Lørdag 14. april 2007
Historisk eierutvidelse
En historisk dag for Klassekampen, sa Pål Steigan, denne gangen uten å bli motsagt av noen.

Klassekampens jubileumsfeiring ble torsdag ettermiddag innledet med en betydelig utvidelse av avisas eierskap og en økonomisk styrking med mer enn seks millioner kroner.

Ordet «historisk» satt løst, og ikke uten grunn.

På samme dag rykket fagbevegelsen og forlagsbransjen inn som eiere i Klassekampen, sammen med AKP (seinere Rødt) og Klassekampens Venner. Disse fire eier nå rundt 60 prosent av Klassekampens aksjer.

LOs største forbund, Fagforbundet, eier 13 prosent av aksjene, mens en stiftelse mellom Pax og Oktober eier 10 prosent.

Dagsavisen i styret

Utvidelsen av eierskapet førte også til et styrevalg som viser hvordan Klassekampen har fått en bredere plattform. Etter forslag fra Pax/Oktober ble Dagsavisens administrerende direktør Trude Husjord valgt som nytt styremedlem.

– Vi tror at Klassekampen trenger folk i styret med erfaring fra andre deler av avisbransjen, slik Husjord har, sier Pax-sjefen Bjørn Smith-Simonsen.

Han har vært blant nøkkelpersonene i prosessen som har ført fram til eierskapsutvidelsen.

– Det er litt utradisjonelt at en leder fra en avis går inn i styret hos en konkurrent. Dette er selvsagt avklart med min styreleder. Vi tror at det kan være grunnlag for noe tettere dialog og samarbeid mellom aviser av vår type, for å forsvare og styrke stillingen til de uavhengige avisene, sier Husjord til Klassekampen.

Hun understreker at hun da snakker om industrielle forhold og rammebetingelser, mens den journalistiske og markedsmessige konkurransen mellom avisene ikke blir berørt.

– Min kvalifikasjon er at jeg kjenner de økonomiske og praktiske sidene ved avisdrift, etter jobber i A-pressesystemet og nå Dagsavisen i en årrekke. Når jeg går inn i Klassekampens styre, er det med en klar forpliktelse til å arbeide for bedriftens beste, sier hun.

Fagforbundets forslag til styrerepresentant var Jon Bingen, direktør ved tankesmia NORISS. Som vararepresentant ble valgt forbundets informasjonssjef Tone Zander.

Kritisk og uavhengig

– Fagforbundet fikk en forespørsel, og besluttet å gå inn med i overkant av tre millioner kroner for å bidra til å sikre en uavhengig og differensiert presse. Fra før har forbundet en betydelig eierandel i A-pressen, sier hun.

– Har det vært politiske motforestillinger, med tanke på Klassekampens historie og ståsted?

– Fagforbundet har sikkert en del medlemmer som ikke er på linje med det Klassekampen står for, men et enstemmig forbundsstyre støttet aksjekjøpet. De 10–15 siste åra har Klassekampen utviklet seg til en fri og uavhengig avis med en god og kritisk journalistikk, som er blitt en viktig stemme i mediebildet. Vi mener Klassekampen spiller en sentral rolle på områder av stor betydning for forbundet, som forsvaret av velferdsstaten, en kritisk innstilling til nyliberalismen og mye informasjon om miljøkrisa. Og vi håper at avisa med en styrket økonomi kan utvikle sin dekning av fagbevegelsen.

– Det har allerede kommet advarsler fra tillitsvalgte i Fagforbundet mot for tette bånd mellom Klassekampen og forbundsledelsen?

– Vi kjenner spillereglene. Det er selvsagt ingen fare for forsøk på styring eller påvirkning av redaksjonen fordi om Fagforbundet går inn på eiersida. De samme prinsippene gjelder vårt eierskap i A-pressen, sier Tone Zander.

Den tidligere AKP-lederen Pål Steigan har representert AKP i forhandlingene mellom partiet, Oktober/Pax, Fagforbundet og Klassekampens Venner. Prosessen har pågått siden i januar 2006, da det var mye skepsis mellom partene.

– Dette har tatt tid, men det tar tid å skape tillit, og mange formaliteter skulle på plass. Dette har vært et omfattende arbeid, der mange har lagt godviljen til for å lykkes. På papiret ser avtalen ut som et regnestykke, men i virkeligheten er dette en politisk allianse som vil styrke Klassekampens fundament, sa han på generalforsamlingen.

Redaktør Bjørgulv Braanen takket alle som har bidratt, og sa at eierutvidelsen vil få enorm betydning for avisa, både økonomisk og ved et bredere og mer balansert eierskap.

Som ny styreleder ble valgt Roar Eilertsen, som er daglig leder av De Facto. Han var foreslått av AKP, men opplyste at han ikke er medlem av partiet. Som nestleder ble gjenvalgt Anne-Karin Bråten, som de siste månedene har fungert som styreleder under Geir Berdahls permisjon.

De fire store eierne fremmet forslag til fem av de seks styremedlemmene som velges av generalforsamlingen. Den «frie» plassen gikk til Sosialistisk Ungdoms tidligere leder Kari Anne Moe. To av de åtte styremedlemmene velges av de ansatte.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.39
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.