Mandag 7. januar 2008
Gro-skatt
Dagens leder

* Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland betaler ikke skatt til Norge. Samtidig har hennes og mannens forbruk av helsetjenester de siste åra kostet samfunnet over én million kroner, ifølge Dagbladet. Etter sine år som statsminister i Norge får Brundtland 678.000 kroner i pensjon. Brundtland slipper å betale skatt av sine pensjonsinntekter siden hun flyttet til Frankrike for fire år siden. Årsaken er en skatteavtale mellom Norge og Frankrike fra 1980, som gjør at norske mottakere av statspensjon i Frankrike ikke trenger å betale skatt til noen av landene. Formålet med avtalen er å hindre dobbeltskattlegging mellom de to landene, men når det gjelder statspensjonister hindrer avtalen at de blir skattlagt i det hele tatt.


* Framtredende politikere og organisasjonsfolk mener ifølge NTB at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland burde ha varslet om det skattefritaket hun nyter godt av som norsk pensjonist bosatt i Frankrike. Lederen i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, sier til VG: «Som en av Norges mest erfarne politikere burde hun tatt affære og gjort Stortinget oppmerksom på denne urimelige ordningen. Det er veldig skadelig for henne å bli oppfattet som nullskatteyter.» Også Frp-leder Siv Jensen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier hun burde gjort oppmerksom på det.


* Som norsk statsminister har Gro Harlem Brundtland bygget opp sin kompetanse og sin kulturelle kapital som gjør det mulig for henne å dra inn store summer på konsulentvirksomhet i pensjonisttilværelsen. Derfor er det ingenting som tilsier at hun ikke burde betale tilbake til det norske samfunnet i form av skatt. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil tette skattehullet. Før jul foreslo Finansdepartementet en flat skattesats på 15 prosent for alle pensjoner som utbetales til personer bosatt i utlandet. Hvis forslaget blir gjennomført, må Brundtland betale 101.000 kroner i skatt årlig. Det er ingen grunn til å vente med å tette igjen dette skattehullet. Folkets ekstra feriedag, «Gro-dagen», ble erstattet av en bedre femte ferieuke. Nå er det på tide med «Gro-skatt».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 12.23
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...