Mandag 16. november 2009
Fyrer løs mot Ap-eliten
Ettverk: - Det har dannet seg en «sosialistisk» elite som med eksklusive vaner lever et liv langt fra vanlige arbeidsfolk. Også NHO-ledelsen er en del av denne eliten, tordner Frps Per Sandberg.

Frps 1. nestleder går til frontalangrep på det han omtaler som et nettverk av elitetenkere med bakgrunn i Arbeiderpartiet og LO. Ifølge Frp-sluggeren befinner de seg i en rekke tunge maktposisjoner:


* Ledelsen i Fagbevegelsen


* Ledelsen i NHO


* Ledelsen i TV2


* Ledelsen i NRK


* Ledelsen i skrivende presse


* Forskere


* Ledelsen i utdanningsinstitusjonene.


Styrer hele samfunnet


- Hvordan vil du beskrive dette sjiktet, Sandberg?


- Først og fremst at det er meget omfattende. Jeg har gått og ruget på denne problemstillingen i mange, mange år, og merker at jeg får styrket innsikt i dette for nærmest hver eneste dag som går. Sist nå i Bjarne Håkon Hanssen-saken. Jeg er overbevist om at hans overgang til First House og pr-bransjen var noe statsministeren og hele bøtteballetten har visst om i lang tid. First House er et nytt Ap-reir, så det brer om seg.


- Hvem er den typiske playeren i dette nettverket du beskriver?


- Det er et jækla godt spørsmål. Jeg har tenkt på dette en god stund, og planlegger å identifisere flere i nettverket etter hvert. Men jeg er ikke sikker på om det finnes en enkelt person eller et senter som så å si styrer dette, men det gjelder flere personer i LO og Ap og i ledelsen i de ulike forbundene i LO. Dette er folk som hevder å uttale seg på vegne av sine medlemmer, mens de egentlig uttrykker en spesiell politisk ideologi og partipolitisk tilhørighet. Det er ingen «boss» i dette systement, men mange småbosser med felles interesser.


- Som er?


- Å være seg sjøl nærmest, å ivareta behovet for å beholde makt og posisjoner. De bruker alle midler for å holde på makta si over folk flest. Dette høres kanskje konpiratorisk ut, men bevisene ligger opp i dagen, der er bare å se etter.


NHO og Marsdal


- Du inkluderer ledelsen i NHO i dette nettverket?


- Det er mange eksempler på NHO-topper med bakgrunn fra Ap og LO-systemet. Jeg kan nevne en her og nå som symboliserer dette, og det er tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Merethe Storødegård fra Ap. Hun er i dag regiondirektør i NHO Trøndelag. Det er mange liknende tilfeller, vi ser det jo også i regjeringen.


- Kritikken din ligner til forveksling elitekritikk fra den radikale venstresida?


- Det er artig at du sier det. De første tankene mine om dette her kom da jeg leste Magnus Marsdals bok om «Frp-koden», som egentlig ikke er en bok om Frp, men om Ap. Marsdal avslører Ap-nettverkene og maktprosessene og viser at de har bukta i alle ender her i landet.


For middelklassen


Sandberg sier at han har stor respekt for kampene Ap og sosialdemokratiet utkjempet for hundre år siden. Hadde han levd den gangen hadde også Per Sandberg vært sosialdemokrat, sier han, «noe alle med en viss samvittighet burde vært».


- Hvor «sosialistisk» er egentlig systemet du nå angriper?


- Det er også et jækla godt spørsmål. De profilerer seg som en bevegelse som kjemper for de svake mot de rike, men det de egentlig gjør er å ivareta middelklassens interesser. De tør ikke å ta et oppgjør med middelklassen i frykt for å miste oppslutning. Det er uansett svært lite solidaritet å se, for den rødgrønne regjeringen makter ikke å løfte fram svake grupper. Avstandene mellom folk her i landet øker, og det mer under den rødgrønne regjeringen enn under noen annen regjering. For disse menneskene er ikke sosialisme eller utjevning det viktigste, men makta i seg selv.


- Du mener de vil trykke ned folk?


- Det er en dyp lengsel i dette sjiktet etter å styre og bestemme over folk. De er autoritære, men gjemmer seg bak en retorikk som hevder det motsatte. Mange av dem har jo støttet regimer som knapt enser menneskerettigheter og demokrati.


Frp tar opp kampen


Og det er naturligvis bare Frp som kan stå i mot dette, ifølge Sandberg.


- Ja, så definitivt. Egentlig er det utrolig at vi og Høyre har så stor oppslutning innad i dette systemet. Men vi er de eneste som virkelig tør å utfordre dem. Og så forsvarer de seg gjennom å vri og vrenge på alt vi sier, mens kompisene deres i mediene heller gransker opposisjonen enn makta. TV2 var tidligere viktig for å få andre synspunkter ut til folket, men nå er også de sugd opp av systemet og blitt et talerør for det bestående.


- Er ikke mye av kritikken klassisk kunnskapsforakt og populisme?


- Jeg skjønner at det kan leses slik, men jeg er ikke enig. Jeg er svært opptatt av forskning og kunnskap, men er samtidig svært opptatt av å være kritisk. Vi må basere oss på virkeligheten, og ikke la seg bergta av såkalte eksperter på universitetene og i embetsverket.


- Men hvis dere overtar, vil det ikke da utklekkes nye eliter?


- Vi må bevise at vi klarer å unngå en lignende utvikling. Vi i Frp står også i en viss fare for å bli spist av systemet, og å gjøre noe med dette i løpet av la oss si fire år er en massiv oppgave. Men nå er det viktigst å få synliggjort makta og systemet som styrer livene våre, avslutter Sandberg.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.27
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Torsdag 8. november 2018
KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.
Onsdag 7. november 2018
SAMLING: Ap, Sp og SV har reint fleirtal i Klassekampens novembermåling. Etter å ha blitt vraka av KrF er Jonas Gahr Støre klar for å samkøyre med dei raudgrøne.
Tirsdag 6. november 2018
KOSTBART: Jakten på de tapte Terra-pengene har gitt store inntekter til advokatene som det siste tiåret har jobbet med saken.
Mandag 5. november 2018
STRID: Når abortloven nå er på forhandlingsbordet, vil Senterpartiet fremme forslag om å fjerne den omstridte retten til tvillingabort. Ap går for fort i vranglås, mener Kjersti Toppe.