Onsdag 12. mai 2010
Culcom legges ned
Det tverrfaglige forskningsprosjektet Culcom får ikke fornyet støtte, og legges ned etter knappe seks år.

- I en viss forstand er dette udramatisk. Culcom var i utgangspunktet en tidsavgrenset satsning, som vi i tillegg hadde fått et halvt år ekstra på. Men vi hadde jobbet en stund med å få forlenget prosjektet og hadde gjort en grundig evaluering av prosjektet. Etter at jeg i tillegg hadde notert med en viss goodwill og oppmuntrende signaler fra høyere hold, er det jo litt skuffende.


Det sier Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, i en kommentar til at forskningsprosjektet han har ledet i knappe seks år, nå legges ned. Siden oppstarten i 2005 har mellom 120 og 130 personer vært innom prosjektet - mange som masterstudenter, andre som doktorgradsstipendiater eller seniorforskere.


- Universitetet i Oslo kunne godt ha holdt seg med en enhet som forsket på flerkulturalitet. Vi befinner oss tross alt i en by hvor en av fire har flerkulturell bakgrunn, sier professoren.


- Politisk ressurskamp


- Hva tror du er årsaken til at prosjektmidlene ikke ble fornyet?


- Det har jo med politikk å gjøre. I en akademisk virkelighet hvor det foregår en konstant kamp om knappe ressurser, handler det ikke alltid om hvem som har de beste prosjektene - men hvem som er flinkest politisk. Vi har jo også en ny rektor, som jeg oppfatter som mer prinsipiell med hensyn til tidsavgrensede satsninger. Frykten for at midlertidige prosjekter skal ende med å bli faste, har jeg forståelse for. Men når du ser på substansen i forskningen, mener jeg jo det er dumt å legge ned det som virker.


- Hva er det viktigste dere har fått til?


- Innad på universitetet har vi bidratt til oversetting og formidling mellom faggreinene. Vi har fått musikkvitere til å snakke med lingvister og har vært genuint tverrfaglige. Å bygge opp en slik tverrfaglig dialog tar lang tid, og at vi har lyktes der mener jeg helt klart er viktig. Når det gjelder det forskningsmessige, er jeg fornøyd med at vi har bidratt til å flytte oss bort fra den generelle oppfatningen om at minoritetsspørsmål bare handler om integrering, og til en forståelse for at transnasjonalisme og globalisering er vel så viktige perspektiver.


Festtaler


- Hvordan står det til med tverrfagligheten på UiO?


- Vi hører jo mange festtaler om tverrfaglighet, og jeg tror det generelt er mye velvilje. Men i praksis skjer det mye mindre, noe som blant annet skyldes et for sterkt publiseringspress. De disiplinære tidsskriftene har mye høyere prestisje og gir høyere uttelling forskningsmessig enn de tverrfaglige, og det gjør tverrfagligheten vanskelig. I tillegg er det mye revirmarkering og karrierebygging innen disiplinene. Så det står nok ikke så veldig bra til.


Culcom har vært mer enn gjennomsnittet opptatt av formidling. Til Uniforum, som er Universitetet i Oslos egen nettavis, sier prosjektlederen at det ikke har vært bare lett å formidle forskning om det flerkulturelle til den breie offentligheten, ettersom man som forsker ofte blir tolket inn i en politisert medievirkelighet.


- Ditt liv preger deg dessuten som forsker, og noen av oss ønsker uten tvil å påvirke samfunnet. Det går nok an å si at Culcom i det store og hele står nærmere kronprinsen og Jonas Gahr Støre med hensyn til virkelighetsforståelse, enn for eksempel Siv Jensen. Men vi har ikke drevet med aksjonsforskning, selv om det sikkert er noen som tror det, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.35
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.
Mandag 3. desember 2018
For to uker siden fikk de ansatte i Morgenbladet beskjed om at redaksjonssjefen slutter på dagen. I et brev til styret uttrykker klubben dyp bekymring for avisas framtid.
Lørdag 1. desember 2018
Demian Vitanzas bok om en fremmed­kriger skulle kanskje ikke vært gitt ut som en roman, mener Ane Farsethås.