Tirsdag 22. mai 2007
Regjeringen vil ha 19-årsgrense for familiegjenforening:
– Ta dissens, Kristin
Regjeringen vil innføre krav om tre års arbeid eller utdanning etter grunnskole for å få familiegjenforening fra land utenfor EØS. – Diskriminerende, mener Akhtar Chaudhry, som ber Kristin Halvorsen ta dissens i regjeringen.

Representanter for de tre regjeringspartiene er etter hva Klassekampen erfarer inne i sluttspurten av forhandlingene om tiltak mot tvangsekteskap. Arbeiderpartiet har forsøkt å få på plass ulike former for tilknytningskrav og aldersgrenser, men har møtt motstand hos regjeringspartneren SV.

Demningen er nå i ferd med å briste, og SV-erne i regjeringen har skaffet seg ryggdekning til å inngå kompromiss med Ap og Sp. Kompromisset går ut på å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning etter grunnskolenivå for å få hente ektefelle fra land utenfor EØS. Det betyr i praksis at man må være minst 18-19 år for å få hente ektefelle, forutsatt at man ikke har hatt opphold i arbeid og/eller utdanning etter grunnskolen.

Ap har tidligere lansert forslag om at grensa skulle være på fem år, slik at man minst måtte være 21 år, mens Senterpartiets stortingsgruppe har sagt fire år. Stilt overfor regjeringspartnernes krav kompromisser SV nå på en grense på tre år.

Spørsmålet har vært drøftet i SVs stortingsgruppe, og der har et flertall gitt grønt lys for å kompromisse i saken, til tross for at SV har klare programformuleringer som går imot alle former for særaldersgrenser ved familiegjenforening.

– Ta dissens!

At Arbeiderpartiet har akseptert tre i stedet for fem år som krav blidgjør ikke SV-politiker i Oslo og vararepresentant til Stortinget, Akhtar Chaudhry.

Han har markert seg kraftig imot alle forslag som smaker av egne regler for ekteskap som involverer ikke-EØS-borgere, og har fram til nå hatt eget parti i ryggen. Søndag kveld sendte han imidlertid ut en melding på nettforumet SV-debatt og på sin egen blogg, der han i klare ordelag oppfordret Kristin Halvorsen og de andre SV-erne i regjeringen til å stå ved sine prinsipper.

– Ta dissens, Kristin! lyder tittelen på innlegget.

Chaudhry bekrefter overfor Klassekampen at han mener partiets folk internt i regjeringen må ta dissens dersom Arbeiderpartiet ikke gir seg, og sier han vil stemme i overensstemmelse med SVs program om han møter i Stortinget når saken kommer opp:

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg vil gå høyrøstet imot slike forslag, og hvis jeg møter i Stortinget når dette kommer til behandling kommer jeg til å stemme imot, sier han.

Chaudhry.

Prinsipper

SV-politikeren viser til at en særaldersgrense for ekteskap strider mot både FNs menneskerettserklæring og SVs vedtatte partiprogram, og mener det ikke er til noen trøst at Ap ser ut til å senke kravet fra fem års arbeid eller utdanning til tre år. Prinsippbruddet er og blir det samme, mener Chaudhry, som også frykter tre år fort kan øke til både fem og åtte år.

– Bryter vi prinsippet med én dag, gir vi Frp argumenter for å si fem år seinere. Da finnes det ingen prinsipielle motargumenter mot å øke det, sier han.

Dersom forslaget skulle nå fram til Stortinget mener vararepresentanten at SV kan og bør stemme imot regjeringens forslag, og eventuelt sende Ap til Frp for å bli enige. «Arbeiderpartiet må tvinges til å gå til Frp for å hente støtte for forslagene,» skriver han i bloggen sin.

– La dem gå til Frp. Prinsippet er så forferdelig klart i denne saken, og det som kjennetegner et prinsipp er at man ikke bryter det. Da er det ikke noe prinsipp, sier Akhtar

Brutte løfter

Akhtar Chaudhry stiller seg ikke bare negativ til forslaget fordi det diskriminerer, men også fordi han tror en særaldersgrensene kan ha svært negative effekter. Han ser for seg at unge mennesker kan bli sendt til foreldrenes hjemland, uten nettverk og uten kontakt med hjelpeapparatet i Norge, fram til de fyller aldersgrensen for gjenforening.

– Hva sier du til dem som mener det er viktigere saker for SV å ta dissens på – tjenestedirektivet eller statskirken eller andre saker?

– De andre sakene får vi ta når de kommer. I denne saken er vi ikke forpliktet av Soria Moria-erklæringen til å bryte vårt eget program. Det programmet pålegger oss å gå imot tilknytningskrav, sier Chaudhry.

Han mener det vil bli svært vanskelig å drive valgkamp i Oslo med et vedtak om særaldersgrense i baklomma:

– I valgkampen sist sa vi at SV i regjering er en garantist for at en sånn lov ikke blir innført, at vi ville blokkere en lovendring. Klarer vi ikke det, blir det veldig vanskelig å drive valgkamp i Oslo. Vi kommer til å bli konfrontert med våre egne utsagn, med SVs program og SVs historie. Folk vil spørre: Hva var vitsen med at vi stemte på dere, når dere ikke holder løftet dere ga, sier Chaudhry til Klassekampen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.