Lørdag 17. juli 2010
Kriger for verdier
Ola Borten Moe ­sammenlikner radikal islam med nazisme, og mener vi må ha selvtillit til å hevde norske ­verdier.

- Du har brukt mye av sommeren på å debattere norske verdier. Hvorfor er denne debatten så viktig?


- Det er uhyre viktig at vi i Norge diskuterer hvilke verdier og rammer vi skal tufte det norske samfunnet på i framtida. Nasjonsbyggingsprosjektet Norge er ikke ferdig, det tar bare nye former.


- Når du snakker om norske verdier, hvilke verdier er det da du sikter til?


- Det handler om noen bunnplanker: demokrati, menneskerettigheter, respekt for enkeltindividet og likestilling mellom kjønnene. Noen vil mene dette er selvfølgeligheter, det er jeg uenig i. Tvert imot er forestillingen om at demokrati, frihet og likestilling er en naturtilstand i Norge farlig.


- Men er disse verdiene egentlig norske? Har vi ikke importert dem fra andre land?


- Jeg kaller dette for norske verdier rett og slett fordi vi er i Norge. Vi lever ikke et vakuum, og vi har importert mye fra andre land, men i Norge blir disse verdiene norske.


- Har vi hatt en misforstått kulturrelativisme i Norge der vi har vært redde for å hevde disse verdiene i møte med andre kulturer?


- Ja, det er ikke noen tvil om. Vi har ikke adressert de problematiske sidene ved en del kulturer tidsnok og på en tydelig måte. Det beste eksempelet er at det først i seinere tid at vi for alvor har tatt tak i tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Vi har hatt en mangel på selvtillit knyttet til det jeg mener er grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Særlig viktig er det at vi holder tungen rett i munnen i forhold til radikal islam. Det er ingen grunn til å verken akseptere radikal islam eller å anta at det er mindre skadelig enn det fascisme og nazisme var i sin tid. Radikal islam representerer er menneske- og samfunnssystem som er diametralt motsatt av alt av verdier som det norske samfunnet står for. Det mener jeg vi må tørre å diskutere åpent.


- I et oppslag i Aftenposten i forgår ble du sitert på at radikal islam i seg selv er grunn god nok til å ikke få opphold i Norge. Hva mener du med det?


- Det der var nok trukket litt langt i avisa. Selvfølgelig har alle som kommer til Norge rett på individuell behandling. Men det kan heller ikke være slik at radikal islam i seg selv gir grunnlag for opphold i Norge. Det må jo også være et paradoks for radikale islamister at det nettopp er den friheten de selv er mot de påberoper seg når de søker asyl i Norge.


- Selv om det er fordi man er radikal islamist man blir forfulgt?


- Hvis du er terrorist i det samfunnet du kommer fra, så blir du forfulgt. Det blir du også i Norge. Det er et stort paradoks hvis norske soldater skal møte de samme folkene de slåss mot i Afghanistan på flyplassen på Gardermoen.


- Radikal islam og terrorisme er vel ikke det samme?


- Nei, det er det ikke. Men det er heller ikke gjensidig utelukkende. Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at dette henger sammen. Dette er bevegelser som er grunnleggende antidemokratiske, og det er det ingen grunn til å være blåøyde og naive i møte med. For å sette det på spissen igjen: Hvis du har drevet med terrorsprengninger i landet du kommer fra er det kanskje ikke så rart at myndighetene der jakter på deg.


- Mener du vi er i krig med radikal islam?


- Jeg vil si det er omvendt. Sånn er i alle fall mitt verdensbilde. Jeg opplever at radikal islam representerer et samfunnssystem og en ideologi som bryter med alt av verdier og prinsipper som det norske samfunnet er bygget på. Det er like skadelig som nazismen i sin tid var. Som en kommentar til det du spurte om tidligere kan vi spørre oss om vi etter krigen ville gitt opphold til tyske høyreekstreme når de risikerte dødsstraff i sitt hjemland. Poenget er at radikal islam og vårt samfunnssystem er uforenlige. Det finnes ingen kompromisser her. Det er ikke sånn at vårt samfunn kan møte radikal islam på halvveien når det gjelder demokrati, menneskerettigheter eller kvinnesyn. Dette må vi være tydelige på, også i det hjemlige ordskiftet.


- Noen mener du høres ut som en Frper?


- Jeg tror nettopp det spørsmålet har ødelagt mange av disse debattene. Når man tar opp disse spørsmålene blir man nesten per definisjon assosiert med Frp. For en del virker det som Frp skal være nullpunktet i integreringsdebatten, og så skal vi andre definere oss ut ifra det. Jeg tror det har ødelagt for å ta debatter knyttet til hvilke verdier, grunnsteiner, regler og normer som skal gjelde i vårt samfunn. Det er nødvendige, viktige og spennende debatter vi er nødt til å ta.


- Men er du ikke på kollisjonskurs med eget parti her?


- Det har jeg ingen grunn til å tro. Hvis du tenker på spørsmålet om vi skal bygge Norge på menneskerettigheter og respekt for enkeltindividet ville jeg blir overrasket om du fant senterpartister som var uenig med meg. Det samme gjelder spørsmålet om vi skal bidra til at verden for øvrig får samme styringssystem som vårt.


- For å ta tak i det siste. Har vi rett til å eksportere norske verdier til andre land?


- Ikke bare har vi rett til det, vi har også plikt til det. Vi må forsøke å eksportere demokrati, likestilling, menneskerettigheter og respekt for enkeltindividet også til andre deler av verden. Det gjør vi heldigvis også allerede. Mye av vår utenrikspolitikk handler nettopp om å fred, demokrati og likestilling.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.36
Mandag 19. november 2018
HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.