Lørdag 24. mai 2008
Terrorlovene
Dagens leder

* Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad rykket i forrige måned ut mot de nye terrorlovene som ble vedtatt av Stortinget i 2005 etter initiativ fra daværende justisminister Odd Einar Dørum. Lovendringene kom i kjølvannet av terrorangrepene i USA 11. september 2001 og i Madrid og London i 2004 og 2005.


Qvigstad viste i en kronikk i Aftenposten hvordan politilovens nye paragraf 17 d åpner for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) - med rettens samtykke - kan foreta en rekke inngrep i folks private rettssfære. Loven åpner blant annet for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking, brev- og e-postkontroll. Qvigstad viser at denne lovbestemmelsen representerer noe helt nytt i Norge, fordi inngrepene kan gjennomføres uten at det foreligger noen mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd. Førstestatsadvokaten konstaterer at i og med denne bestemmelsen er Lund-kommisjonens kritikk av PSTs overvåking nå grundig legalisert. Da loven ble vedtatt gjorde man unntak for hemmelige husransakelser av hensyn til Grunnloven, mens døra ble åpnet på vidt gap for romavlytting og kommunikasjonskontroll. Qvigstad spør om Grunnloven forbyr hemmelig ransaking av bolig, mens lovgiveren står fritt til å romavlytte samme bolig eller avlytte telefonene?


* I praksis er domstolen henvist til å spå om faren for terrorattentat eller spionasje. Ifølge Qvigstad ville dette lett sette dommeren i en tvangssituasjon: Dersom retten sier nei og attentatet likevel skjer, vil man nok raskt identifisere «synderen». Sier retten ja, vil dommeren ha sitt på det tørre selv om det verste skulle skje. Man skal ikke ha mye menneskekunnskap, skriver Qvigstad, for å tenke seg hvilket alternativ som framstår som enklest for en dommer. Han advarer mot et rettssystem der dommerne er pålagt å spå om framtida, eller som han tørt formulerer det: «Dommere er neppe bedre til dette enn andre.» Qvigstad har her kommet med viktige innvendinger mot terrorlovene, som for øvrig, som Klassekampen tidligere har påpekt, et et trist minnesmerke over et middelmådig virke av daværende justisminister Odd Einar Dørum.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.13
Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...