Mandag 6. juni 2011
Old School
Dagens leder

* Konservatismen er på frammarsj her til lands, skal vi tru Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse, som har redigert antologien «Konservatisme». Godt er det! Klassisk konservatisme er ein god medisin mot mykje av det som er gale i norsk politikk i dag; «liberalistar» i vid forstand. Dei finst i Høgre, som marknadsfundamentalistiske nyliberalistar, og dei finst i Ap, som Tony Blair-inspirerte sosialiberalarar. Der liberalistane ukritisk vil ha Noreg med i EU og i smug skammar seg over den norske veremåten, ser konservative på «det norske» som noko verdifullt og forpliktande. Der liberalistar vil innføre den perfekte samfunnsorganiseringa - fri konkurranse - ein gong for alle, finst det ikkje noko perfekt i den konservative horisonten, berre dei små stega fellesskapen tek i freistnad på å skrive historie.


* Høgre-kjempa C.J. Hambro knytte konservatismen til «de nationale skatte som forutgående slegtledd har samlet». Orda hans til den konservative ungdommen i Stockholm i 1933 er framleis ei rettesnor: «Uten kjendskap til fortiden ingen evne til at tyde fremtiden, uten pietet for fortiden ingen omsorg for de kulturelle værdier hos et folk, og ingen evne til at utvikle dem videre. En internationalisme som ikke har sit utspring fra det nationale har ingen vegt. Alene den som bevarer det nationalt værdifulde og særegne i sit eget folk har et tilskudd at bringe det internationale samkvem. Den som er uten sansen for og forbindelsen med det dypeste i sit eget folk, har mistet noget som er av den største betydning også for det hele verdenssamfund. Han vil savne evnen til at veie værdier imot hverandre og avgjøre hvad som er falskt og hvad som er egte, hvad som er realitet, og hvad som er skin».


* Ein stortingsrepresentant som hugsar desse ord, kan ikkje ukritisk skrive inn EU-direktiv i det norske lovverket, godta at Menneskerettsdomstolen set til sides den nasjonale folkeviljen eller baka pedagogiske moteprosjekt inn i grunnskolen. Eit knippe slike vil vere langt meir lærerike for venstresida å diskutere med enn dagens dvaske sortiment.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.41
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...