Fredag 13. februar 2009
- Må bryte prinsipper
Forskjellsbehandling er nødvendig fordi integreringspolitikken har sviktet, mener Frps Per Sandberg.

- På enkelte områder må prinsippene vike av hensyn til integrering.


Det sier Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg til Klassekampen. Han innrømmer at partiet på flere områder bryter med sitt «hovedprinsipp» om likebehandling i innvandringspolitikken.


Sandberg gir sin fulle støtte til Oslo Frp, som sier ja til kristne privatskoler i hovedstaden, men nei til muslimske.


Onsdag sikret oslopartiet flertall mot at den private muslimske Fredsskolen skal få etablere seg.


Sandberg argumenterer også for å trekke kontantstøtten fra enkeltgrupper. I partiets forslag til nytt handlingsprogram står det at mottakerne skal oppfylle «enkelte kriterier av hensyn til barnas ve og vel».


Under presentasjonen av programforslaget onsdag sa Sandberg at kriteriene kan være norskkunnskaper, hvor varig barnets opphold i landet er, samt statsborgerskap


Hensikten med innskjerpingen er ifølge Sandberg at barna skal lære seg norsk og integreres i det norske samfunnet, i tillegg til å stanse kontantstøtte til mottakere utenfor Norge.


Frykter ny underklasse


Til Klassekampen minner Sandberg om at regjeringspartiene i flere forhold støtter positiv forskjellsbehandling, som for eksempel kvotering. Dette er noe Frp ofte uttrykker seg sterkt kritisk til.


- Men dette er snakk om negativ forskjellsbehandling?


- Det kommer an på øynene som ser. Årsaken til forskjellsbehandlingen er at vi ikke har oppnådd det ønskede mål om integrering. Vi står nå i fare for å bygge opp en ny underklasse, sier Sandberg, og framhever at målet med å trekke kontantstøtten fra enkelte er at barna skal lære norsk og integreres tidlig.


- Dette gjelder alle.


- Men etniske nordmenn behersker jo norsk?


- Ja, men hvem er norsk? Det finnes andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere som ikke snakker norsk, sier han.


Vil ha kristne skoler


Sandberg understreker at flere undersøkelser må til før partiet bestemmer seg for akkurat hvilke kriterier som bør legges til grunn for kontantstøtten.


Når det gjelder muslimske privatskoler, er imidlertid motstanden mot slike ifølge Sandberg diskutert og klargjort i Frps stortingsgruppe.


- Vil dere i framtida gå imot også kristne privatskoler?


- Nei, vi må se på hensikten her. Argumentasjonen for å opprette en muslimsk skole har jo vært at den skal hindre foreldre i å sende barna på skole utenlands, sier Sandberg, og fortsetter:


- Vi må ha helt andre tiltak for å hindre det. Og vis meg en kristen skole som hindrer integrering.


Frps prinsippbrudd passer dårlig sammen med synet til partiet Frp ønsker å samarbeide med.


- Det er en utfordring ved Frp at de ønsker assimilering heller enn integrering, sier Høyres Bent Høie til Klassekampen.


Han mener prinsippene om valgfrihet og mangfold ikke kan begrenses av faktorer som språkkunnskaper.


- Om man ønsker mer oppfølging av språkutvikling kan dette gjøres på andre måter, sier han.


Høie kan ikke skjønne at det skal gjøres forskjell på kristne og muslimske skoler, så lenge skolene følger læreplanen.


- Er det aktuelt å se bort fra prinsipper av pragmatiske hensyn?


- Jeg vil ikke karakterisere andre partier, men det finnes grunnleggende prinsipper vi ønsker å kjempe for, sier Høie.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.20
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.