Onsdag 17. mars 2010
Hjernevask
Dagens leder

* Harald Eias programserie «Hjernevask» på NRK har avslørt store svakheter ved poststrukturalistisk kjønnsteori, som langt på vei avviser at kjønn og seksualitet har et biologisk opphav. Eller som kjønnsteoretikeren Judith Butler har hevdet: Å ha mannlig eller kvinnelig kjønnsorgan har omtrent like stor betydning som om man er født blondine eller brunette. På direkte spørsmål bekreftet norske kjønnsforskere som Jørgen Lorentzen, Agnes Bolsø og Cathrine Egeland at de legger dette paradigmet til grunn for sin forskning.


* Når kjønnsforskerne ble utfordret på dette tankegodset i «Hjernevask», forsøkte de først å flåse bort alle forskningsresultater som peker på at kjønn og seksualitet også har et biologisk opphav. Når det etter hvert ble vanskelig, valgte de i stedet å si at det er «uinteressant», for så å antyde at det er moralsk eller politisk forkastelig, for til slutt å ende opp med reine personlige beretninger. Å avvise forskning man ikke har den ringeste peil på som utvitenskapelig eller «gammeldags», er forstemmende å være vitne til. Mange har derfor sagt at det var dumt av kjønnsforskerne å uttale seg om forskning de ikke har greie på. Det kan man si, men problemet er dessverre større enn det, ettersom deres teori nettopp går ut på at kjønn og seksualitet utelukkende er «sosialt konstruert» og ikke også er et resultat av en evolusjonsprosess. Deres teoretiske utgangspunkt forutsetter derfor langt på vei en underkjenning og fordømmelse av biologiske forklaringsmodeller.


* Etter hvert måtte kjønnsforskerne innrømme at påstanden om at kjønn og seksualitet utelukkende er et kulturprodukt, er politisk og moralsk begrunnet. De mener åpenbart dette standpunktet tjener kampen for homofiles rettigheter og kvinnefrigjøring. Vi for vår del mener dette er fullstendig forfeilet. De som kjemper for likestilling og frigjøring kan ikke basere sin kamp på ønsketenkning og «tilbakeholdelse av informasjon»; da vil det raskt utvikle seg til en ny form for herretenkning. Kunnskap om forskjeller, enten de er genetisk eller sosialt betinget, er helt avgjørende for en åpen og kunnskapsbasert strategi for frigjøring.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.33
Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
Astrid Søgnens avgang som direktør for Utdanningsetaten i Oslo kan innvarsle et skolepolitisk regimeskifte. Søgnen har gjennom et par tiår vært den fremste premissleverandør på det utdanningspolitiske feltet.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...