Fredag 9. februar 2007
Verdier
Dagens leder

* I et intervju med Klassekampen i fjor høst sa forsker Inger-Lise Lien at «integrering må bety at du på et verdimessig plan kan slutte deg til de grunnleggende kjerneverdiene i samfunnet». Det er ikke et originalt standpunkt, og fra flere hold snakkes det nå om at integrering av innvandrere i realiteten er en «verdikamp». Vi må innrømme at vi har store problemer med å gjøre kampen for «felles verdigrunnlag» til det sentrale i integreringen, og vi ser med undring på ideer om at et «troskapsløfte» skal være en betingelse for å få opphold.

* Selvfølgelig må alle som flytter til Norge respektere norsk lov og innrette seg etter de kjørereglene som gjelder. Vi er også enige i at verdier som toleranse, nestekjærlighet, likhet, solidaritet og likestilling bør være grunnleggende i samfunnet. Vår skepsis skyldes at vi liten grad føler oss komfortable med hva som defineres som vårt «felles verdigrunnlag». Og da er vi nettopp ved sakens kjerne: I et levende demokrati pågår det hele tida en kamp og forhandling om hva som er våre felles verdier, det vil alltid være folk som bekjemper den rådende konsensus. Når innvandrere kommer til Norge, er det derfor vanskelig å avkreve et troskapsløfte til noe som også mange nordmenn er uenige i. Når for eksempel enkelte muslimer reagerer på det de oppfatter som en degradering av kvinnekroppen i offentligheten, er det et standpunkt som de deler med andre i Norge, for eksempel kvinnegruppa Ottar og mange kristne. Og for egen del synes vi det først og fremst er grådige norske kapitalister som bryter med vårt «felles verdigrunnlag».

* Vi er altså redde for at kampen for norske, eller «vestlige» verdier som de gjerne kalles, i integreringssammenheng, vil bidra til en uønsket ensretting og disiplinering av debatten om hva slags samfunn vi ønsker oss, samtidig som det representerer en underkjenning av det faktum at det kontinuerlig pågår en strid om hvilke verdier som skal være styrende for samfunnsutviklingen. Bevisstheten om dette er ingen desavuering av verdikampens betydning – snarere det motsatte. Men den utkjempes ikke av et evig vestlig «vi» i enig kamp mot et innvandret, muslimsk og svartskallet «de».

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...