Tirsdag 12. februar 2008
Mener 70-tallsgenerasjonen står i veien for fornyelse:
Generasjonsopprør i Rødt
Partiet Rødt preges av en 70-tallskultur som hindrer profesjonalisering og vekst, mener sentrale Rødt-medlemmer. De sier problemet har blitt verre etter at RV ble slått sammen med AKP.

I går kunne Klassekampen fortelle at tidligere RV-nestleder Marte Mjøs Persen har meldt seg ut av Rødt, fordi hun mener partiet mangler evne og vilje til å ta de grepene som må til for å bli et radikalt masseparti i Norge.


Nå går også andre sentrale Rødt-medlemmer ut med støtte til Persens kritikk av partiet. De understreker at de er uenige i Marte Mjøs Persens konklusjon om å melde seg ut, og de beklager hennes utmelding, men sier samtidig at de deler mye av hennes kritikk. Blant de som uttrykker at de er enige med kritikken er RU-leder Mimir Kristjansson og Torstein Dahles personlige rådgiver under valgkampen, Mathias Furevik.


- Jeg er langt på vei enig i hennes kritikk av Rødt. Det er synd at folk som Marte går ut. Hun kunne vært med på å forandre partiet, sier Mimir Kristjansson.


Også Stine Akre, som har samarbeidet tett med Marte Mjøs Persen i Bergen bystyre og RV/Rødt i Bergen, deler kritikken, selv om hun ikke har kommet til samme konklusjon.


Harde kamper


- Jeg synes det er veldig synd at Marte melder seg ut, samtidig som jeg har veldig stor forståelse for og er enig i argumentene hun bruker. Torstein Dahles avfeiing av kritikken hennes er dessuten helt på jordet, sier Stine Akre til Klassekampen.


Akre, som toppet Rødts bystyreliste ved valget i høst, slår fast at det står noen harde politiske kamper i Bergen, og at kampene har pågått lenge:


- Det er slitsomt og nedbrytende å bli stemplet som sosialdemokrat bare fordi du snakker med LO. Når du sitter i et parlamentarisk organ og gjør et arbeid der, sammen med bevegelser utenfor, er det mange som mener det ikke er rødt og rankt nok. De mener man blir skitten på hendene, men det er jeg ikke redd for å bli, sier Akre.


Hun mener RV alltid har levd med spenningen mellom de som arbeider konkret parlamentarisk, og som er villige til å lage kompromisser og finne løsninger, og de som i stedet konsentrerer seg om studiesirkler i marxisme.


- Mange blir utbrent


Akre mener samtidig at Rødt sliter med en generasjonskløft der den eldre garde, de som har vært med siden 70-tallet, ikke slipper en yngre generasjon til.


- Rødt er i dag et parti for middelaldrende menn, og har ikke klart å bite over generasjonskløfta. Det betyr også at mange yngre folk blir utbrent, sier Akre.


Hun mener det ikke er et spørsmål om kvantitet, om antall yngre folk som deltar i Rødt, men at det handler om maktforholdene internt i Rødt.


- De gamle slipper ikke sin maktbase. Problemet har blitt mye, mye verre etter sammenslåingen med AKP, spesielt lokalt her i Bergen, sier Stine Akre, som mener særlig unge kvinner som henne selv og Marte Mjøs Persen lett blir rammet:


- Unge jenter i Rødt dras lett med, og blir gitt posisjoner og verv. Men dersom de ytrer seg kritisk, er de også lette å kibbe ut, sier Akre.


- Infantilt nivå


Hun får støtte av Mathias Furevik, som var Torstein Dahles personlige rådgiver under forrige valgkamp. Etter valget skrev Furevik en ramsalt kritikk av partiets arbeid, som gikk til de sentrale organer. Han har ennå ikke fått noe svar.


I evalueringsrapporten kritiserer han Rødts sentrale ledelse og partikontor for manglende profesjonalitet i valgkamp- og informasjonsarbeidet. Til Klassekampen sier Furevik:


- Det er et infantilt nivå på organisasjonsdriften, og fryktelig lite profesjonalitet. Det blir ikke tatt alvorlig, sier han.


Mathias Furevik beskriver en organisasjon som preges av aktivist-idealer om at alle skal kunne gjøre alle oppgaver og at spesialisering og profesjonalisering vil gjøre Rødt til likere andre partier - og at man dermed blir tilsmusset av deres stil.


- Jeg fikk inntrykk av at de ansatte på partikontoret heller var ute og delte ut løpesedler enn å lede partiet i valgkampen. Rødt har i dag ingen ledelse, i hvert fall ikke noen med autoritet, som klarer å sette premissene for hvordan Rødt skal være, sier han.


- Marsdal i front


Verken Akre, Furevik eller RU-leder Mimir Kristjansson mener at Rødt-leder Torstein Dahle personlig bør skiftes ut for å få til fornyelse i partier, men de sier at det må utskiftninger til som kan bane veien for at yngre generasjoner slipper til.


- Det er ingen motsetning mellom å gi yngre generasjoner makt, og at Torstein er leder av partiet. Jeg forstår det godt hvis noen reiser spørsmål også om partilederens stilling, men problemet er altså at resten av de som har makt i partiet er like gamle som ham, sier Mathias Furevik.


Mangeårig RV-representant, nå landsstyremedlem i Rødt, Steinar Nørstebø, går lenger:


- Rødt må få en ny leder og en ny ledelse. Torstein har mange meget sterke sider som vi kan bruke på andre områder i partiet, men han er ikke akkurat et funn som organisatorisk leder. Rødt er under hans ledelse blitt et parti der gubber på 60 pluss får stort spillerom, samtidig som kvinner på 30 pluss trekker seg ut. De som står for en ny kurs og annen innretning på politikken blir en etter en malt i stykker, og ledelsen må nå ta kritikken på ramme alvor. Vi kan ikke ha det slik, tordner Nørstebø, som mener partiet burde satse på Magnus E. Marsdal som ny frontfigur.


- Det hadde vært et spennende valg. Vi trenger sårt nye grep. Jeg er enig med Marte Mjøs Persen: Rødt er blitt et surrete synseparti.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 09.57
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.
Mandag 3. desember 2018
SENTRUMSSTENGT: Ny måling viser rødgrønt flertall i Bergen. Nå ber SVs Oddny Miljeteig Ap om å «lese skriften på veggen» og velge SV foran sentrum.
Lørdag 1. desember 2018
UT: Dei er avhengige av selja mangan til stålprodusentar i heile EU, men slår likevel ikkje nokon stålring om EØS-avtalen. Eramet Norway er open for å greia ut eit alternativ til EØS.