Onsdag 21. februar 2007
Språkrådet ber om språkbank
Språkrådet krever mellom 80 og 100 millioner til nasjonal språkdatabase, slik at programvare kan utvikles på norsk. Trond Giske innrømmer at språkpolitikken er i utakt med den teknologiske utviklingen, men lover ingenting.

– Til og med USA, som ikke er noe sosialdemokrati, har opprettet en nasjonal språkbase med offentlige midler, ved siden av noe privat finansiering, sa Språkrådets direktør Sylfest Lomheim på møte i Språkrådet i går, der også kulturminister Trond Giske var til stede.

Beskjeden fra Språkrådet har lenge vært klar: Politikerne må bevilge penger slik at Norge kan opprette en språkbank. Ifølge Lomheim vil prisen på en tilfredsstillende språkbank ligge på mellom 80 og 100 millioner kroner, fordelt på fire til fem år.

– Mange land med dårligere råd enn Norge har investert i dette, sier han.

Nødvendig

For å utvikle programvare på norsk, må all slags informasjon om språket være lagret og tilgjengelig. En slik ressurs finnes ikke i Norge i dag.

– I dag strømmer programvaren inn på engelsk, vi har ingen språkbank som gjør at næringslivet kan produsere teknologi på norsk, sier Lomheim.

En språkbank må være tilpasset behovet forskere, helsevesen og selskaper som IBM og Microsoft til en hver tid har, slik at de kan ta den i bruk når det skal lages programvare av ulik art. Det kan dreie seg om retteprogrammer eller taleprogrammer, som det blir stadig mer snakk om: Skal man for eksempel kunne åpne en kjøleskapsdør ved å snakke til den, må den ha et program som forstår alle norske talemål.

– Dette må til om Norge skal være selvforsynt teknologisk. Det er en strategisk nøkkel, sier Lomheim, som understreker at språk i stadig større grad vil være knyttet til teknologi.

Han tror det vil ta fire til fem år å bygge opp materialet i en slik språkbank.

– Om Stortinget satser på å få vedtatt å opprette banken i løpet av 2007 eller 2008, kan den være ferdig 2011. Så må det jobbes med avtaler om opphavsrett, og den må vedlikeholdes, sier Lomheim.

Ingen løfter

Men Giskes munn var lukket, både med hensyn til bevilgninger og tidsperspektiv. Han avventer Stortingsmeldingen om språkpolitikk, som skal legges fram i løpet av året.

Han mener vi har offensive tiltaket i norsk språkpolitikk i dag:

– Vi er et lite språkområde som har ambisjon om å ha to språk som skal være samfunnsbærende på alle områder, og som skal ha et utviklet vokabular. Det er nok det mest offensive, sier han, og her skyter Lomheim inn fra sidelinja:

– Det er ikke noen selvfølge at det norske språk består.

– Er du enig i det, Giske?

– Ja, absolutt.

– Så det må tiltak til?

– Ja, det er derfor vi utarbeider Stortingsmeldingen, sier Giske, som i sin tale på gårsdagens møte innrømmet at norsk språkpolitikk har ligget etter den faktiske samfunnsutviklingen med hensyn til teknologi og kommunikasjon. Han viste til viktigheten av å ivareta og utvikle norsk fagspråk slik at det også i framtiden vil være mulig å føre faglige og presise diskusjoner på norsk.

– Hvordan vil et oppslagsverk se ut om vi ikke utvikler norske fagord, spurte han retorisk.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.39
Lørdag 25. januar 2020
Venstres Abid Raja tar over som kulturminister etter partileder Trine Skei Grande. Kulturlivets aktører står klar med en lang kravliste.
Fredag 24. januar 2020
Medietilsynet er skeptisk til å gi vide fullmakter til et nytt mediestøtteråd. – Det kan være utfordrende å samle såpass mye makt på ett sted, sier direktør Mari Velsand.
Torsdag 23. januar 2020
Aschehoug får kritikk for å la debutanter seile sin egen sjø. – Vi har en sunn rekrutteringspraksis, svarer forlagssjef Nora Campbell.
Onsdag 22. januar 2020
Uønskede kommentarer om kropp og sex er like utbredt i mediebransjen som for to år siden, viser ny undersøkelse. – Vi må forstå alvoret, sier journalist Ragnhild Ås Harbo.
Tirsdag 21. januar 2020
Ved å utelate Utøya-naboene tidlig i prosessen kan man ha rotet bort sjansen til å få en konstruktiv dialog om minnested etter 22. juli, mener forsker.
Mandag 20. januar 2020
I Hamar har det vært arbeidet i 26 år for å få på plass et museum som hedrer den folkekjære poeten Rolf Jacobsen. Fortsatt er planene helt i det blå.
Lørdag 18. januar 2020
Skattedirektør Hans Christian Holte er skeptisk til at flere land inn­fører nasjonal digitalskatt. – Det kan svekke krafta i den internasjonale prosessen, sier han.
Fredag 17. januar 2020
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Konkurransetilsynet ny marsj­ordre: Kampen mot internasjonale IT-giganters markedsdominans skal trappes opp.
Torsdag 16. januar 2020
Tre av Vigmostad & Bjørkes nye titler ble ikke sendt rett til bibliotekene. Om tendensen brer seg, kan leserne måtte vente lenger på at bøker når bibliotekhyllene.
Onsdag 15. januar 2020
Regjeringen kan ikke bare lene seg på internasjonale avtaler om beskatning av IT-gigantene, mener SV og Arbeiderpartiet.