Lørdag 23. juni 2007
15 sendes hjem i dag
Joma Moradi og Nazari Nemat ble framstilt for fengsling i Oslo tingrett torsdag. I dag sitter de og 13 andre afghanere på flyet til Kabul.

Politiets utlendingsenhet (PU) har kjøpt 15 billetter til et fly til Kabul i dag. Klassekampen er også kjent med at det er bestilt flybilletter for tvangsretur av sju andre neste lørdag. PU vil ikke gå ut med identiteten til de som i dag tvangsreturneres. Men Klassekampen har vært i kontakt med advokat Aase Sigmond som representerer Moradi og Nazari. Hun bekrefter at disse to er blant dem som sitter på flyet i dag.

– Vi har sendt et brev til UDI, UNE og PU hvor vi ber om utsettelse på utsetningsvedtaket inntil vi har fått en avklaring på hva stornemnda mener om retur av afghanere som ikke har tilknytning til Kabul, sier Sigmond til Klassekampen fredag.

I begynnelsen av juli kommer avgjørelsen fra stornemnda om to asylsøkere kan sendes til Kabul, selv om de ikke har tilhørighet der. Avgjørelsen vil skape presedens i andre saker.

Steil UNE

Da Klassekampen snakket med Sigmond fredag hadde hun et lite håp om at UNE ville overprøve utsendelsesvedtaket og vente på signalene som kommer fra stornemnda. Men direktør i UNE Terje Sjeggestad sier til Klassekampen at stornemndas avgjørelse ikke har tilbakevirkende kraft.

– Stornemndas avgjørelse får betydning for de to sakene den behandler og den kan få betydning for saker i framtida.

– Vil dere vente på avgjørelsen i stornemnda før dere eventuelt returnerer de afghanerne som nå er fengslet?

– Når det gjelder avgjørelsen om å returnere disse er svaret klart nei, sier Sjeggestad.

Sigmond opplyser om at Moradi og Nemat torsdag klaget på beslutningen om at de skal fengsles. Klagen vil ikke vil bli behandlet før i neste uke, men da er det allerede for sent. Sigmond argumenterte i fengslingsmøtet med at Moradi og Nemat ikke har holdt seg i skjul for politiet. Tvert i mot har de vært med på å gjennomføre en marsj i full åpenhet.

– Retten argumenterer med at selv om de har vært synlige, så kan de fengsles, fordi de har uttrykt motstand mot å sendes ut, sier Sigmond til Klassekampen.

Hun legger til at hennes to klienter ligger innenfor kjerneområdet av det som skal avgjøres i stornemnda, siden ingen av dem har tilknytning til Kabul. Etter det Klassekampen kjenner til kommer begge to fra Ghazni-provinsen, sørvest for Kabul.

– Uforsvarlig

Leder i Unge Venstre Lars-Henrik Michelsen har overnattet med afghanerne foran Stortinget to netter på rad. Han er dypt skuffet over at vi nå har en regjering som ikke følger FNs anbefalinger. Han kaller Bjarne Håkon Hanssen for «deporteringsminister» og krever at SV må vise ansvar og få endret reglene.

SVs Audun Lysbakken står fast på det han tidligere har sagt om at ingen må sendes tilbake til Kabul før Stornemnda har kommet med sin avgjørelse.

– Hvis det er tilfelle at de som nå sendes ut ikke har tilknytning til Kabul, så er det i strid med FNs anbefalninger, og det vil være første gang Norge sender noen tilbake i strid med FNs anbefalinger. Det er uforsvarlig og det er vi sterkt i mot, sier Lysbakken.

Han reagerer på at utsendelsene skjer når det er kort tid til vi får en avklaring av dette spørsmålet.

– Snart kan det ligge en ny forutsetning til grunn. Da er det ansvarsløst å ikke vente på den.

I likhet med SV mener også Senterpartiet at ingen må sendes tilbake til Kabul før stornemnda har kommet med sin avgjørelse. Men også i Arbeiderpartiet er man på glid i dette spørsmålet. Anette Trettebergstuen som nylig var i Kabul og møtte FNs høykommisær for flyktninger, sier til Klassekampen at det ikke skader å vente på en avgjørelse i stornemnda.

– Jeg mener ikke at noen skal premieres for å sultestreike eller gå pilegrimsmarsj. Men jeg har snakket med Høykommisæren og sett situasjonen i Afghanistan. For de fleste sivile afghanere er det trygt i Kabul, men samtidig sier Høykommisæren at sikkerhetssituasjonen kan forandre seg. Taliban har også nylig sagt at de skal sette inn en storoffensiv i Kabul. Med bruk av flere selvmordsbombere vil jo situasjonen også bli farligere for de sivile. Når vi nå har en stornemnd og vi har en situasjon i Afghanistan som stadig tilspisser seg og vi har en Høykommisær som gjør en løpende vurdering, så skader det ikke å vente til stornemnda har fattet en beslutning før man setter i gang med utsendelser, sier Trettebergstuen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.41
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.