Fredag 15. april 2011
Jens får pensjonsslakt
FÅR KJEFT: I en ny OECD-rapport slaktes den norske pensjonsreformen. OECD

Den norske pensjonsreformen kan føre til flere fattige eldre og undergrave tilliten til hele pensjonssystemet.


Det hevder OECD, som i en ny rapport slår alarm om kuttene i vestlige lands pensjonssystemer.


- Vi kan ikke risikere oppblomstring av eldrefattigdom. Problemet har blitt enda mer akutt fordi inntektsforskjellene øker i mange land, og det kan gi seg utslag i større forskjeller i pensjonsalderen, uttaler OECD-generalsekretær Angel Gurría.


OECD frykter at Norge har gjort en stor tabbe ved å innføre såkalt levealdersjustering av pensjonene.


Advarer mot fattige


Det er ukemagasinet Mandag Morgen som presenterer funnene i OECD-rapporten rapporten «Pensions at a Glance 2011».


Levealdersjustering betyr at pensjonene blir lavere jo lenger befolkningen lever i gjennomsnitt. Det har vært et svært omstridt prinsipp også her hjemme. En bieffekt av levealdersjustering er at den rammer grupper som lever kortere fordi de har hatt fysisk krevende arbeid hardest.


Nå får kritikerne støtte fra uventet hold. OECD mener levealdersjustering på sikt kan presse pensjonsytelsene under et levelig nivå, og således undergrave befolkningens tillit til pensjonssystemet.


«Samtidig som ordningen sikrer økonomisk stabilitet i pensjonssystemet, setter den nivået på ytelsene i fare på lang sikt», heter det i rapporten.


Kritikken fra OECD ser ikke ut til å imponere regjeringen. Statsminister Jens Stoltenberg har tross kraftig motstand fra fagbevegelsen varslet at også uføretrygdedes alderspensjon skal levealdersjusteres.


OECD mener det ville vært langt mer effektivt å ganske enkelt heve pensjonsalderen, samtidig som man skjermer lavinntektsgrupper fra nedskjæringene.


Uenig med OECD


Statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet er uenig.


- En rein kuttoperasjon, som å heve pensjonsalderen for alle, ville rammet sliterne veldig hardt. Gjennom levealdersjustering deler alle på byrden, sier Støstad, som mener OECD har grunn til å være svært fornøyd med det norske pensjonssystemet:


- OECD sier at det viktigste er at systemet er bærekraftig, altså at det kan stå imot eldrebølgen, og at det sikrer at lavinntektsgrupper ikke faller utenfor. Det er få land som innfrir like godt som Norge på akkurat disse punktene.


Ap-stortingsrepresentant Sverre Myrli, som satt i pensjonskommisjonen på begynnelsen av 2000-tallet, forsvarer prinsippet om levealdersjustering fordi det stimulerer folk til å bli lenger i jobb.


- Vi kan ikke fortsette å pensjonere oss som 62-åringer i framtida. Vi som er 40 i dag må jobbe lenger enn dem som pensjonerer seg i dag, rett og slett fordi hele befolkningen lever lenger. Du trenger ikke å ha studert økonomi en eneste time for å skjønne det, sier Myrli, som mener tida har gitt det nye alderspensjonssystemet rett:


- Det som har skjedd siden vi arbeidet med dette for åtte-ti år siden er at gjennomsnittsalderen har økt mye mer enn vi trodde. Det viser bare hvor viktig og riktig det var å bygge inn forventet levealder i systemet.


Til forskjell fra mange vestlige land var pensjonssystemet i Norge endret i god tid før finanskrisa. Det at Norge var tidlig ute, sier Myrli, sikret samtidig at man unngikk at omleggingen svekket folks tillit til det offentlige pensjonssystemet.


- Vi har sett hva som skjedde i Tyskland og Frankrike da man desperat begynte å kutte i offentlige budsjetter. Vi gjorde dette tidlig, slik at folk slapp å trekke ut på gatene og brenne biler.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Fredag 20. mars 2020
KRITISK: Eivind Smith, en av landets fremste jurister på grunnlovsrett, mener den nye kriseloven ikke sikrer Stortinget nok kontroll.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Onsdag 18. mars 2020
NEI: Opposisjonen vil stanse årets utbytte i kriserammede selskaper, og får støtte fra Frp. Sylvi Listhaug vil ikke gi statlig krisehjelp til selskaper som tar ut utbytte i år.