Tirsdag 16. oktober 2007
Varsler fattigdomskamp
Arbeidslinja hjelper ikke de som ikke kan jobbe. Frp-leder Siv Jensen vil øke trygder og pensjoner for å få fattige i Norge bort fra sosialhjelpa. Hun lover fattigdomskamp.

Både i trontaledebatten, debatten etter Kristin Halvorsens finanstale og i spørretimen forrige uke gikk Frps politikere i strupen på den rødgrønne regjeringen og krevde en mer offensiv fattigdomspolitikk. De konstaterte at finansministeren mente fattigdommen i Norge kunne fjernes med et pennestrøk før hun ble finansminister – en uttalelse Frp-leder Siv Jensen er helt enig i: – Jeg registrerer at regjeringa ikke har handlekraft i disse spørsmålene, til tross for at det står i Soria Moria-erklæringen, og til tross for at de kom med masse løfter i valgkampen. Slik jeg vurderer det, er det en smal sak å løse fattigdomsproblemene. Ikke er det nevneverdig kostbart heller. Vi har en regjering som har mer penger å bruke enn noen tidligere regjering, sier Jensen til Klassekampen.

Handler om penger

Frp-lederen sier til Klassekampen at hun er fornøyd med regjeringas oppfølging av arbeidslinja, som går ut på å bekjempe fattigdom ved å få flere ut i jobb. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skapte rabalder da han sa til Dagbladet forrige uke at han ikke ville ha økt sosialhjelpssatsene om han hadde hatt penger til det. Da ville han heller brukt pengene på kvalifiseringsprogrammet, som innebærer at sosialhjelpsmottakere får en høyere støtte mot å forplikte seg til å følge et program for arbeid eller opplæring.
Siv Jensen vil ikke skyte mot Hanssen for å holde på arbeidslinja. Problemet, ifølge Jensen, er at regjeringa glemmer de som ikke kan arbeide.
– Jeg, og hele Stortinget, er enig i det grepet regjeringen tar i forhold til å få flere i arbeid. Problemet er de som ikke har arbeid som et alternativ, sier Jensen.
Hun viser til at du ikke kan be en 85-årig minstepensjonist om å gå ut i arbeidslivet for å få råd til brød, eller be en rullestolbruker som ikke har råd til medisinene sine om å ta seg en jobb.
– Det er disse menneskene vi snakker om. De menneskene som ikke har noe alternativ, og som sliter kraftig i møte med hverdagen. Vi har fremmet en rekke forslag i Stortinget for denne gruppa, men blitt nedstemt, sier Siv Jensen.
Frp-lederen understreker at partiet hennes har tatt opp situasjonen for denne gruppa av fattige gang på gang, men at det først er nå – når det åpenbart er en strid internt i regjeringa – at Frps syn får oppmerksomhet.
– Gudskjelov er det nå litt flere som snakker om det. Forhåpentligvis er det også en erkjennelse av at det også finnes mennesker som ikke har arbeidslinja som alternativ, sier Jensen.
– Men det hjelper altså ikke å snakke så veldig mye mer om det. Vi har hatt et vell av utredninger, fremskrivninger, prognoser og realitetssjekker som har fortalt oss gjennom mange år hvordan dette er. Det er bare en ting som hjelper, og det er å gjøre noe med det. Og da er man nødt til å bevilge penger. For det er penger dette dreier seg om, sier Frp-lederen.

Økte trygder

Hun og partifellene sitter nå og forfatter Frps alternative statsbudsjettforslag, og derfor vil hun ikke ut med hvor mange penger partiet vil legge på bordet. Frp-lederen sier imidlertid at det må mer penger til både trygd, pensjoner, bostøtte og i og for seg sosialhjelpen, som ligger hos kommunene.
– Men i det øyeblikket du gjør noe på trygdesiden, så reduserer du jo trykket på sosialhjelpen med en gang, poengterer hun.
– 38 prosent av de som mottar sosialhjelp i Norge i dag, går på ulike trygder. Det sier jo ganske mye om nivået på trygdene når man er nødt til å søke kommunen sin om ekstra støtte for å klare hverdagen. Hadde vi gjort noe med trygdenivået, så kunne vi antakelig også kraftig redusert sosialhjelpsbudsjettene. Disse tingene henger sammen, sier Siv Jensen, som mener trygd og sosialhjelp burde vært samlet hos staten, og ikke fordelt på ulike administrative nivåer:
– Så lenge kommunene har ansvaret for sosialhjelpen, og staten har ansvaret for trygdene, så blir folk klienter og kasteballer i stedet for at man blir opptatt av å se hele mennesket og finne en hel løsning.

Behovsprøving

Frp-lederen er enig med dem som advarer mot en utvikling der det blir mer attraktivt å gå på trygd enn å stå i arbeid.
– Vi skal ikke ende opp med nivåer som gjør at arbeidsføre mennesker sier «pytt, det gidder jeg ikke, for det er så høye trygder». Det skal fortsatt være en heftig greie i forhold til arbeidslinjen og den typen ting. De jeg snakker om er de som arbeid aldri kommer til å være et alternativ for. De skal kunne leve et verdig liv i et samfunn som ellers renner over av penger, sier Jensen.
Hun er ikke videre urolig for at folk skal «velge» å gå på trygd framfor å jobbe, fordi det ikke er noe hver og en av oss velger fritt.
– Det handler jo om en behovsprøving av trygdene, og det ligger i systemet allerede i dag. Du må jo gjennom legeundersøkelser og sånn før du eventuelt blir trygdet, så dette handler bare om å følge nøye med, sier Frp-lederen.

– Så du mener det ikke er noe problem om uføretrygd, pensjoner eller andre ordninger er bedre enn lønnsnivået i lavtlønnsyrker, så lenge man har kontrollmekanismer og behovsprøving?
– Nettopp. Det er akkurat det jeg sier. Men da må man også være villige til å akseptere at myndighetene stiller krav, slik at de som definitivt har noe å bidra med skal bidra. De vi snakker om nå, er de som overhodet ikke klarer seg selv, og de må få skikkelig hjelp, sier Siv Jensen.


Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.47
Onsdag 24. april 2019
RASK RETUR: Sikkerhetsekspert Atle Mesøy anbefaler rask retur av både norske IS-krigere og barna deres. – Det beste er å hente dem der de er, sier han.
Tirsdag 23. april 2019
ANGREPET: Prestestudent Franklyn Fernando kjenner flere som var til påske­messe da St. Anthony’s Shrine ble angrepet påskemorgen. Han vet ikke hvor mange som er i live.
Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.