Onsdag 10. oktober 2007
Tilslørt
Dagens leder

* Hege Storhaug er aktuell med boka «Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme», der hun hevder at hodeplagget hijab må forbys i norsk skole. Hun siterer for eksempel med anerkjennelse undervisningsministeren i Baden-Württemberg, som begrunner et forbud mot hijab med en at det er en «del av historien om kvinneundertrykking», mens «kristne symboler er en del av vestlig tradisjon».

* Nå skal det sies at økende bruk av hijab selvfølgelig ikke er noe integreringstiltak. Akkurat som blitzere som kler seg avvikende i forhold til flertallsnormen, er hijabens popularitet et uttrykk for et ønske om å markere distanse og særegenhet. Kristin Førdes masteroppgave «Eget valg eller patriarkalsk tvang? Hijab blant muslimske skolejenter i Oslo», viser for eksempel at hijabbruken primært handler om å synliggjøre religiøs tilhørighet, men at den også kan fungere som en «beskyttelse» mot uønsket seksuell oppmerksomhet og eksponering, en oppmerksomhet de fleste muslimske jenter ikke kan eller vil forholde seg til, ettersom normen er seksuell avholdenhet før ekteskapet.

* Hijab bæres i dag av alle typer muslimer, også feminister og venstreradikalere. Å framstille norskpakistanske jenter med hijab som en slags fordekte Osama bin Laden-medløpere, er derfor et lite produktivt bidrag til religions- og integreringsdebatten. Det er i den sammenhengen verdt å merke seg at Storhaug denne gangen møter forsiktig motbør fra tidligere våpendragere som Hans Rustad på Document.no og Ole Jørgen Anfindsen på HonestThinking.no. Rustad mener det er større fortolkningsrom innenfor islam enn det Storhaug gir inntrykk av, mens Anfindsen synes hun i for liten grad problematiserer vestlig kultur. Ansiktsdekkende slør av typen burka og niqab bør ikke være tillatt i norske skoler på linje med finlandshetter, men for øvrig bør mulighetene for å markere religiøs og kulturell identitet være generøse. Det er for eksempel helt urimelig forby religiøse symboler for muslimer, som vi tillater for kristne og jøder. Det gjelder også hvis klesplaggene i sin opprinnelse har hatt kjønnsstigmatiserende og objektiviserende betydninger, som for eksempel høyhælte sko og stringtruser.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.47
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...