Tirsdag 27. september 2011
Blankt nei til SVs skatteløft
Nei: Kristin Halvorsen får en kald skulder fra Ap-toppen etter forslaget om å skrote skatteløftet. - Venstresida kan ikke møte alle problemer med økt skatt, sier Torgeir Micaelsen.

- På vegne av det største regjeringspartiet opplever jeg at vi har mer enn nok med å forsvare dagens skattenivå, om vi ikke skal forsøke å øke det, sier Ap-topp Torgeir Micaelsen.


De rødgrønnes mest sentrale finanspolitiker på Stortinget sier blankt nei til forslaget fra avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen om å skrote det såkalte skatteløftet om å fryse skattene på 2004-nivået.


- Venstresida kan ikke være så lite kreativ at den møter alle problemer med økt skatt, sier Micaelsen, som foruten å være leder for Stortingets finanskomité sitter i Aps sentralstyre.


Skatteløftet har vært omstridt siden det ble inngått før stortingsvalget i 2005. På helgas landsstyremøte i SV varslet tidligere finansminister Kristin Halvorsen omkamp om skattenivået før valget i 2013.


Men Halvorsens utspill møter en kald skulder hos regjeringspartner Ap, som i dag samles til landsstyremøte i Oslo.


- SV får ikke noe økt gjennomslag i regjering fordi de har gjort et dårlig valg. Det er ikke slik vil driver finanspolitikk i Norge, sier han.


Bekymret for skattekutt


Micaelsen mener jobben for de rødgrønne først og fremst må være å bevare dagens skattenivå heller enn å ta debatten om økte skatter.


- Vi rennes ikke akkurat ned av lobbyister som vil øke skattene. Den reelle konflikten går mellom oss som vil videreføre dagens nivå, og de som ønsker skattekutt i milliardklassen. Vi skal være stolte over å ha holdt den skansen nå i seks år, sier han.


- Men vil ikke eldrebølgen før eller siden kreve at skattenivået må øke uansett?


- Jeg er en av dem som har studert disse tallene. Det er først i 2020-2030 vi for alvor vil merke følgene av eldrebølgen. Hvis man øker skattenivået nå og deler ut pengene til alle gode formål, vil man stå uten handlingsrom til å øke skattene når eldrebølgen for alvor skal sette inn, sier han.


Micaelsen mener venstresida må ta innover seg at den må prioritere tøffere i tida som kommer.


- Det blir for defensivt om venstresidas svar på alt skal være økte skatter. Politikk kan ikke bare handle om å skaffe penger for å bevare det bestående. Vi må gå kritisk til verks, og leve med at vi blir nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, sier Micaelsen.


Bekymret for næringslivet


Micaelsen får støtte fra leder i Stortingets næringskomité Terje Lien Aasland.


Aasland, som også sitter i Aps sentralstyre, mener det ikke er noen grunn til å åpne for å øke skattenivået etter neste valg.


- Skatteløftet er en garanti som ligger fast. Det er ikke riktig av Ap å delta i en slik debatt på nåværende tidspunkt. Norsk næringsliv trenger forutsigbarhet og rammer som ligger fast over tid, sier Aasland.


En annen av Aps sentralstyremedlemmer, Stavanger-politiker Cecilie Bjelland, mener økte skatter ikke kan være noe mål i seg selv.


- Jeg er ikke åpen for å øke skattenivået. Mitt utgangspunkt er at skatte- og avgiftsnivået skal være så lavt mulig, sier hun.


Bjelland hilser likevel Kristin Halvorsens initiativ velkommen som et oppspill til debatt.


- Vi er med jevne mellomrom nødt til å ta en diskusjon om skattenivået. Det er en viktig og riktig debatt som også bør tas før neste valg, sier hun.


Vil øke offentlig konsum


Halvorsens utspill har imidlertid gjenklang flere steder i Ap. Tidligere har både AUF (se egen sak) og Fagforbundets leder Jan Davidsen støttet kravet om økte skatter i neste stortingsperiode.


En annen som åpner for å øke skattenivået er sentralstyremedlem og leder i Oppland Ap, Kjersti Stenseng.


- Jeg ønsker en slik debatt velkommen. Det er ikke gitt at skattenivået må økes, men min inngang er at vi skal styrke det offentlige konsumet på bekostning av det private. Skattenivået må vurderes i lys av fellesgodene og hva det vil koste å finansiere dem i framtiden. Det er en debatt det norske folk må være forberedt på å ta, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».
Onsdag 6. november 2019
GULL: Lakseoppdrett er god butikk. Samla formue til dei største eigarane i 18 av dei største selskapa runda ni milliardar kroner i 2018.
Tirsdag 5. november 2019
SLAKTA: Havbruksnæringa hentar ut ein ekstraprofitt på 20 milliardar kroner i året. LO meiner det trengst for å halde på og ut­vikle arbeidsplassar i Noreg.
Mandag 4. november 2019
LEIES INN: Barnehager i landets største kommuner leier vikarer fra bemanningsbyrå for titalls millioner hvert år. Fylkeslag i Utdanningsforbundet foreslår tiltak mot byråene.
Lørdag 2. november 2019
BLÅ HODEPINE: Et år etter at KrF ­bestemte seg for å gå inn i den borgerlige regjeringen, mister partiet medlemmer og blir forlatt av velgere.