Mandag 6. desember 2010
Ut mot sosial ulikhet
EGALITÆR: Sosial likhet er et mål i seg selv, mener Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen. Nå skal høyresiden vinne ulikhetsdebatten.

- Ingen ønsker økende ulikhet, men likevel øker forskjellene. Det er paradoks, særlig for Arbeiderpartiet, sier Torbjørn Røe Isaksen.


I siste nummer av det konservative tidsskriftet Minerva tar Røe Isaksen og en rekke andre Høyre-stemmer til orde for at høyresiden må frata venstresiden hegemoniet i ulikhetsdebatten. Minervas ideologiske offensiv kommer bare kort tid etter at Erna Solberg i en tale til sitt sentralstyre understreket at Høyre ønsker små forskjeller i samfunnet.


- Er du oppvokst i Norden har du gjerne en ryggmargsrefleks som tilsier at små forskjeller er noe av det vi er mest stolte av. Den ryggmargsrefleksen har selvfølgelig også vi i Høyre, sa Solberg i sin tale til Høyre-ledelsen for noen uker siden.


Røe Isaksen er helt på linje med sin partileder:


- Ulikhet kan i seg selv være et problem. Vi må ikke miste sammenhengskraften i samfunnet. Men det betyr ikke at man kan skalte og valte med folks inntekter som man vil, sier han.


Sosial likhet er et mål


I Sverige har høyrepartiet Moderaterna gjort stor suksess ved å overta sosialdemokratiets hegemoni i viktige spørsmål som arbeid og velferd. Nå forsøker den norske høyresida å få til det samme. Tidligere i år slo Erna Solberg fast at «Høyres sjel alltid har ligget i velferdspolitikken». Nå er det likhetsdebatten som skal vinnes for høyresiden.


- Vi må forstå det samfunnet vi lever i. Sosial likhet er en norsk verdi, som har stor betydning. Men det handler om mer enn bare inntektsforskjeller, sier Torbjørn Røe Isaksen.


- Tidligere har høyresiden framholdt at likhet ikke er et mål i seg selv, men at det viktigste er å arbeide mot fattigdom. Hvorfor denne snuoperasjonen?


- Vi er fortsatt nødt til å løfte i bunn. Minerva har arbeidet med dette spørsmålet i mange år. Men i partiet Høyre har det nok skjedd noe. Man kan si at partiet har funnet igjen sin konservative sjel etter valgnederlaget i 2005.


Forskjellseksplosjon


Forskning fra Statistisk sentralbyrå viser at forskjellene i Norge har økt voldsomt de siste tyve årene. Særlig har den rikeste tidelen økt sine inntekter. Vi må helt tilbake til femtitallet for å finne en situasjon der den rikeste tidelen la beslag på like stor del av samfunnets samlede inntekter.


- Jeg er bekymret for en økende sosial ulikhet. Det er et stort misforhold mellom venstresidens idealer og praksis når vi snakker om ulikhet, sier Røe Isaksen, som understreker at han mener sosial likhet er noe mer enn rein inntektslikhet.


- Det avgjørende er at sjefen sitter på samme lunsjbord som de ansatte, ikke om han tjener en halv gang eller 0,8 ganger så mye som sine arbeidstakere, sier han.


Den tidligere Unge Høyre-lederen mener høyresiden har forsømt ulikhetsdebatten.


- Man har ikke hatt noen språk i det liberalistiske vokabularet for å snakke om økende sosial ulikhet. Sosial likhet skal være et mål, men det skal også bare et av mange mål, sier han.


Går mot sentrum


Hos Fremskrittspartiet er tonen en litt annen. Leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Ove Vanebo, bidrar selv med en artikkel om sosial ulikhet i Minerva. Han er uenig med Røe Isaksen, og mener ulikhet ikke trenger å være et problem i seg selv.


- Det er avhengig av hvordan forskjellene oppstår. Ser man på afrikanske land, der ulikhet er et resultat av korrupsjon, er det selvfølgelig et problem. Men ser man på velutviklede stater som Norge, der alt foregår lovlig, er det mindre problematisk, sier han.


- Man snakker om likhet som en særegen norsk verdi. Er høyresiden litt som Det muslimske brorskap, som tilpasser sitt arbeid det landet de lever i, men som innerst inne drømmer om et verdensomspennende nyliberalt kalifat?


- Hehe. Det er en klassisk debatt blant norske liberalister. Enten kan man velge å ikke gjøre noen kompromisser, og da får man noen hundre stemmer. Eller så kan man velge å gjøre det beste ut av de forholdene man har. Det er i alle fall tydelig at likhet står sterkere i norsk tradisjon enn i andre land, sier han.


Vanebo mener det har skjedd en utvikling på høyresiden.


- Den er retorisk, men også faktisk. Ser du på Frps alternative statsbudsjett fra 80-tallet, var det mindre fokus på å lette skattene for de lavtlønte enn det er i dag, sier han.


Særlig har Høyre beveget seg mot sentrum, mener Fpu-lederen.


- De bruker nå en del av retorikken til Arbeiderpartiet. Det er et interessant trekk. Sannsynligvis er det for å appellere til flere velgere, men samtidig har Erna Solberg alltid vært en moderat politiker, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.38
Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.
Mandag 8. april 2019
ULIKHET: En økende andel nordmenn mener personlig økonomi påvirker hvor god behandling man får i helsevesenet, ifølge årets helsebarometer.
Lørdag 6. april 2019
DYRT: Sju kraftkrevjande industrilokomotiv kan få ei ekstrarekning på 3,4 milliardar viss straumprisane aukar med 10 øre, ifølge ein ny rapport.