Torsdag 3. februar 2011
Ukjente klimabomber
Verre: Flybransjen mener miljøbevegelsen retter skytset feil vei. Ifølge en ny utredningsrapport har flere andre transportsektorer klart større utslipp enn luftfarten.

De norske transportetatene varsler en kraftig økning i flytrafikken i årene framover. Nå slår luftfartsorganisasjonen Avinor tilbake mot ryktet flytrafikken har fått som klimaversting.


- Den desidert største utslippskilden er veitrafikk, det er det ingen uenighet om. Men flere andre transportsektorer har også klart større utslipp enn luftfarten, uten at det vekker særlig interesse. Dette viser vår utredningsrapport på grunnlag av offisiell norsk statistikk, sier konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor, Jon Sjølander, til Klassekampen.


Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor la tirsdag fram en bred utredning som del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.


Både skipsfarten og fiskeriflåten har større utslipp av klimagasser enn innenlandsk sivil luftfart. Og Sjølander viser til sekkeposten «Annen mobil forbrenning», med mer enn dobbelt så store utslipp som innenlandsk flytrafikk. Dette omfatter anleggsmaskiner, traktorer, fritidsbåter, snøscootere, grasklippere og motorsager.


- Transportetatene har ikke analysert tiltak for å redusere utslippene fra disse mobile kildene, heter det i utredningen.


Tallene er hentet fra Klimakur 2020, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet. Da Klimakur ble lagt fram i fjor, ble forslag om minst ti prosent bruk av biodiesel fremmet for å redusere klimautslipp fra anleggsmaskiner og traktorer.


Utslippsbildet i den innenlandske transportsektoren ser ifølge Klimakur 2020 slik ut, målt i CO2-ekvivalenter:


* Veitrafikk: 10,3 millioner tonn (59 prosent).


* Sivil og militær luftfart: 1,1 millioner tonn (7 prosent).


* Skipsfart: 2,3 millioner tonn (13 prosent).


* Fiskeri: 1,1 millioner tonn (7 prosent).


* Annen mobil forbrenning: 2,5 millioner tonn (14 prosent).


Det har ikke vært tema i transportutredningen å redusere den varslede veksten i flytrafikken.


- Vi tar sikte på at hele trafikkveksten vil bli kompensert med klimatiltak, slik at luftfartens andel av klimautslippene ikke vil øke. Fornyelse av flyparken vil i seg selv gi så stor klimagevinst at det vil kompensere for mye av den varslede trafikkøkningen, sier Sjølander.


Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) mener at de lave tallene for luftfarten føyer seg inn i et bilde der flytrafikkens miljøskadevirkninger blir grovt undervurdert.


De legger hovedansvaret på Avinor, som blir beskyldt for å føre folk bak lyset om flytrafikken og innvirkningen på miljøet.


Innenriksreiser


- Rapportsystemet for nasjonale klimautslipp har en grunnleggende svakhet, ved at bare innenriks flyreiser blir regnet med. Når transportutredningen viser til utslipp fra sivil luftfart på 1 million tonn CO2-ekvivalenter, forsvinner hele flytrafikken til og fra Norge ut av regnestykket. Avinor var selv med på en utredning i 2007 som viste at nordmenns flytrafikk til sammen står for 3,4 millioner tonn, sier Guri Tajet, som leder FIVHs avdeling for klima og miljø.


Det globale klimaregnskapet viser at flytrafikken står for rundt to prosent av samlede klimautslipp, noe som ofte blir trukket fram for å vise at luftfart har begrenset effekt på miljøet.


- Det er en tilsnikelse når dette tallet brukes av norske luftfartsinteresser og politikere, fordi dette først og fremst forteller at det store flertallet av jordas befolkning ikke flyr i det hele tatt. Det er ikke nordmenns fortjeneste at tallet relativt sett er så lavt. Dette er en limpinne som også SVs miljøvernminister Erik Solheim har gått på, sier Tajet.


FIVH mener at den neste Nasjonal transportplan trenger virkemidler for å dempe reiselysten til utlandet. FIVH ønsker innført en flyskatt og reklameforbud for flyreiser, og krever at regjeringen stanser planene for bygging av en tredje rullebane på Gardermoen.


Epler med epler


Organisasjonen viser til Storbritannia, der bygging av en ny rullebane ved Heathrow ble stanset i fjor på grunn av britenes klimaforpliktelser.


Avinor avviser at det statlige luftfartsselskapet driver en systematisk nedtoning av flytrafikkens klimaeffekter.


- Dette er absolutt ikke riktig. Vi jobber med dette i full åpenhet. Debatten må bygge på fakta, og ikke på overdrivelser og misforståelser. Man må sammenlikne epler med epler. Det er riktig at vi i en rapport i 2007 beregnet utslipp fra både internasjonal og nasjonal flytrafikk, som til sammen er omtrent dobbelt så høye som innenrikstrafikken. Men den nye transportutredningen tar bare for seg innenlandsk transport, og dette gjelder også for de øvrige sektorene. Også for bil- og skipstrafikken blir utslippene mye høyere når vi regner med internasjonal trafikk, sier direktør Jon Sjølander.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.39
Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.