Onsdag 20. juni 2007
– Skremt av Stokkan-Grande
Uttalelsene til Arbeiderpartiets Arild Stokkan-Grande om de afghanske flyktningene skremmer og provoserer AUF-leder Martin Henriksen. Han skjønner ikke aggresjonsnivået til sentrale partikolleger.

– Det er en respektløs uttalelse, og jeg blir provosert over at en representant for Arbeiderpartiet uttaler seg på den måten som Arild Stokkan-Grande gjør, sier AUF-leder Martin Henriksen til Klassekampen.

Det var i gårsdagens Klassekampen Aps innvandringspolitiske talsmann uttalte at afghanerne er unge menn i sin beste alder, som snarest bør komme seg tilbake til Afghanistan.

– Når disse guttene har klart å komme seg fra Trondheim til Oslo på egne bein, så er de sterke nok til å gå videre ned til Afghanistan og delta i gjenoppbyggingen og motstandskampen der, sa han.

– Kynisk og dumt

– Det er så teit at man bare blir oppgitt, sukker forlagsredaktør i Cappelen, Anders Heger, uten at han på noen måte klarer å skjule oppgittheten over telefonen. Søndag brukte Heger sin kommentarplass i Dagsavisen til å slå fast at de 45 afghanerne har «tusen års Norgeshistorie i beina» etter den 65 mil lange marsjen fra Trondheim til Oslo. «Det er vårt eget Norge de har tatt i besittelse – så uhyre mer følsomt enn norske tropper i Afghanistan gjør det tilsvarende på deres kant av verden (…) De har tatt landet til seg på den eneste måten en nasjons sjel kan erobres: Stille, lyttende og skritt for skritt,» skriver Heger.

– Det verste er ikke at Stokkan-Grande er kynisk. Det skal politikk på sett og vis være. Det verste er at det han sier er veldig dumt. Det signaliserer at vi har å gjøre med en mann som kan det norske byråkratiet bedre enn han kan verden, og bedre enn han kan Norge. Stokkan-Grande tror sikkert nå at han kommer med et populært, folkelig utsagn, at han har folket med seg. Det har han ikke. Han har ganske sikkert opinionen mot seg. Men vi har kommet inn i en stim der det er i orden for politikere å framstå som ubehøvlet reaksjonære, sier Anders Heger.

Aggressivt

– Det som overrasker meg mest med Arild Stokkan-Grandes uttalelser, og med statssekretær Libe Rieber-Mohns, er aggresjonsnivået. De reagerer som et tirret dyr, og legger seg ut med den delen av befolkninga som tradisjonelt har vært bærere av de sosialdemokratiske dyder, sier Heger.

Han velger å tolke Stokkan-Grandes uttalelse om at afghanerne bør delta i «motstandskampen» i Afghanistan som uttrykk for at Ap-mannen har snakket over seg i et anfall av aggresjon og dumskap.

AUF-leder Martin Henriksen er enig med Anders Heger i at aggresjonsnivået fra sentrale Ap-folk som Stokkan-Grande og Rieber-Mohn er påfallende i debatten om afghanerne.

– Jeg blir forundra og provosert, og skjønner ikke hva som rettferdiggjør et slikt aggresjonsnivå. Det er sant at ingen skal kunne sulte eller protestere seg til opphold i Norge, men afghanerne som har marsjert fra Trondheim til Oslo ønsker å sette søkelyset på noe større. Kunne man ikke sagt at man setter pris på engasjementet, men er uenige i sak? Må man gå direkte på en bestemt gruppe, og nærmest stemple dem som lykkejegere, spør Henriksen.

– Varmt hjerte, kaldt hode

AUF-lederen mener Arbeiderpartiets utgangspunkt må være et helt annet enn å latterliggjøre de 45 afghanernes innsats, og at Stokkan-Grande fisker i rørt vann:

– Uttalelsene om at afghanerne bare kan fortsette marsjen til Afghanistan kunne ha kommet fra Frp, men Ap skal ikke prøve å konkurrere med Frp verken på politikk eller på retorikk. Det er helt feilslått å forsøke å framstå som tøff i forhold til Frp, og Ap må snarest legge om retorikken og holdninga, sier han.

Også Senterungdommens leder Erlend Fuglum reagerer på Stokkan-Grandes uttalelser, til tross for at han er enig i at man ikke kan utforme asylpolitikken etter hvem som roper høyest. Fuglum slutter seg også til Hegers og Henriksens uttalelser om aggresjonsnivået, og sier:

– Den prinsipielle debatten må føres med et varmt hjerte og et kaldt hode. Det ser ut som om det har gått litt varmt bak panna på Arild Stokkan-Grande. Han formulerer seg veldig uheldig, sier Fuglum.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.