det.


n I tillegg må de sørge for uttrekning av tre lekdommere, i det som skal bli en forsterket rett.


Beredt til å tilsidesette


Det er viktig for fagdommerne at en eventuell ny sakkyndighetsrapporten ikke forrykker startdatoen for rettssaken, som er 16. april.


Arntzen understreker at hensynet til å følge tidsplanen ikke er det eneste hensynet som må tas, men at de vil bestrebe seg på å holde seg til tidsplanen.


På spørsmål fra pressen om hvordan de vil forholde seg til rapporten som foreligger, dersom det kommer en ny rapport med en annen konklusjon, svarer Arne Lyng at begge rapportene vil være en del av bevisførselen.


- Er dere beredt til å tilsidesette de sakkyndiges konklusjoner?


- Ja, selvfølgelig. Det er vår oppgave å avsi en riktig dom, svarer Lyng en av de frammøtte journalistene.


Vil bli vurdert i retten


Flere har uttrykt bekymring for at Anders Behring Breivik vil bruke rettssalen som en talerstol. Til dette sier Arntzen følgende:


- Han skal ha en rettferdig rettergang og vil også ha rett til å forklare seg om handlingene han har begått, og bakgrunnen for disse. Vi må for det første sørge for at saken blir gjennomført i løpet av avsatt tid. Vi vil slå ned på bevisførsel om spørsmål som ansees tilstrekkelig opplyst, og spørsmål som ikke har betydning for den avgjørelse som skal treffes.


Ifølge fagdommerne skal Breivik få lov til å forklare seg, selv om han anses som paranoid schizofren. Lyng uttaler at hvordan Breivik forklarer seg i retten, også vil være en del av grunnlaget for å vurdere hans psykiske tilstand.


- Det er slik at de sakkyndige vil følge hovedforhandlingen, og vil komme med en egen konklusjon, blant annet på bakgrunn av det som har kommet fram i løpet av de ti ukene i retten.


Dermed vil spørsmålet om han er tilregnelig eller ikke, være i spill fra retten er satt 16. april, til dom faller mer enn ti uker seinere.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44
Tirsdag 21. mai 2019
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.
Mandag 20. mai 2019
FRIHET: Ytrings­friheten er truet av både Facebook og hatprat, og Torbjørn Røe Isaksen vil ettergå hvordan de store private selskapene styrer offentligheten.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Onsdag 15. mai 2019
GÅR NASJONALT: Rundt 500 bunadskvinner viste muskler foran Stortinget i går. De varsler kamp for fødeavdelinger over hele landet.
Tirsdag 14. mai 2019
LIKT OG ULIKT: Lammekarré og rødvin til tross, norske islam­kritikere fikk ikke servert det de ­ønsket seg da de hadde Steve ­Bannon til bords.
Mandag 13. mai 2019
OSLO-MØTE: De som kom for å høre om innvandring og islam, ble skuffet. Trumps tidligere sjefstrateg snakket mest om arbeiderklassen.
Lørdag 11. mai 2019
OLJEVENN: Rødts Mímir Kristjánsson utfordrer partiets oljepolitikk. Han er i konflikt med nesten hele partiet, svarer partiets nestleder.
Fredag 10. mai 2019
TAPER PENGER: Arbeidskrimjegere kommer stadig over bedrifter som bryter loven ved å ikke spare pensjon til sine ansatte. En ny utregning anslår at over 200.000 arbeidstakere blir snytt for pensjonen de har krav på.
Torsdag 9. mai 2019
PRISSJOKK: Audun Lysbakken mener statsministeren bortforklarer merkostnader til nye kampfly. I tillegg kan dyrere våpen presse opp prisene ytterligere.