Fredag 10. desember 2010
Vestens pris
Dagens leder

* Den internasjonale og norske debatten om Nobels fredspris til Liu Xiaobo handlar i liten grad om Liu personleg fortener støtte. Sjølv om det er delte meiningar om Lius politiske program, er det ingen seriøse stemmer som forsvarer ein fengselsstraff på elleve år for å ha stilt seg i spissen for manifestet Charter 08. Kina må etter kvart gje rom også for slike tankeretningar, som Harald Bøckman skriv i Klassekampen torsdag. Spørsmålet om Lius ord og tankar kvalifiserer til fredsprisen ut frå Alfred Nobels testamente, er meir samansett. Nobelkomiteens premiss om at det er ein direkte samanheng mellom fred og menneskerettar fortener å bli problematisert. Menneskerettar og demokrati står langt sterkare i USA enn i Kina, medan USA er eit langt meir krigersk land.


* Frå kinesisk side artar oppstyret rundt fredsprisen seg heilt annleis enn her. Dei offisielle reaksjonane er prega av spott («klovnar»), saftige overdrivingar om at eit «overveldande fleirtal» i verda er mot prisen, påfunn som å gje ein alternativ fredspris til ein seksåring, og symbolhandlingar som å nekte å forhandle med Norge under klimamøtet i Cancun. Alt dette skal uttrykke Kinas forakt for kva den vestlege småstaten Norge innbiller seg. Reaksjonane har sine komiske sider, men ein bør ikkje le for høgt av det som skjer.


* Det er reelle grunnar til at Kina kjenner seg trakka på, og det vil ikkje hjelpe at Thorbjørn Jagland i går forsikra at prisen «ikke er mot Kina». Vi er samde med generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge i at ein ikkje kan godta som premiss at Kina har rett til å fengsle kritikarar fordi landet styrkar menneskelege rettar på andre område. Men når Nobelkomiteen det eine året gjev prisen til presidenten i den krigførande supermakta USA, og det neste til ein fengsla dissident i den ikkje krigførande stormakta Kina, kan ein ikkje undre seg over at Kina oppfattar prisen som del av Vestens trong til å løfte sin moralske peikefinger. Kan nokon tenkje seg at Kinas president får fredsprisen for dialogen med Taiwan, før prisen går til ein fange utan lov og dom på Guantanamo? Ikkje det, nei.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.38
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...